The Consumer Perception of Odour

Authors: Ingun Grimstad Klepp and Kirsi Laitala

Human olfaction sense is one of the highly underestimated senses since historical times. Fortunately, this has changed in recent times, as the perception of odour or scent by people has received increasing attention through several research works from different scientific disciplines. Our sense of smell and scent affects our lives more than previously assumed, influencing how we think, act, and behave. Odours both evoke and create memories. The perception of odours is also culturally and situationally dependent. However, there is still a lot that we don’t know about the influence of odour or scent on an individual’s characteristics and odour studies are hindered by the lack of vocabulary. The effect of pleasant odour on the shopping behaviours of customers is one highly researched area, while very few studies have focused on body odour perception. Most of the time body odour is related to self-hygiene and cleanliness, but understanding about the complete social aspects behind odour perception by humans is still at an infant stage. This chapter reviews the current status of consumer research on body odour and environmental odour or scent perception. The chapter also addresses the role of textile materials on body odour perception.

Bokkapittel i Odour in Textiles: Generation and Control (taylorfrancis.com)

Textile Cleaning and Odour Removal

Authors: Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp and Vilde Haugrønning

Consumers’ textile care practices today are characterized by frequent laundering. The importance of the removal of odours has increased, especially the smell of sweat. This chapter summarizes knowledge about removing odour from textiles. It provides information on suitable cleaning methods for different textile fibres and types of soils. The considered cleaning methods include laundering, stain removal, airing, hand wash, and professional cleaning methods. The cleaning result from laundering depends on water, washing temperature, length of washing cycle, types and amounts of laundry chemicals, and mechanical agitation applied. Textile material and type of soil that needs removal will determine the right mix of these factors.

Inherent fibre properties affect the soiling characteristics of garments. Comparisons of odours retained in textiles have shown that wool has the least intensive odour, followed by cotton, and synthetic polyester and polyamide garments have the most intense odour. Most textiles can be washed with water and detergents, which are more efficient in the removal of many odorous soils than dry-cleaning, but low-temperature laundering and/or lack of chemical disinfectants such as bleaches can contribute to odour build-up in textiles and in the washing machine. These aspects contribute to the environmental impacts of textiles.

Bokkapittel i Odour in Textiles: Generation and Control (taylorfrancis.com).

Myter og sannheter om ullvask

Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala

Det eksisterer en del myter om hvordan ull best kan vaskes. Enkel og riktig klesvask er viktig både for at minst mulig av ullklær ødelegges, og for å belaste klima og miljø minst mulig. Enkel klesvask vil også muliggjøre mer bruk av ull innenfor institusjoner og organisasjoner. Ull er ikke så vanskelig å vaske som mange tror; ull kan kokes, det tåler godt å sentrifugeres og det blir ikke så fort skittent blant annet fordi det lukter lite. SIFOs kunnskap om ull bygger på tester vi selv gjorde frem til 2013, da vårt testlaboratorium ble lagt ned, les mer på denne linken (snl.no). Myndighetene mente da at kunnskap om klær ikke var viktig..  Siden har vi på SIFO fortsatt å studere klesvask gjennom andre metoder, og gjennom laboratorier i andre land. 

Ull kan kokes

Det er en utbredt forestilling at ull krymper ved høye temperaturer, og derfor ikke kan kokes. Dette stemmer ikke. For å krympe eller tove ull må ullen utsettes for bevegelse i en eller annen form. Så lenge ullplagg ligger stille vil ikke temperatur ha noen innvirkning på toving eller krymping. For å dokumentere dette gjennomførte vi på SIFO et forsøk med koking av ull. Seks uvaskede ullprøver og en prøve som allerede var vasket ble kokt i 10 minutter. Prøvene ble målt for dimensjonsendring før og etter koking. De samme materialene ble vasket i maskinen og målt etter en og fem gangers vask. Resultatet var at den forvaskede prøven ikke krympet ved koking, mens de uvaskede prøvene krympet omtrent like mye som ved en vanlig ullvask på 30 grader. Koking kan i enkelte tilfeller påvirke fargen. Ønsker du å koke ull er det lurt å tenke som om du koker torsk: ikke røre og ikke fosskoke, poenget er at plagget ligger mest mulig i ro. Utsett heller ikke ullen for unødvendige temperatursjokk.

