Kategorier
Barnevern

Viktig bok om barn og traumer

«Det vi så var et svik mot barna. En ny retning for velferdsstaten» av Inga Marte Thorkildsen (2023) er en viktig bok for alle som arbeider med barn, også barnehagelærere.

«Boken angår også barnehagen hvor rammeplanen sier at et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for god barnehagekvalitet. Det er derfor vondt å lese om eksperimenter i barnehagen som gikk ut på at de ansatte skulle feste et hjerte ved siden av navnelappene til barna (s.101). Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte, barnet de mislikte skulle ikke få noe hjerte. Oppdagelsen de ansatte gjorde var at to barn ikke fikk noen hjerter. Ikke engang et bittelite et ved navnet sitt! Hvordan kjennes det for barn å tilbringe en hel dag uten at en voksen ser spesielt på dem – med kjærlighet?»

Nedenfor finner du min bokanmeldelse (skjermdump fra fagtidsskriftet Første steg nr. 4/2023).