STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. På denne måten bidrar STORBYBARN til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune.

Vår visjon «På tvers og tett på» er å være nasjonalt ledende og ha en synlig posisjon på kunnskapsutvikling knyttet til barndom i storby, med særlig oppmerksomhet på levekårsutsatte områder. 

Målet er at STORBYBARN skal

  • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i  kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
  • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med ansatte i kommunale tjenester, befolkning, og ansatte og studenter ved OsloMet;
  • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
  • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, familie, storby og velferdsstaten er i fokus.

Aktuelt

Les flere nyheter fra REACH