Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Høringskast rammeplan for barnehagen – digitale forpliktelser

Lang ventetid

Etter lang ventetid og utsettelser foreligger endelig høringsutkastet Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det ble offentliggjort i formiddag. Høringsfristen på den reviderte rammeplanen er 20.januar 2017. De aktuelle dokumentene finnes på Kunnskapsdepartementet her. Se også pressemeldingen.

horing
Høringsutkast Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [skjermdump fra KDs nettsider/khh].

Digitale medier og verktøy i barnehagen – mer forpliktende formuleringer

Jeg merker meg at det foreliggende høringsutkastet har tatt inn mer forpliktende formuleringer knyttet til barnas og de ansattes bruk av digitale verktøy. Dette er en stor forbedring fra den foreliggende rammeplanen som sier at «Barn bør (min understrekning) få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap»

Barnehagens digitale praksis

Avsnittet Barnehagens digitale praksis er plassert under forskriftens kapittel 4, Barnehagens arbeidsmåter. Her kan vi lese:

Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA

Workshop | HiOAs Digitaliseringsprosjekt

HiOAs nye kompetansemiljø for digitale verktøy i profesjonsutdanningen

Denne uken inviterte studiedirektør Marianne Brattland til workshopen «LearningLab» ved HiOA. Pr. nå har tiltaket arbeidstittelen «Kompetansemiljø for digitale verktøy i profesjonsutdanningen». Målet med workshopen var å få innspill på tanker og ideer om organisering og innhold som foreligger så langt om et slikt miljø. Representanter fra alle 4 fakultet, samt studentrådsrepresentanter og prosjekteier v/prorektor for utdanning Nina Waaler, deltok. Se prorektors blogg: «Digitalisering av utdanning – hvor er vi nå?«.

Den tre timer lange workshopen ble ledet av Hallgerd Benan, Rambøll Management Conculting.

8032538264_81c4b2103d_k
Foto: Benjamin A. Ward / HiOA (hentet fra HiOA Flickr)

Del av Digitaliseringsprogrammet ved HiOA

Kompetansemiljøet under planlegging inngår i Digitaliseringsprogrammet, som består av 4 prosjekter:

  • LMS
  • Digital eksamen
  • Struktur (virksomhetsarkitettur)
  • Ansattes kompetanse

Siste kulepunkt var altså fokus for denne workshopen.

Mandatet

«Kompetansemiljøet skal støtte ambisjonene om kvalitet ved hjelp av innovativ metodikk og hjelpemidler i digitaliseringsprogrammet. Kompetansemiljøet skal:

  • etablere en inspirerende møteplass for utvikling- og deling av digital undervisningspraksis
  • fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter på fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning
  • yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy»

Digital pedagogikk – mitt ståsted

Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA løpende faglig aktivitet

NUVs høstkonferanse | Audience Interaction Made Easy

Norgesuniversitetets (NUV) høstkonferanse 2016

NUVs høstkonferanse 2016 gikk av stabelen i Tromsø 28.-29.september. Det rikholdige programmet  inneholdt foruten sesjoner for søknadskriving og rapportering, interessante bidrag og erfaringsdeling fra de som har mottatt prosjektmidler fra NUV.

tromso2
Norgesuniversitetets høstkonferanse 2016 i Tromsø [foto: khh]

Digital møteplass

Jeg opplevde konferansen som en nyttig og interessant møteplass for oss som er opptatt av pedagogisk digitalisering i høyere utdanning. Programmet besto av både plenum-innlegg og gruppevise sesjoner, med fokus på læring i de ulike prosjektene. Fra programmets parallellsesjoner nevner jeg: Digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid og Studentaktive læringsformer.

Det er alltid interessant å lytte til Anne B. Swanberg, leder av Handelshøyskolen BIs LearningLab. Hennes pleumsforedrag, BIs organisering av støttefunksjoner for pedagogisk digitalisering, var særlig nyttig for meg mtp. HiOAs Digitaliseringsprosjekt, som jeg har blogget om i ulike sammenhenger.

For dem som planlegger å søke på høstens utlysning, tenker jeg deltakelse på denne konferansen er et must.

tromso1

Interaktivitet med deltakerne

Arrangøren benyttet systemet Sli.do for å få til interaktivitet med deltakerne. På nettsidene promoteres Sli.dos som «Audience Interaction Made Easy». Rent praktisk fungerte det slik at arrangøren hadde satt opp en unik nettside («event»), de informerte om en hash-tagget event-kode, og ba så konferansedeltakerne delta i event-en ved å stille skriftlige spørsmål til foredragsholderne. Et utvalg av spørsmålene ble kommentert/besvart mot slutten av arrangementet. En fiffig løsning for å skape interaktivitet i salen!

Se også NUVs video-oppsummeringer av konferansen her.