Informasjon til henvisere

Deltagelse i Mor i Norge-studien forutsetter følgende målgruppekriterier for kvinnen:
• Skal bli mor for første gang
• Ikke er kommet lengre enn uke 26 i svangerskapet
• Bor i et område som er med i studien (se liste over kommuner)
• Har utfordringer som gjør at hun kan trenge ekstra oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden

Oppfyller kvinnen hovedkriteriene om å være førstegangsfødende, ikke lenger enn uke 26 og bosatt i utprøvingsområdet?
Da kan du ta kontakt med teamleder i ditt område for videre henvisning av kvinnen! Se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi har laget informasjonsmateriell som kan deles ut til potensielle deltakere, eller henges opp/legges frem på venterommet

Har du spørsmål om studien? Da kan du ta kontakt med prosjektgruppa ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Agder

Teamleder: Marit Sandvik Tønnessen
Telefon: +47 91 78 27 24
E-post: morinorgestudien@kristiansand.kommune.no
4630 Kristiansand

Vestland

Teamleder: Kari Anne Tolås Boge
Telefon: +47 40 80 30 66
E-post: morinorgestudien@bergen.kommune.no
5009 Bergen

Oslo

Teamleder: Shjamilla Thoresen
Telefon: +47 23 43 10 30
E-post: morinorgestudien@bgo.oslo.kommune.no

Rogaland

Teamleder: Grete Thilo Olsen-Hagen
Telefon: +47 48 25 87 55
E-post: morinorgestudien@sandnes.kommune.no
4307 Sandnes

Trondheim

Teamleder: Monica Wold Gustafson
Telefon: +47 913 43 062
E-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no
7004 Trondheim