Local clothing: What is that? How an environmental policy concept is understood

Ingun Grimstad Klepp, Vilde Haugrønning & Kirsi Laitala

The textile industry is characterized by global mass production and has an immense impact on the environment. One garment can travel around the world through an extensive value chain before reaching its final consumption destination. The consumer receives little information about how the item was produced due to a lack of policy regulation. In this article, we explore understandings of ‘local clothing’ and how the concept could be an alternative to the current clothing industry. The analysis is based on fifteen interviews with eighteen informants from Western Norway as part of the research project KRUS about Norwegian wool. Five ways of understanding local clothing were identified from the interviews: production, place-specific garments, local clothing habits, home-based production and local circulation. We lack a language with which to describe local clothing that covers local forms of production as an alternative to current clothing production. As such, the article highlights an important obstacle to reorganization: local clothing needs a vocabulary among the public, in politics and in the public sector in general, with which to describe the diverse production processes behind clothing and textiles and their material properties.

Klikk her for å se artikkelen (ingentaconnect.com)

Naturgarvet skinn i et miljøperspektiv

Ingun Grimstad Klepp & Vilde Haugrønning

Sammendrag

Rapporten tar utgangspunkt i naturgarveriet Jutulskinn (nå ULU) og deres utvikling av en ny kolleksjon i form av friluftslivsklær i skinn og pels. Rapporten er en leveranse i et ‘forprosjekt for innovasjon’ finansiert av Norges Forskningsråd. Målet med dette prosjektet er å plassere Jutulskinns produkter inn i et miljøperspektiv ved å se på råvarer, alternative produkter og hvordan produktene kan minimere miljøbelastning gjennom å forlenge sosial levetid og planlegge for fremtidige reparasjoner, samt forbedringer under produksjon. Rapporten går gjennom flere aspekter rundt garving som håndverk og materialer og råvarer benyttet i produksjonen. Vi ser også på råvaretilgangen for pels og skinn i Norge og finner at det er stor tilgang på råvarer som huder og skinn. Hud og pels fra dyr som felles under jakt eller avlives av andre grunner blir i liten grad utnyttet. Basert på dette ser vi at det er behov for mer forskning om hvordan færre materialer og ressurser kan gå til spille og hvordan vi kan få en større utnyttelse av skinn og pels fra dyr i Norge. Dette krever også en diskusjon om lovverk som regulerer biprodukter og sidestrømmer. Vi konkluderer med at produktene til Jutulskinn har lav miljøbelastning og lavere enn produkter som det er naturlig å sammenligne med. Jutulskinn har mulighet for å bidra inn i en bærekraftig utvikling gjennom å være et eksempel på en bedrift som kan bidra til reorganisert og minsket forbruk og produksjon. Av de ulike miljøfortrinn nevnes at bedriften bruker flere lokale råvarer som ellers hadde gått til spille, at de ikke bruker farlige kjemikalier og et minimum av energi, og ikke minst at de representerer en motsetning til vekst og overproduksjon som er et stort problem med dagens klesproduksjon.

Klikk her for å lese hele rapporten (oda.oslomet.no)

Nisseluelandet—The Impact of Local Clothes for the Survival of a Textile Industry in Norway

Ingun Grimstad Klepp & Kirsi Laitala

Abstract

The article discusses the importance of local clothing for the survival of the Norwegian textile industry. It draws upon stakeholder interviews, as well as desktop research. Local clothes are discussed as they are understood by consumers, as knitted sweaters, bunads (Norwegian national costumes), and home-made clothing. The review shows how these products, and especially the materials used in their production, have been crucial for the continued existence of the Norwegian textile industry. We argue that the concept “local clothes” can contribute to showcasing resources outside the global “fast fashion” manufacturing system.

Click here to read the full article (tandfonline.com)

A Note from the Editors of Fashion Practice

Kate Fletcher & Ingun Grimstad Klepp

A Note from the Editors of Fashion Practice

The general editors of Fashion Practice, Sandy Black and Marilyn Delong, would like to thank our guest editors Kate Fletcher and Ingun Grimstad Klepp for their work in developing this Special Issue on Localism and Fashion. With its focus on localism as a movement concerned with generating knowledge for change, we see an emerging concept for fashion. This reaches beyond a more familiar territory, where the notion of localism may be concentrated on marketing a place, country or region through the fiber and garments made there—for example, see the previous special issue “Fashion Made in Italy” (2014, Volume 6 Issue 2). We view this current edition as the beginning of a stimulating debate on the topic of localism.

Click here to read the full editorial (tandfonline.com).