Frokostseminar: EUs miljøpakke – er 2022 året da forbruker kan bli en del av løsningen?

11.05.2022, kl. 08:15-10:30, Sentralen, Oslo

Arrangement av Forbrukerrådet, men innlegg fra Kirsi

Meld deg på her: https://eskjema.forbrukerradet.no/…/Pmelding_til…

De siste årene har vi lært at vi nordmenn er verdensmestere i både kjøp og kast. Vi kaster for eksempel hele 140 millioner tonn e-avfall hvert år. Samtidig ønsker 90 prosent av norske forbrukere mer fiksing og mindre kasting, og hele 8 av 10 er villige til å betale mer for produkter med lengre levetid. For at dette skal bli en realitet, trenger vi produkter av god kvalitet, og som lar seg reparere. Vi trenger også bedre informasjon om produktenes forventede levetid og om hvorvidt de faktisk lar seg reparere. Det vi ikke trenger er mer svulstig markedsføring.

Nettopp dette skal EUs nye, viktige og omfattende pakke om sirkulærøkonomi bidra til: Grønn forbrukermakt skal løftes frem, og 2022 kan bli forbrukermaktens år. Men hva vil pakken i praksis bety for norske forbrukere?

Kan vi gå fra å være verdensmestere i bruk-og-kast til å bli sirkulære konsumenter og en del av løsningen på klimautfordringene?

Ordstyrer: Erik Aasheim

PROGRAM:

08.15 – Registrering og frokost
08:30 – Velkommen ved Forbrukerrådet
08:35 – Åpning: The need to strengthen the role of consumers. Norways expectations to the circular economy package. Kjersti Toppe, Barne og familieminister. NB: TBC
08:45 – Empowered consumers in green transition – is the EU package the game changer we have been waiting for? Monique Goyens/Director BEUC
09:00 – Produkters levetid i norsk og europeisk politikk – ut av skyggen og inn i rampelyset? v/ Kirsi Laitala/SIFO
09:10 – Produkter som er søppel allerede når de selges v/Ronny Karlsson Testsjef i Råd och Rön i Sverige
09:20 – Hva kan og bør bransjen gjøre? v/ Jan Røsholm, administrerende direktør, Stiftelsen Elektronikkbransjen
09:30 – Forbrukerrådets forventninger: v/Inger Lise Blyverket, direktør (10min)
09:45 – Paneldebatt med politikere:
Fra Næringskomiteen: Rasmus Hansson (MDG)
Fra Familie- og kulturkomiteen: Grunde Almeland (V)
Fra Energi- og miljøkomiteen: Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Linda Merkesdal (Ap)
10:30 – Avslutning