Kategorier
dagsaktuelt digitaliseringsprosjektet ved HiOA løpende faglig aktivitet

NUVs høstkonferanse | Audience Interaction Made Easy

Norgesuniversitetets (NUV) høstkonferanse 2016

NUVs høstkonferanse 2016 gikk av stabelen i Tromsø 28.-29.september. Det rikholdige programmet  inneholdt foruten sesjoner for søknadskriving og rapportering, interessante bidrag og erfaringsdeling fra de som har mottatt prosjektmidler fra NUV.

tromso2
Norgesuniversitetets høstkonferanse 2016 i Tromsø [foto: khh]

Digital møteplass

Jeg opplevde konferansen som en nyttig og interessant møteplass for oss som er opptatt av pedagogisk digitalisering i høyere utdanning. Programmet besto av både plenum-innlegg og gruppevise sesjoner, med fokus på læring i de ulike prosjektene. Fra programmets parallellsesjoner nevner jeg: Digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid og Studentaktive læringsformer.

Det er alltid interessant å lytte til Anne B. Swanberg, leder av Handelshøyskolen BIs LearningLab. Hennes pleumsforedrag, BIs organisering av støttefunksjoner for pedagogisk digitalisering, var særlig nyttig for meg mtp. HiOAs Digitaliseringsprosjekt, som jeg har blogget om i ulike sammenhenger.

For dem som planlegger å søke på høstens utlysning, tenker jeg deltakelse på denne konferansen er et must.

tromso1

Interaktivitet med deltakerne

Arrangøren benyttet systemet Sli.do for å få til interaktivitet med deltakerne. På nettsidene promoteres Sli.dos som «Audience Interaction Made Easy». Rent praktisk fungerte det slik at arrangøren hadde satt opp en unik nettside («event»), de informerte om en hash-tagget event-kode, og ba så konferansedeltakerne delta i event-en ved å stille skriftlige spørsmål til foredragsholderne. Et utvalg av spørsmålene ble kommentert/besvart mot slutten av arrangementet. En fiffig løsning for å skape interaktivitet i salen!

Se også NUVs video-oppsummeringer av konferansen her.