Kategorier
dagsaktuelt Kontantstøtten

En urettferdig og diskriminerende statlig ordning

Endring i kontantstøttereglene i 2017 med innføring av 5 års botidskrav for personer utenfor EU/EØS har en urettferdig slagside som bidrar til økte forskjeller mellom småbarnsfamilier. I tillegg diskriminerer den personer født og oppvokst i Norge. Dette skriver kollega Theo Koritzinsky og jeg om i debattinnlegg i Dagsavisen 25. februar 2021.

Skjermdump/Dagsavisen 25.2.2021

Jeg har over to tiår skrevet om den norske kontantstøtteordningen: