Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål
– og svar

Hvilke kommuner er med i prosjektet?

Oslo: bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Bjerke, Frogner og Grünerløkka.

Rogaland: Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand.

Agder: Kristiansand, Arendal, Vennesla, Iveland, Lindesnes, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Froland, Vegårdshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad. 

Vestlandet: Bergen, Alver, Askøy, Øygarden, Vaksdal, Samnanger, Osterøy, Bjørnafjorden og Austevoll.

Trøndelag: Trondheim, Malvik, Melhus.

Hva er det første som skjer?

Hvis du ønsker å bli med i studien, vil en du først få en samtale med en jordmor/helsesykepleier som vil kartlegge din situasjon, og dere vil sammen finne ut om du er i målgruppen for studien. Dersom du blir med i studien vil du svare på det første spørreskjemaet med en gang. Det tar ca 15 minutter å fylle ut. Du vil deretter få informasjon om hvilken av gruppene du deltar i og jordmor/helsesykepleier vil informere deg om veien videre.

Hva spør dere om i spørreskjemaene?

Vi spør blant annet om bosituasjonen din, arbeid, utdanning, og fysisk og psykisk helse. Etter at barnet er født, får du spørsmål om hvordan du opplever foreldrerollen, om barnets utvikling og deres samspill. Spørreskjemaene inneholder også spørsmål om du har noen vanskelige erfaringer underveis i svangerskap og småbarnsfase, for eksempel om du har opplevd lite støtte eller ubehagelige opplevelser.

Jeg får ikke til å svare på spørreskjema – hva gjør jeg?

Hvis du har spørsmål om spørreskjemaet, problemer med å få åpnet lenken, lurer på hvordan du skal svare på noen av spørsmålene, eller trenger hjelp til å fylle ut, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Hvor lenge må jeg være med i studien?

Ca. 2,5 år. Altså fra du er gravid til barnet har fylt 2 år. Det er frivillig å svare på spørreskjemaene og du har lov til å trekke deg fra studien når som helst.

Etter de første to årene vil vi spørre deg om du ønsker å delta videre, frem til barnet er 17 år. Du vil i så fall svare på spørreskjema tre ganger til – når barnet er 7, 12 og 17 år gammelt. Studien kan altså gå fra barnet er i magen, til det er nesten 18 år. Dette gjør vi for å få vite hvordan det går med deg og barnet ditt gjennom hele oppveksten.

Hva er forskjellen på veiledningssamtale og oppfølging?

Halvparten av deltakerne i studien vil få en veiledningssamtale med en jordmor/helsesykepleier, hvor dere kan snakke om dine behov. I denne samtalen vil du få informasjon om relevante tilbud i ditt nærområde, og hvordan du kan gå frem for å benytte disse.

Den andre halvparten av deltakerne i studien vil få tilbud om å få oppfølging fra en jordmor/helsesykepleier over en periode på 2,5 år. Oppfølgingen består i jevnlige hjemmebesøk av jordmor/helsesykepleier, som kan gi deg veiledning og støtte i foreldrerollen og om barnets helse og utvikling.

Tilbud om veiledningssamtale og oppfølging er frivillig, du står fritt til å takke nei. Hvem som får tilbud om veiledningssamtale og oppfølging avgjøres av tilfeldig fordeling til en av gruppene etter at man har blitt med i studien.

Alle som blir med i studien vil uansett få oppfølging fra de ordinære tjenestene for gravide og småbarnsfamilier i kommunen, for eksempel fra helsestasjon, fastlege eller lignende.

Hva skjer hvis jeg flytter til en annen kommune underveis i studien?

Du er fremdeles med i studien selv om du flytter.

Hvem skal jeg ringe hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om studien eller om hvordan du skal fylle ut spørreskjemaet, kontakter du prosjektgruppen ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Dersom du har spørsmål om hvordan du kan bli med i studien, kontakter du din fastlege eller jordmor, eller du kan ta direkte kontakt med teamleder for ditt område.

Hvordan kan jeg bli med i studien?

Du kan bli henvist til studien av din fastlege eller jordmor, eller du kan henvise deg selv til studien ved å ta direkte kontakt med teamleder for ditt område. Du vil bli innkalt til en samtale med en jordmor/helsesykepleier, og dere vil sammen finne ut om dette er noe for deg.

Er det bare mor som kan bli med i studien – hva med medforelder?

Dersom du skal dele foreldreansvaret for barnet med far / medmor, så må de også samtykke til at barnet deltar i studien. Medforelder får også muligheten til å svare på tilsvarende spørreskjemaer som mor.

Kan man svare på spørreskjema på andre språk enn norsk?

Ja. Det første spørreskjemaet kan besvares på norsk eller engelsk. Dette besvares mens man sitter sammen med jordmor/helsesykepleier og man kan ha med tolk. De neste spørreskjemaene vil være på flere språk.

Hvem får vite hva jeg svarer i spørreskjemaet?

Det er kun forskerne som får vite hva su har svart på spørsmålene i spørreskjemaet. Verken fastlege, jordmor, helsesykepleier, medforelder eller noen andre får innsikt i dine svar.

Deler studien informasjon med barnevernet?

Nei, studien deler ikke noe av informasjonen om deg eller barnet ditt med barnevernet.

Mister jeg tilbudet ved helsestasjonen hvis jeg blir med i studien?

Nei. Du beholder alt av tilbud fra helsestasjonen.