REACH er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storbyen som samler kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune. I REACH utforsker og utvikler vi kunnskap om hva som skaper en god barndom for barn i storbyen, med særlig fokus på de yngre barna. 

REACH ser spesielt på barnehagen som oppvekstarena og som et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Vi skal iverksette forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i barnehagen. REACH har fått strategimidler fra OsloMet for å etablere en fast forskningsaktivitet i 2022.

Målet er at REACH skal

 • utvikle og dele verdifull kunnskap som kan danne grunnlaget for refleksjon og god inkluderende praksis i barnehager og kommunale tjenester rettet mot barn og familier;
 • gi praktiske og relevante verktøy til bruk i hverdagen, utviklet sammen med barnehager, ansatte og studenter ved OsloMet;
 • bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikk- og strategiutforming;
 • gi et vesentlig bidrag til forskning innen mange fagfelt der barndom, barnehage, familie, storby og velferdsstaten er i fokus.

Les om REACH på OsloMet.no

Aktuelt

 • Hvordan har koronapandemien påvirket barns oppvekst i storbyen? Bli med REACH på Storbykonferansen 2021
  REACH deltar på Storbykonferansen i oktober. Her skal vi legge fram funn og refleksjoner fra studier som ble gjennomført under koronapandemien. Et hovedspørsmål vi stiller er hvordan pandemien påvirket barn og foreldre sitt hverdagsliv i storbyen. Vi inviterer forskere, ansatte i barnehagene og alle som er opptatt av barn og barns oppvekst i storbyen, til […]
 • Mulighetenes barnehage – kvalitet i Oslo kommunes barnehager
  Hvordan kan vi forstå fenomenet «barnehagekvalitet»? Dette var utgangspunktet for en undersøkelse gjennomført av en forskergruppe tilknyttet REACH, med representanter fra NIBR og institutt for barnehagelærerutdanning, der resultatene nylig ble publisert. Forskerne anbefaler at Oslo kommune øker grunnbemanningen; fortsetter å satse på kompetanse, rekruttering og ledelse; sørger for tilstrekkelig lekeareal, godt lekemateriell og gode romløsninger; […]
 • Nordisk PhD-emne: Barndommer i Norden – bli med til Malmø i november
  REACH ønsker PhD-kandidater fra hele OsloMet velkommen å søke plass på emnet: Childhoods in contemporary Nordic societies: A global perspective. Emnet gir 5 studiepoeng, og finner sted i Malmø 11-12. November 2021. Fire kandidater får dekket reise og opphold. The aim of the course is to explore and analyze the manifold ways in which childhood […]
 • 350 ansatte på digital fagdag i mars
  I mars 2020 lå alt klart for å samle alle barnehageansatte i bydel Søndre Nordstrand i Oslo i det største auditoriet på OsloMet til en fagdag med tema: Barnehagen i et storbyperspektiv – mellom forskning og praksis. Slik gikk det ikke, da Covid 19 satte en stopper for dette. Litt over et år seinere, etter […]
 • Nordisk seminar om barnehagen i flerkulturell storbykontekst
  Usma Ahmed, masterstudent tilknyttet REACH, forsker på inkludering av flerkulturelle i norske barnehager. 11. mars presenterte hun arbeidet på et felles nordisk seminar i regi av Malmö Stad og Malmö Universitet. REACH har et fast nordisk samarbeid med Universitetet i Malmö, Profesjonsuniversitetet i København og med byene Oslo, Malmö og København. Seminaret 11. mars var […]
 • Kronikk i Aftenposten: Barnehagene i Oslo trenger ikke bare flere menn. De trenger flere menn med minoritetsbakgrunn
  I denne kronikken (15.02.21 i Aftenposten) av Sahayathasan Kaithampillai fra REACH-partner Dynekilen barnehage, retter han lyset mot rekruttering av minoritetsmenn til barnehagelæreryrket og -utdanningen. I kronikken spør Kaithampillai «Hvem er det barna ser er ledere i sine første år i storsamfunnet, i barnehagen?» og påpeker faktumet at selv om det stort mangfold blant barna i […]

Les flere nyheter fra REACH