Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Fra mønsterbord til leirestasjon

Endring av barnehagens fysiske miljø

Fra mønsterbord til leirestasjon er tittelen på en fagartikkel skrevet fram i et spennende samarbeid mellom Myrertoppen barnehage og OsloMet som en del av barnehagens deltakelse i Regional ordning*.

Artikkelen handler om hvordan barnehagepersonalet og barna samarbeidet om å endre det fysiske miljøet og tilgjengelighet til kreativt materiale, med anerkjennende holdning til at barn vil og får til. Artikkelen gir også et innblikk i barnehagens dokumentasjonsarbeid og veiledning fra universitetets lærere/prosessveiledere.

Foto: Celine Hauge Nilsen
Foto: Celine Hauge Nilsen

Å endre og videreutvikle barnehagens fysiske miljø har vært et delmål i barnehagens deltakelse i Regional ordning. Prosjektet med å gjøre endringer i barnehagens fysiske miljø viser at barn vil og får til når de gis tillit og personalet tilrettelegger. Barnehagens bekymring for at dette ville bli «sølete, kaotisk og arbeidskrevende» slo ikke til.

Les hele artikkelen Fra mønsterbord til leirestasjon. Artikkelen er publisert på oslovikenbarnehager.no

Regional ordning

*Regional ordning startet 2019 og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak slik at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Barnehagebasert kompetanseutvikling er ment å gi innsikt hos den enkelte medarbeider, og med det bidra til å styrke kompetansen i hele personalgruppen. Vi snakker om barnehagen som […] en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller» (Rammeplan for barnehagen/Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 15).

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Padlet – et nyttig verktøy i barnehagers kompetanseutvikling

Teksten Padlet – et nyttig verktøy når barnehagen skal utvikle sin kompetanse er publiserte på oslovikenbarnehager.no. Teksten handler om hvordan man kan bruke padlet, som er en virtuell interaktiv tavle for kunnskapsdeling og kommunikasjon, i barnehagers kompetanseutvikling. Teksten bygger på mine erfaringer som prosessveileder fra OsloMet i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen fra 2019 og til dags dato. Hovedbudskapet er at padlet er et nyttig verktøy for å dokumentere individuelle og kollektive faglige prosesser.

Et eksempel på en padlet som kan brukes i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Les teksten og test gjerne ut padleten OsloVikenBarnehager | Padlet-eksempel. Jeg er interessert i alle kommentarer, ris & ros, som kan bidra til å videreutvikle dette verktøyet i barnehagers arbeid med kvalitet og fagutvikling.

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling

OsloVikenBarnehager

Nettsted

Nettstedet OsloVikenBarnehager er en del av Regional ordning, barnehagebasert kompetanseutvikling. På dette nettstedet finner du mange ulike fagressurser til nytte og inspirasjon i din barnehages arbeid med kompetanseutvikling. Kanskje er det du som neste gang vil bidra med en fortelling fra barnehagen din? Her skriver vi bl.a. om hvordan barnehagepersonalet og vi fra OsloMet tok i bruk digitale verktøy i dokumentasjonsarbeidet.

Skjermdump OsloVikenBarnehager.no (20.9.21)

Regional ordning

Regional ordning startet 2019 og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak slik at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet (Utdanningsdirektoratet, 2018). Utviklingsarbeidet skal være forankret i kompetansestrategien (Kunnskapsdepartementet, 2017). Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling, f.eks. gjennom ståstedsanalyse, og søker om prosjektdeltakelse gjennom en behovsmelding som skal bidra til at barnehagene får inn ønsket og nødvendig kompetanse. Lærere fra Universiteter og høgskoler (UH) deltar som prosessveiledere, og bidrar med forskningsbasert og praksisrettet innhold. I samarbeidet mellom barnehage og UH ligger det også at universiteter og høgskoler får mer praksisnær kompetanse.

Kompetanseutvikling og samarbeid

Jeg har vært så heldig å få være en del av dette arbeidet gjennom 3 år, både som deltaker i prosjektgruppen for OsloVikenBarnehager.no og som prosessveileder i flere barnehager som er en del av regional ordning. Jeg lærer hele tiden noe nytt om barnehagehverdagen, utviklingsarbeid, og de utfordringer man kan møte.

Skjermdump Første steg (20.9.21).

Fagartikkel

Spesielt interessant var kanskje de erfaringene vi gjorde i Corona-året, bl.a. under nedstengningen i 2020. Noen av disse erfaringene kan du lese om i fagartikkelen Kompetanseutvikling krever godt samarbeid, publisert i tidsskriftet Første Steg (5. februar 2021).

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling løpende faglig aktivitet WeVideo

Første opplæringsøkt Wevideo med delprosjektene

Første opplæringsøkt med delprosjektene

I dag var for første gang representanter fra alle de tre delprosjektene; Banehage, samt prosjektlederne Grete, Irene og Kristin, samlet til WeVideo-opplæring med Magnus.

Vi startet med å lage en demo på egen telefon og gikk igjennom trinnene:

 1. Rekkefølge (dra og slipp)
 2. Trimming (gå igjennom hvert enkelt element for å vurdere om det skal endres (f.eks. kortes ned, zoomes, mv.)
 3. Supring (gjøre endringen). NB! Husk tryllestaven for å legge til theme – ikke operativt på HiOA ennå, eller Branded lower third.
 4. Voice over (opptak/legge til fortellingen)

Er videoen klar? Ja, da kan den publiseres (Publish). Hvis det nå kun er et grovutkast, kun sync.

2

Tips & triks for bruk av mobilkamera

 • Husk retningen på mobiltelefonen. Alltid: landscape mode (liggende format)
 • headset – kople dette på, f.eks. intervju flytte mikrofondelen av ledningen mellom intervjuer og intervjupersonen
 • mygg for iPhone, røde er fabrikatet
 • hvor er lyskilden? Ikke (sterkt) motlys!
 • B-roll (innklippbilder – klipp inn bilder for å gjøre et intervju, f.eks. interessant)

Så går vi over på web

Her åpenbarer det seg et vell av muligheter for videre bearbeidelse av røff cut-en sync-et fra mobiltelefonen. Deltakerne får prøvd ut de ulike funksjonene.

God kursledelse og dedikerte medarbeidere

Med Magnus som kursleder og med dedikerte kursdeltakere med gode forkunnskaper om digital historiefortelling ble dette en lekende og lett økt!

Grete og Erik diskuterer redigering

 

Kategorier
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Velkommen til Kristins blogg!

Hei og velkommen til min blogg!

Jeg vil skrive om stort og smått som rører seg i hverdagen min; jobbrelaterte temaer og ting som opptar meg på fritiden – nedenfor noen av mine interesseområder. God lesning!

 • Læring og læringsstrategier
 • Digital historiefortelling
 • Barn og digitale medier
 • Barnevern
 • Politikk
 • Friluftsliv
 • Musikk
 • Mat & drikke
 • Litteratur