KONTAKT

Ønsker du kontakt med STORBYBARN, ta kontakt med Mette Tollefsrud.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har en idé til et forskningsprosjekt, bachelor- eller masterprosjekt.

Adresse

STORBYBARN v/Mette Tollefsrud
Oslo Metropolitan university – storbyuniversitetet

Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00

Portrett Mette Tollefsrud

Mette Tollefsrud
Leder for STORBYBARN

E-post: mettet@oslomet.no

Les mer på OsloMet.no