Brukt, men ikke brukt opp – hva vet vi om tekstilavfallet?

Webinar 23. oktober 2023, kl. 08.30 – 11.00

Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge? Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår det og hvordan kastes de?
Hvordan kan forbruk av syntetiske tekstiler minimeres eller erstattes?
Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av syntetisk tekstilavfall?

Prosjektet Wasted Textiles ved SIFO, Oslomet inviterer til webinar.

Dette er et formidlingsseminar i regi av forskningsprosjektet Wasted Textiles, finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med brukerfinansiering fra bl.a Avfall Norge.

Klikk her for mer info og påmelding (avfallnorge.no).