Ull tåler godt å sentrifugeres

Det praktiseres mange fantasifulle – og arbeidskrevende måter å tørke ull på, slik som å rulle plaggene inn i håndklær, for deretter å tørke dem på gulvet. Enkel og rask tørk er avhengig av lite fuktighet i plaggene. Vi har derfor sett på hvorvidt ull krymper ved 400, 900 og 1400 omdreininger per minutt. Krympingen var så målt på to ulike materialer, superwash-behandlet ullundertøy og spesiallagde lapper for testing av krymp i ubehandlet ull. Lappene ble målt før og etter tre vask i en vaskemaskin. Resultatene viser at ingen av ullmaterialene krympet mer når sentrifugeringshastigheten økte.

Det er med andre ord ingen grunn til å la være å sentrifugere ull, eller sentrifugere på lav hastighet. Testen viste også at sentrifugeringshastigheten hadde stor betydning for hvor mye vann som er igjen i plaggene. Lite vann gjør at plaggene er renere og raske å tørke, og lettere slik at de ikke blir dratt ut av form selv om de henges opp til tørk.

Ull blir ikke så fort skittent, men flekker sitter godt fast

For å sammenligne hvor lett ulike plagg ble skitne, og ikke minst rene igjen, ble 19 ulike tekstiler påført flekker for så å vaskes. Flekken besto av rødvin, kaffe, olivenolje, varm sjokolade, tomatsaus og banan-mango smoothie. Dette er flekker vi vet kan være vanskelig å vaske. Etter én og fem vask i vaskemaskin med ullprogram, ble flekkene vurdert. Ren, ubehandlet ull hadde den beste motstanden mot å få flekker, men det var også ullprøver som viste dårlig motstand mot flekker. De syntetiske materialene fikk lett flekker, men ble også lett rene i vask. Bomull får lett flekker som ikke lar seg fjerne så lett på ullprogram med ullvaskemiddel, men siden bomull kan vaskes med andre midler og høyere temperatur vil mange av dem kunne vaskes rene i praksis. Ønsker du å unngå flekker på ull er det viktig å tørke bort sølet umiddelbart og så fjerne flekkene før eller i stedet for vask.

Mindre energi og mindre arbeid

Vask av ull krever mindre energi og mindre arbeid, fordi vi vasker ullklær sjeldnere og på lavere temperaturer. Gjennomsnittlig vasketemperatur for ull er 30 grader, mens bomull vaskes oftest på 40 eller 60 grader. Økt temperatur har mye å si for hvor mye energi vasken tar, og dermed for miljøbelastningen.

Et viktig bidrag til at ull sparer både energi og arbeid, er at det vaskes sjeldnere enn andre plagg. Resultatene viser at t-skjorter i ull brukes omtrent en dag lenger enn en tilsvarende i bomull. Ullgensere brukes i 6-10 dager, mens bomullsgensere bare brukes 2-4 dager. Vi arbeider for tiden med å dokumentere bedre hvor lenge kroppsnær ull kan brukes før det vaskes, og kunnskap om dette vil bli oppdatert i år. Denne studien utføres på New Zealand og er basert på eksperimenter der både måten man opplever lukten av egne bruke klær, og den måten andre oppfatter lukter inngår. Vi vil dette året publisere flere vitenskapelige artikler om lukt i klær.

 Ull kan brukes i institusjoner

I artikkelen Potential of Woolen Materials in Health Care har vi sett på mulighetene for vask av ull der kravene til hygiene er høye. Dette er viktig for bruk av ull i institusjoner, og i enkelte tilfeller også for arv og gjenbruk. Ull kan steriliseres kjemisk eller gjennom varme slik vi beskrev under koking. Fordelen med det siste er at det ikke krever mer utstyr enn koketopp og gryte.

