OM STORBYBARN

STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. På denne måten bidrar STORBYBARN til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune.

Vår visjon «På tvers og tett på» er å være nasjonalt ledende og ha en synlig posisjon på kunnskapsutvikling knyttet til barndom i storby, med særlig oppmerksomhet på levekårsutsatte områder.

STORBYBARN har tilknytning til alle deler av OsloMet, med særlig tilknytning til Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap og Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Målet er at STORBYBARN skal

  • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i  kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
  • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med barnehager, ansatte og studenter ved OsloMet;
  • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
  • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, barnehage, familie, storby og velferdsstaten er i fokus

Partnere i STORBYBARN

Fra OsloMet samler STORBYBARN forskere fra:

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Bydel Søndre Nordstrand er også med som partnere i REACH, i tillegg til ansatte ved Dynekilen barnehage i Bydel Grünerløkka i Oslo.

I tillegg har STORBYBARN etablert samarbeid med Malmø Universitet og Københavns profesjonsuniversitet.

Les mer om hvem som er involvert i STORBYBARN