Kategorier
Barnevern

Viktig bok om barn og traumer

«Det vi så var et svik mot barna. En ny retning for velferdsstaten» av Inga Marte Thorkildsen (2023) er en viktig bok for alle som arbeider med barn, også barnehagelærere.

«Boken angår også barnehagen hvor rammeplanen sier at et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for god barnehagekvalitet. Det er derfor vondt å lese om eksperimenter i barnehagen som gikk ut på at de ansatte skulle feste et hjerte ved siden av navnelappene til barna (s.101). Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte, barnet de mislikte skulle ikke få noe hjerte. Oppdagelsen de ansatte gjorde var at to barn ikke fikk noen hjerter. Ikke engang et bittelite et ved navnet sitt! Hvordan kjennes det for barn å tilbringe en hel dag uten at en voksen ser spesielt på dem – med kjærlighet?»

Nedenfor finner du min bokanmeldelse (skjermdump fra fagtidsskriftet Første steg nr. 4/2023).

Kategorier
Barnevern

Hvor er barnets stemme i barnevernet?

I Dagsavisen 8.juli 2022 etterspør jeg barnets stemme i barnevernssaker.

Dagens barnevernlov slår fast at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører dem. Norge er også forpliktet av FNs barnekonvensjon til å følge overordnede mål om barns rett til deltakelse.

Dagens barnevernpraksis viser ofte noe annet.

Skjermdump fra Dagsavisen 8.7.22/KHH

Les hele debattinnlegget.

Kategorier
Barnevern Bokutgivelse løpende faglig aktivitet

Barnevern for barnehagefolk, 2. utgave

Andre utgave av Barnevern for barnehagefolk, Innføring om arbeid i barnevern i barnehagen, er utgitt.

Bokens målgruppe

Barnevern for barnehagefolk er skrevet for studenter, barnehagelærere og andre yrkesgrupper i norske barnehager som trenger barnevernfaglig påfyll. Dere har en unik mulighet til å se og høre, dere ønsker å se, men vet ikke alltid hva dere skal se etter eller hvordan dere skal gå fram. Barndommen kommer ikke i reprise.

Barnevern for barnehagefolk (2. utg.).

Barn vokser det ikke av seg

Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av ugunstige omsorgsbetingelser, men setter varige spor. Å se og høre betyr å lytte til barnets signaliserer og ta innover seg barnets smerte og styrke. For å hjelpe disse barna kreves kunnskap og handlingskompetanse.

Revisjon

Den reviderte boken inneholder oppdatert forskning, statistikk og lovverk. Det er også viet plass til Barnevernsreformen og dens mål om å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats, med betydning for hele oppvekstsektoren. Barnehagen er en viktig del av laget rundt barnet.

Se den digitale historiefortellingen Forvandlingen (2:25).

Copyright: Kristin Holte Haug/Universitetsforlaget. Illustrasjon: Jon Haug.
Kategorier
Barnevern dagsaktuelt

Små barn er så totalt prisgitt oss voksne

Små barn er prisgitt voksne

21.11.2019 ble jeg intervjuet av #Barnehage.no om hvorfor man trenger en bok om barnevern i barnehagen. Jeg snakker bl.a. om at barn er prisgitt oss voksne, at barnehagepersonalet og andre voksne må være barnas advokater.  Det betyr at vi både må ville og kunne hjelpe sårbare barn. – All den djevelskapen som voksne folk kan finne på å gjøre med unger. Særlig når vi snakker om seksuelle overgrep.  Det å ødelegge unger.  Det er veldig opprørende.

Skjermdump fra Barnehage.no. Bilder: Universitetsforlaget og Privat

Les hele intervjuet her.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Ingen barndom i reprise

Barnevernet er med jevne mellomrom ute i hardt vær. Det handler ofte om at barnevernet enten griper for mye inn, eller for lite, og for sent inn. Høstens kritikk har dreid seg mye om menneskerettighetsdomstolens (EMD) kjennelse i saken der norske myndigheter tillot tvungen adopsjon og ikke respekterte morens og barnets rett til familieliv. Les mitt hovedinnlegg i Dagsavisen 4.11.2019.                

Foto: Dagsavisen/ISTOCK. Skjermdump fra Dagsavisen 4.11.19.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Barnevern for barnehagefolk

«Barnevern for barnehagefolk. Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen» (Universitetsforlaget, 2019) er, som tittelen angir, en innføringsbok for barnehagelærerstudenter og alle andre som arbeider i barnehage. Jeg skrev denne boken fordi jeg etter over 20 år som lærer i barnehagelærerutdanningen så et tydelig behov for en slik innføringsbok, etterspurt av både studenter og barnehageansatte.

Anmeldelse av boken i Første Steg

Barnehagefolk har en unik mulighet til å oppdage barns signaler om at de ikke har det bra, og sørge for at de får hjelp i tide. De ansatte ønsker å se, men vet ikke alltid hva de skal se etter eller hvordan de skal gå fram ved bekymring for et barn.

Å skynde seg langsomt (presentasjon av boken på OsloMet).

Haug, Kristin Holte (2019). Barnevern for barnehagefolk. ISBN: 978-82-15-03039-5. 344 s. Universitetsforlaget.