Hvor i landet foregår studien?

For å kunne delta i studien må du være bosatt i en av de 32 kommunene som er med i vårt utvalg:

  • Oslo: bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Bjerke, Frogner og Grünerløkka
  • Rogaland: Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå, Sola, Randberg og Strand
  • Agder: Kristiansand, Arendal, Vennesla, Iveland, Lindesnes, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Froland, Vegårdshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad. 
  • Vestland: Bergen, Alver, Askøy, Øygarden, Vaksdal, Samnanger, Osterøy, Bjørnafjorden og Austevoll
  • Trøndelag: Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Orkdal, Orkland og Stjørdal
Kart over Norges kommuner, med kommunene som deltar i MiNS-studien markert med gul farge.
Kart over norske kommuner som er med i MiNS-studien. Deltakende kommuner markert med gult.