Kategorier
Barnevern

Hvor er barnets stemme i barnevernet?

I Dagsavisen 8.juli 2022 etterspør jeg barnets stemme i barnevernssaker.

Dagens barnevernlov slår fast at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører dem. Norge er også forpliktet av FNs barnekonvensjon til å følge overordnede mål om barns rett til deltakelse.

Dagens barnevernpraksis viser ofte noe annet.

Skjermdump fra Dagsavisen 8.7.22/KHH

Les hele debattinnlegget.