Informasjon for deltakere

Vil du være med i Mor i Norge-studien?

Ved å dele dine erfaringer med forskere, vil du bidra til at helsehjelpen til at gravide i din situasjon kan bli bedre fremover, og at mødre og barn får nødvendig helsehjelp i småbarnsperioden. Studien går over store deler av Norge, og vi vil få mye nyttig kunnskap om hvordan vi best mulig kan hjelpe familier med ekstra oppfølgingsbehov.


Du kan bli med i studien hvis du:

  • Er førstegangsmor
  • Ikke er kommet lengre enn uke 26 i svangerskapet
  • Bor i et område som er med i studien (se her for liste over kommuner)
  • Har utfordringer som gjør at du kan trenge ekstra oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden

Det vi trenger fra deg:

Å bli med i studien innebærer å få tilsendt fire spørreskjema som du må svare på, når du blir med, når barnet er 6, 12 og 24 måneder. Det vil ta cirka 20 minutter å fylle ut spørreskjema. Vi vil stille deg spørsmål om hvordan det går med deg og med barnet, hvordan du opplever foreldrerollen, og om du har hatt gode og vanskelige erfaringer underveis i svangerskap og småbarnsfase. Når barnet er cirka to år vil du få tilbud om en ekstra observasjon av barnets språk og utvikling på helsestasjonen.


Ofte stilte spørsmål
– og svar

Hvilke kommuner er med i prosjektet?

Oslo: bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Bjerke, Frogner og Grunerløkka.

Rogaland: Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand.

Agder: Kristiansand, Arendal, Vennesla, Iveland, Lindesnes, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Froland, Vegårdshei, Tvedestrand, Risør og Gjerstad. 

Vestlandet: Bergen, Alver, Askøy, Øygarden, Vaksdal, Samnanger, Osterøy, Bjørnafjorden og Austevoll.

Trøndelag: Trondheim, Malvik, Melhus.

Hva er det første som skjer?

Hvis du blir med i studien, vil en familiesykepleier kartlegge ditt hjelpebehov.

Hva spør dere om i spørreskjemaene?

Vi spør blant annet om hvordan du opplever foreldrerollen, om barnets utvikling og deres samspill, og om du har noen vanskelige erfaringer underveis i svangerskap og småbarnsfase, for eksempel om du har opplevd lite støtte eller ubehagelige opplevelser.

Hvem skal jeg ringe hvis jeg har spørsmål?

Ring din lokale kontaktperson. Listen over lokale kontaktpersoner finner du her.

Hvor lenge må jeg som deltar være med i studien?

Ca. 2,5 år, fra du er gravid til barnet har fylt 2 år. Du har lov til å trekke deg fra studien når som helst.


Siste nytt fra MiNS-prosjektet:

Hva er MiNS studien?

Hensikten med MiNS er å etablere et godt tilbud til unge foreldre, og styrke deres kunnskap og utøvelse av eget foreldreskap. Det er viktig å tilby gode tiltak til familier for å redusere potensielt negative konsekvenser og fremme god helse, i tillegg til å begrense effekten av sosial arv. Når man tilbyr nye tiltak er…

Continue Reading Hva er MiNS studien?