Kategorier
Barnevern dagsaktuelt

Små barn er så totalt prisgitt oss voksne

Små barn er prisgitt voksne

21.11.2019 ble jeg intervjuet av #Barnehage.no om hvorfor man trenger en bok om barnevern i barnehagen. Jeg snakker bl.a. om at barn er prisgitt oss voksne, at barnehagepersonalet og andre voksne må være barnas advokater.  Det betyr at vi både må ville og kunne hjelpe sårbare barn. – All den djevelskapen som voksne folk kan finne på å gjøre med unger. Særlig når vi snakker om seksuelle overgrep.  Det å ødelegge unger.  Det er veldig opprørende.

Skjermdump fra Barnehage.no. Bilder: Universitetsforlaget og Privat

Les hele intervjuet her.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Ingen barndom i reprise

Barnevernet er med jevne mellomrom ute i hardt vær. Det handler ofte om at barnevernet enten griper for mye inn, eller for lite, og for sent inn. Høstens kritikk har dreid seg mye om menneskerettighetsdomstolens (EMD) kjennelse i saken der norske myndigheter tillot tvungen adopsjon og ikke respekterte morens og barnets rett til familieliv. Les mitt hovedinnlegg i Dagsavisen 4.11.2019.                

Foto: Dagsavisen/ISTOCK. Skjermdump fra Dagsavisen 4.11.19.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Barnevern for barnehagefolk

«Barnevern for barnehagefolk. Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen» (Universitetsforlaget, 2019) er, som tittelen angir, en innføringsbok for barnehagelærerstudenter og alle andre som arbeider i barnehage. Jeg skrev denne boken fordi jeg etter over 20 år som lærer i barnehagelærerutdanningen så et tydelig behov for en slik innføringsbok, etterspurt av både studenter og barnehageansatte.

Anmeldelse av boken i Første Steg

Barnehagefolk har en unik mulighet til å oppdage barns signaler om at de ikke har det bra, og sørge for at de får hjelp i tide. De ansatte ønsker å se, men vet ikke alltid hva de skal se etter eller hvordan de skal gå fram ved bekymring for et barn.

Å skynde seg langsomt (presentasjon av boken på OsloMet).

Haug, Kristin Holte (2019). Barnevern for barnehagefolk. ISBN: 978-82-15-03039-5. 344 s. Universitetsforlaget.