Temamøte: Kjønnsbalanse i ledelse

AFI-forsker Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Myter om kjønn

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn at:

  • kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
  • kvinner systematisk diskrimineres?
  • kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
  • det finnes «glasstak» som hindrer kvinner i å bli ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet. 16. oktober kl. 14.00 –16.00.