Superwash og “ubehandlet ull”

Det fremsettes for tiden flere myter om superwash-ull. Den ene er at ullen blir ødelagt, er mindre varm, lukter mer osv. Vi har ikke funnet dokumentasjon på disse påstandene. Den forskningen som er gjort på lukt er som regel gjort nettopp på superwash-behandlet ull. Den andre myten er at superwash bidrar til spredning av mikroplast. Det er heller ikke riktig. Men etterbehandlinger er ofte miljøbelastende, ikke minst gjelder dette farging. Vi bør derfor bestrebe oss på å ikke velge produkter med flere etterbehandlinger enn nødvendig. Ønsker du å redusere spredning av mikroplast er reduksjon av bruken av syntetisk klær viktig. Det er selvsagt også en myte at ull som ikke har superwash-behandling er «ubehandlet». All ull gjennomgår flere kjemiske og mekaniske prosesser på vegen fra dyrets fell til ferdig plagg.

Klær i andre fiber kan fylle opp ullvasken

Det lave antallet ullvask tilsier at mange kan ha problemer med å fylle maskinen, og ha «nok» å vaske sammen med noe som det haster med å få rent. Vi undersøkte derfor hvordan andre tekstiler påvirker ullvasken. Resultatene her tilsier at det å ta med tekstiler i bomull eller syntetiske tekstiler ikke påvirker hvor ren ullen blir. Hvorvidt disse tekstilene blir rene, avhenger selvsagt av hvor skitne de er. Men for lett brukte klær vil dette være en tilstrekkelig vask. Et annet viktig spørsmål er hvorvidt plaggene i ull påvirkes av at andre fibre vaskes i samme maskin. Vi testet om dette får noen påvirkning i form av krymping og nupping. Testen av krymping viser ikke signifikante forskjeller, men likevel en liten tendens; 0.5% av ullen krympet i vask hvor ull var vasket sammen med andre materialer. Vi fant ingen forskjeller i nupping og overflate om ull var vasket alene eller sammen med andre fibre. Dette tilser at skal du vaske et plagg du er spesielt redd for, kan det være lurt å ikke fylle maskinen med annen vask.

Overstrekking av ull er avhengig av balsam eller spesialpreparater

I våt tilstand kan plagg i ull gis en varig ny form. Det er derfor lurt å regelmessig strekke barneklær i ull slik at de vokser med barnet. For andre klær er det lurt å vurdere plagget før vask, om justeringer av plaggets størrelser er ønskelig. Det er en myte at denne egenskaper er avhengig av bruk av spesialpreparater eller skyllemiddel. Disse vil ikke påvirke størrelsen i seg selv, men kan eventuelt brukes sammen med strekking. SIFO har ikke testet hvorvidt det er enklere eller bedre å overstrekke kombinert med kjemikalier slik som skyllemiddel. Ved all strekking er det viktig å passe på at hele plagget strekkes jevnt og bestemt. Strikkede plagg i litt tykkere kvaliteter er de som kan strekkes mest. Dersom plagget har sydde sidesømmer kan de ryke dersom plagget strekkes lenger enn det var opprinnelig. Overstrekking brukes mest for å forhindre at plagg krymper, altså blir mindre enn de opprinnelig var.

Lett eller vanskelig

Hva som er lett eller vanskelig er som oftest et spørsmål om hva vi gjør ofte, og derfor er noe vi gjør “uten å tenke”. Ull er lett å holde ren fordi den ikke blir så lett skitten. Vask av ull er heller ikke vanskelig, men krever god sortering slik at ullplaggene ikke havner på feil program. Ikke minst krever det at vi har ullvaskemiddel, fordi vaskemidler med enzymer «spiser» ull. Fjerning av flekker på ull kan derimot være vanskelig.

Gode råd for vask av ull:

  • Bruk alltid spesialmiddel for ull, eller ull og silke
  • Sentrifuger til slutt – også om du velger å vaske for hånd
  • Fjern søl før de har rukket å lage flekker
  • Ikke vask for ofte – prøv heller med lufting
  • Dersom plaggene er for små eller i feil fasong: strekk etter vask med jevne og bestemte bevegelser til riktig fasong/størrelse.
  • Ikke fyll maskinen for full (lavere belastning på ullprogram), men fyll gjerne opp med andre tekstiler dersom du ikke har nok ull til en vask. Ikke gjør dette ved særlig ømfintlige plagg.  
  • Har du behov for ullvask med høyere krav til hygiene: småkok eller trekk plaggene i 10 minutter på plate i rent vann. Pass på at plagget ligger stille.

