SAMARBEIDSPARTNERE

Partnere i STORBYBARN

 

Samarbeid med andre OsloMet-prosjekter

STORBYBARN samarbeider også med andre tverrgående prosjekter ved OsloMet, slik som Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og pilotprosjektet Universitetskommunen Oslo:

«OsloMet har etablert en satsing for å utvikle Oslo som en Universitetskommune. Målet er i første omgang å etablere et pilotprosjekt i tett samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet. Ambisjonene til Universitetskommune-prosjektet har sitt utspring i de to partenes gjensidige behov: OsloMet trenger innsikt i kommunens behov for kunnskap og Oslo kommune trenger at OsloMet sikrer kompetente arbeidstakere.»

Fra OsloMets Årsrapport 2019


Internasjonalt samarbeid

Logo København profesjonsuniversitetLogo Malmø universitet

 

STORBYBARN har etablert samarbeid med Malmö Universitet og Københavns profesjonsuniversitet for å dra nytte av felles kunnskap om barndom i den flerkulturelle storbyen. Partnerskapet innebærer også tett kontakt med ansatte i barnehager og administrasjon i Malmö og København, bidrar til erfaringsutveksling og felles refleksjoner og skal lede til felles forskningsprosjekter. 

Les mer om det første partnermøtet 2. juni 2020