Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling løpende faglig aktivitet WeVideo

Første opplæringsøkt Wevideo med delprosjektene

Første opplæringsøkt med delprosjektene

I dag var for første gang representanter fra alle de tre delprosjektene; Banehage, samt prosjektlederne Grete, Irene og Kristin, samlet til WeVideo-opplæring med Magnus.

Vi startet med å lage en demo på egen telefon og gikk igjennom trinnene:

 1. Rekkefølge (dra og slipp)
 2. Trimming (gå igjennom hvert enkelt element for å vurdere om det skal endres (f.eks. kortes ned, zoomes, mv.)
 3. Supring (gjøre endringen). NB! Husk tryllestaven for å legge til theme – ikke operativt på HiOA ennå, eller Branded lower third.
 4. Voice over (opptak/legge til fortellingen)

Er videoen klar? Ja, da kan den publiseres (Publish). Hvis det nå kun er et grovutkast, kun sync.

2

Tips & triks for bruk av mobilkamera

 • Husk retningen på mobiltelefonen. Alltid: landscape mode (liggende format)
 • headset – kople dette på, f.eks. intervju flytte mikrofondelen av ledningen mellom intervjuer og intervjupersonen
 • mygg for iPhone, røde er fabrikatet
 • hvor er lyskilden? Ikke (sterkt) motlys!
 • B-roll (innklippbilder – klipp inn bilder for å gjøre et intervju, f.eks. interessant)

Så går vi over på web

Her åpenbarer det seg et vell av muligheter for videre bearbeidelse av røff cut-en sync-et fra mobiltelefonen. Deltakerne får prøvd ut de ulike funksjonene.

God kursledelse og dedikerte medarbeidere

Med Magnus som kursleder og med dedikerte kursdeltakere med gode forkunnskaper om digital historiefortelling ble dette en lekende og lett økt!

Grete og Erik diskuterer redigering

 

Kategorier
Digital historiefortelling løpende faglig aktivitet WeVideo

Kursdel 2 for superbrukerne av WeVideo

Mandag 12.oktober møtte vi superbrukere Magnus Kristiansen fra WeVideo til del 2 av WeVideo-opplæringen. Vi hadde med oss kvalifiserte spørsmål bl.a ut fra egne og DH-kollegers erfaringer med WeVideo så langt.

Ny hub/grensesnitt, administrasjon og roller

Vi fikk informasjon om at vi (som brukere i startfasen) allerede var flyttet over på ny ‘hub’.

Magnus gjennomgikk toppmenyen, med fokus var på administrasjon og de ulike roller som systemet legger opp til. En svært nyttig gjennomgang. Vel vitende om at det er når systemet settes ut i praksis, når roller skal fordeles, når innstillinger for hva brukerne skal kunne gjøre (og ikke gjøre), de mange spørsmålene vil dukke opp.

 • Owner (Magnus i dag)
 • Admin (oss superbrukere)
 • Lead (eventuelt klasselærer/fagansvarlig)
 • User (studentene)

admin

Prosjektredigering

Det ble også tid til spørsmål og svar knyttet til redigering av prosjekt. Små detaljer som forenkler neste produksjon kom på plass! Jeg er særlig imponert over programmets muligheter for opptil flere lydspor – og adgang til å kunne regulere/finjustere på lyden, både  direkte i de ulike audio-filene og i lyd tilknyttet videoklipp som inngår i en produksjon. Et gjennombrudd – sammenliknet med andre programmer jeg har erfaring med.

Eierskap – kontekst for produksjonen

Vi var så vidt innom mulighetene for at det kan legges inn et standardbilde i slutten av alle produksjoner at denne er laget ved HiOA. Spørsmål om det er behov for et eget HiOA-tema ligger noe fram i tid å ta stilling til.

Hjemmeleksen

Med min nyervervede kunnskap etter denne del 2 av opplæringen for oss superbrukere, gikk jeg igang med DH-en «Boston på måfå». Resultatet ser og hører du her.

Kategorier
dagsaktuelt Digital historiefortelling WeVideo

HiOA igang med WeVideo

I dag møttes HiOAs superbrukere og Erik Ræstad og Magnus Kristiansen fra WeVideo, for en første gjennomgang av programvaren som skal forenkle arbeidet med å lage, redigere, dele og administrere videoer laget i lærings, forsknings- og formidlingssammenhenger. Universitetet i Stavanger satser allerede på systemet, og nå er det HiOA som skal igang med utprøving!

Programmet WeVideo er en videreutvikling av videoeditoren i Creaza og er laget av det norske selskapet Inspera.

Introduksjon til WeVideo

Under kyndig ledelse av Erik Ræstad og Magnus Kristiansen er dette noen av punktene som ble tatt opp:

 • Vi registrerte oss som brukere av WeVideo
 • Lastet ned appen til smarttelefon
 • Testet ut og lagde en røff klipp der vi var innom storyboard, tilpasning av stillbilder / videoklipp, lydeffekter, mv. som så ble synkronisert og tatt opp på datamaskinen for en mer sofistikert redigering, f.eks. tekst, subtitles, temaer, m.v.
 • Wevideo «tillater» at fortellingen er i sentrum – et viktig prinsipp i arbeid med digital historiefortelling
 •  .mp4 = formatet på videofilen
 • Systemets opererer med 4 roller: owner – adm – lead – user
 • Er et «non-destructive system» for editering (du kan ikke ødelegge noe)
 • Også organisering og struktur av filer ble diskutert og prøvd ut
Magnus og Erik
Magnus Kristiansen og Erik Ræstad fra WeVideo [foto:khh].

Pilotprosjektet WeVideo og Digital historiefortelling for læring og formidling

Prosjektet WeVideo og Digital historiefortelling for læring og formidling – et pilotprosjekt ved HiOA har basis i HiOAs Strategiplan (2020); HiOA skal øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi. Målsetting er å vurdere om WeVideo er et egnet verktøy til å løse utfordringer forbundet med produksjon og distribusjon av digital historiefortelling som en arbeidsmåte og som produkter for økt studiekvalitet og bedre formidling. I prosjektet skal vi:

 • gjennomføre en utprøving på tre relevante områder i løpet av studieåret 2015-2016 kombinert med en systematisk følgeevaluering. Hvis WeVideo fungerer som redigeringsverktøy til vårt formål og i tillegg løser utfordringer som er beskrevet vil prosjektet, skal vi:
 • foreslå en framtidig organisering av en eventuell videreføring av WeVideo i en driftssituasjon, inkludert faglig, teknisk, økonomisk og driftsmessig ansvarsfordeling

Digital historiefortelling er utgangspunktet

Utgangspunktet for utprøvingen er digital historiefortelling. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom tilsatte i administrative stillinger og faglige stillinger.

Jeg ser fram til å ta programvaren i bruk og til fortsatt samarbeid med WeVideo – og til å samarbeide nærmere med HiOA-kolleger. Dette blir et spennende prosjektår! Og til slutt: Øve, øve, øve er gjennomgangsmelodien (også her) for å kunne forstå og beherske programmet.