Ønsker du en god innføring i klesvask anbefaler vi

Boka Lettstelt (Solumbokvennen.no)

SIFOs forskning om klesvask finner du her på denne lenken.

Husk at du høyst sannsynlig skal vaske klær resten av livet, og at du kan både spare deg selv for mye arbeid og spare på å gjøre jobben litt bedre og litt enklere!


I renhetens tjeneste: Kjøkkenkluter i Norge 1860 og 1940

Ingun Grimstad Klepp

Disktrasan på svensk, eller kjøkkenkluten på norsk, er en hardtarbeidende, mistrodd, misbrukt og oversett tjener i de tusen hjem. Å gjøre rent er, som vi har lært av Mary Douglas, å fjerne det som ikke hører
hjemme.1 Det vi bruker for å fjerne det som er på feil sted blir tilgriset. Ikke uten grunn at tørkerullen og engangskluter er populære. I dette kapittelet skal kluten løftes opp i forskningens lys. Jeg spør: Hvordan
har kjøkkenkluten bidratt til hevingen av standarder og praksis for renslighet i Norge? For å svare på det må jeg trekke inn hva vi vet om kjøkkenkluten og dens kulturhistorie.

Klikk her for å lese resten av kapittelet og se boka (kriterium.se).

Laundry Care Regimes: Do the Practices of Keeping Clothes Clean Have Different Environmental Impacts Based on the Fibre Content?

Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp, Roy Kettlewell & Stephen Wiedemann

Abstract

Clothing maintenance is necessary for keeping clothing and textiles functional and socially acceptable, but it has environmental consequences due to the use of energy, water and chemicals. This article discusses whether clothes made of different materials are cleaned in different ways and have different environmental impacts. It fills a knowledge gap needed in environmental assessments that evaluate the impacts based on the function of a garment by giving detailed information on the use phase. The article is based on a quantitative wardrobe survey and qualitative laundry diary data from China, Germany, Japan, the UK and the USA.

The largest potential for environmental improvement exists in reducing laundering frequency and in the selection of washing and drying processes, and through a transition to fibres that are washed less frequently, such as wool. Adopting best practice garment care would give larger benefits in countries like the US where the consumption values were the highest, mainly due to extensive use of clothes dryers and less efficient washing machines combined with frequent cleaning. These variations should be considered in environmenta assessments of clothing and when forming sustainability policies. The results indicate the benefits of focusing future environmental work on consumer habits and culture and not only technologies.

Click here to read the full article (oda.oslomet.no)

Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for including microplastics in environmental sustainability assessment

Beverly Henry, Kirsi Laitala & Ingun Grimstad Klepp

Abstract

Textiles release fibres to the environment during production, use, and at end-of-life disposal. Approximately two-thirds of all textile items are now synthetic, dominated by petroleum-based organic polymers such as polyester,polyamide and acrylic. Plastic microfibres (b5 mm) and nanofibres (b100 nm) have been identified in ecosystems in all regions of the globe and have been estimated to comprise up to 35% of primary microplastics in marine environments, a major proportion of microplastics on coastal shorelines and to persist for decades in soils treated with sludge from waste water treatment plants.

In this paper we present a critical review of factors affecting the release from fabrics of microfibres, and of the risks for impacts on ecological systems and potentially on human health. This review is used as a basis for exploring the potential to include a metric for microplastic pollution in tools that have been developed to quantify the environmental performance of apparel and home textiles. We conclude that the simple metric of mass or number of microfibres released combined with data on their persistence in the environment, could provide a useful interim mid-point indicator in sustainability assessment tools to support monitoring and mitigation strategies for microplastic pollution. Identified priority research areas include: (1) Standardised analytical methods for textile microfibres and nanofibres; (2) Ecotoxicological studies using environmentally realistic concentrations; (3) Studies tracking the fate of microplastics in complex food webs; and (4) Refined indicators for microfibre impacts in apparel and home textile sustainability assessment tools.

Click here to read the full article (oda.oslomet.no)

Use phase of apparel: A Literature review for Life Cycle Assessment with focus on wool.

Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp & Beverley Henry

Summary

This report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile fibres are included in the review. However, the main focus is on wool. We ask whether the use of wool has different environmental impacts than clothes in other fibres. The report builds on a review of literature from the past 20 years. The review showed that clothing made from different materials are used, and reused in different ways. Wool is washed differently as it has about ten degrees lower washing temperature than the average laundry in Europe. Wool is also more likely to be either dry-cleaned or washed by hand than other textiles. Moreover, when dried, it is less likely to be tumble-dried.

When comparing the number of days between the washes of different types of clothes, we found that respondents were likely to use their woollen products about twice as long between washes compared to their equivalent cotton products. We also found that woollen products had a longer average lifespan and were more likely to be reused or recycled. There is a lot of research-based information available concerning the use and re-use of clothing, and we believe there are sufficient results available on which to base LCA studies. Furthermore, we believe that environmental tools that compare different fibres but exclude use phase provide misleading results. Including the use phase in fibre ranking benchmark tools will improve the rigour and accuracy of these tools for all fibres, compared to reporting results for fibre production only. However, we have also shown that there are several methodological, conceptual and empirical knowledge gaps in existing literature.

Click here to read the full report (researchgate.net)

Global laundering practices: Alternatives to machine washing

Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp & Beverly Henry

Abstract

This article discusses laundering practices around the world including alternative methods such as washing by hand, airing, steaming, and dry-cleaning. These methods, which have received little attention in research, are often more suited toproducts made of wool, silk or other materials able to be cleaned using gentler techniques than more commonly used fibers such as cotton and synthetics. The material is based on extensive literature review from the past 20 years and reanalysis of previously unpublished survey data.The results show that washing by hand is common and that is the main laundering method in most rural areas of developing countries, but also significant for smaller portion of laundry in developed countries. Dry cleaning is less common, and mainly used for specific clothing items. Simple method such as airing can reduce the washing frequency, and thus reduce the environmental impacts resulting from the cleaning of clothes.

Click here to read the full article (oda.oslomet.no)

What’s the Problem? Odor-control and the Smell of Sweat in Sportswear

Ingun Grimstad Klepp, Madeline Buck, Kirsi Laitala & Marit Kjeldsberg

Abstract

Sport and fitness are increasing in popularity, and so is awareness of body odor. Both are aspects people wish to gain control over, as promised by the marketing of sportswear with odor-controlling properties. This article discusses how the heightened awareness of body odor has developed, and how unpleasant odor varies between textiles made of different materials. A sensory analysis by a consumer panel was used to evaluate the odor intensity of 13 different fabric samples taken mainly from sportswear.

The so-called odor-control textiles smelled less intense than similar polyester samples without such treatment. Wool and cotton smelled significantly less intense than both odor-control and polyester when the samples were sweaty or aired. After washing, the odor-control textiles had a level of odor intensity that was in between that of the cotton and woolen samples. The odor-control treatment reduced the smell, but not enough to make a difference on laundering frequency, and the textiles smelled still more strongly than wool.

Click here to read the full article (tandfonline.com)

Patched, Louse-ridden, Tattered: Clean and Dirty Clothes

Ingun Grimstad Klepp

Abstract

“Patched, louse-ridden, tattered—clean, beautiful, gem.” As children we recited this rhyme in Norwegian: “Lappete, lusete, fillete—ren, pen, edelsten,” as we picked petal after petal from a daisy. All the words can be understood as descriptions of the child’s future clothes. Clean is the turning point in the rhyme. Clean is thus seen as the first step on the way towards the gem, and it conveys here the same meaning as in the saying “whole and clean is the greatest finery.” Both emphasize clean clothes as crucial to the judgment of a person’s appearance. In the world of fashion it has been alleged that “anything goes.” This is probably true if we restrict “anything” to small variations in the look, decor, color, and style of clothes. However, our way of dressing also depends on more absolute norms.

This article explores the norms that deal with the relationship between clean and dirty clothes. Despite the fact that there is abundant research on cleanliness and laundering on the one hand, and clothes and clothes habits on the other, there are few points of intersection between the two fields. The article is an attempt at seeing these two themes in conjunction. It investigates how clothes, by being kept clean, make bodies socially acceptable. The article looks at how the demand for cleanliness varies in relation to age, gender, and class, and compares these demands to what we know about decency.

Click here to read the full article (tandfonline.com)