Informacija lietuvių kalba (litauisk)

Kas yra „Mother in Norway“ tyrimas?

„Mother in Norway“ tyrimas yra didžiausias Norvegijos prevencinių priemonių tyrimas pirmakarčiams tėvams. Mes ištirsime, kaip sekasi pirmakartėms mamoms ir tiems, kuriems reikia daugiau pagalbos nei šiuo metu siūloma sveikatos centre bei bendrosios praktikos gydytojo. Tyrimas vykdomas 33 Norvegijos savivaldybėse ir pradėtas 2023 m. pavasarį. Maždaug per dvejus dalyvauti tyrime pakviesime 600–700 nėščiųjų. Tyrėjai stebės šeimas nuo nėštumo iki vaikui sukaks 2 metai. Po to planuojamas tolesnis tyrimas, kurio metu tyrėjai toliau stebės šeimą, kol vaikui sukaks 17 metų. Dalyviai iš pradžių bus kviečiami užpildyti penkis klausimynus: vieną pradžioje, vieną nėštumo metu ir tris klausimynus per pirmuosius dvejus vaiko gyvenimo metus.  

Tyrimo tikslas

 • Tyrimo tikslas – ištirti pagalbą pirmakartėms motinoms tiek nėštumo metu, tiek pirmosiomis dienomis tapus mama.
 • Siekiame sužinoti apie pagalbą, kurios reikia moterims nėštumo metu ir ankstyvaisiais motinystės metais, ir nustatyti, ar kai kurios paslaugos yra naudingesnės už kitas.
 • Šios žinios ateityje gali padėti teikti geresnę pagalbą pirmakartėms mamoms. Geros paslaugos nėščiosioms gali sąlygoti sveiką nėštumą, pagerinti vaikų auginimo sąlygas ir padėti ištikus tėvystės sunkumams.

Dalindamasi savo pirmojo tapimo mama patirtimis prisidėsite prie sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo pirmakarčiams tėvams, turintiems papildomų pagalbos poreikių, ateityje.

 
Tyrime galite dalyvauti, jei:

 • Pirmą kartą tapsite mama.
 • Nėštumas netruko ilgiau nei 26 savaitės.
 • Gyvenate vietovėje, kurioje vykdomas tyrimas (žr. savivaldybių sąrašą).
 • Susiduriate su iššūkiais, dėl kurių gali prireikti papildomos pagalbos nėštumo metu ir ankstyvaisiais vaiko auginimo metais. Šie iššūkiai gali būti susiję su jūsų pačių auklėjimu, psichine sveikata, finansais, paramos tinklu ar kitomis problemomis.

Jei nesate tikri, ar tinkate dalyvauti tyrime, pasitarkite su savo bendrosios praktikos gydytoju ar akušeriu (-e) arba tiesiogiai susisiekite su komandos vadovu savo vietovėje.

Dalyvaudami tyrime:

Gausite iš viso penkis klausimynus šiuo metu:

 • Kai būsite nėščia (du klausimynai)
 • Kai vaikui sueis 6 mėnesiai
 • Kai vaikui sueis 12 mėnesių
 • Kai vaikui sueis dveji metai.

Kvietimai užpildyti klausimynus jums bus išsiųsti SMS žinute su nuoroda į klausimynus. Kiekvieno klausimyno pildymas trunka maždaug 10–20 minučių. Klausimynuose rasite įvairius klausimus apie tai, kaip sekasi jums ir jūsų vaikui. Nėštumo metu užduosime klausimus apie jūsų fizinę ir psichinę sveikatą. Gimus vaikui klausimai bus suiję su jūsų tėvystės patirtimi, vaiko raida ir jūsų bendravimu su vaikais. Jūsų taip pat bus paklausta apie sunkius išgyvenimus, kuriuos galėjote patirti nėštumo metu ir pirmosiomis motinystės dienomis, pavyzdžiui, per mažą palaikymą ar nepatogias situacijas. Kai vaikui sukaks maždaug dveji metai, jums bus pasiūlyta papildomai stebėti vaiko kalbą ir raidą jūsų vietovėje veikiančiame sveikatos centre. Dalyvavimas šiame tyrime yra savanoriškas.

Tolesnė priežiūra arba informacija

Pusei tyrimo dalyvių bus pasiūlyta struktūrizuota akušerio (-ės) ar visuomenės sveikatos slaugytojo (-os) priežiūra kol vaikui sukaks dveji metai. Šį pasiūlymą galima priimti savanoriškai. Programos metu namuose reguliariai lankosi akušeris (-ė) / visuomenės sveikatos slaugytojas (-a). Akušeris (-ė) / visuomenės sveikatos slaugytojas (-a) dirba lanksčiai, prisitaiko prie jūsų poreikių bei teikia patarimus ir pagalbą tėvams bei informaciją apie vaiko sveikatą ir raidą.

Programos metu taip pat laukia informacinis pokalbis su akušeriu (-e) / visuomenės sveikatos slaugytoju (-a), kurio metu galėsite aptarti savo pagalbos poreikius. Akušeris (-ė) / visuomenės sveikatos slaugytojas (-a) informuoja apie pagalbą, teikiamą savivaldybėje, bei nurodo kur ir į ką kreiptis.

Tyrimo dalyviai atsitiktinai priskiriami vienai iš grupių. Šis procesas yra automatizuotas ir visi turi vienodas galimybes patekti į bet kurią grupę. Niekas negali pasirinkti grupės, kuriai yra priskiriamas. Abiejų grupių dalyviai yra vienodai svarbūs tyrimui.

 
Kas atsitiks su jūsų informacija?

Visa informacija bus tvarkoma be vardų, pavardžių, socialinio draudimo numerių ar kitų tiesiogiai identifikuojančių duomenų. Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistikai kurti, o informacija, pagal kurią būtų galima identifikuoti dalyvius, niekada nebus viešai atskleista. Visi tyrimai atitiks galiojančius mokslinių tyrimų reglamentus, o juos atliks „OsloMeto“ – Oslo metropoliteno universiteto Darbo tyrimų instituto ar kitų patvirtintų mokslinių tyrimų institucijų tyrėjai. Jokia jūsų pateikta informacija nebus bendrinama su kitais, nebent to paprašysite. Apie jus surinkta informacija bus naudojama tik projekte aprašytam tikslui ir įprastai bus naudojama iki 2028 m.