Kategorier
dagsaktuelt Kontantstøtten

En urettferdig og diskriminerende statlig ordning

Endring i kontantstøttereglene i 2017 med innføring av 5 års botidskrav for personer utenfor EU/EØS har en urettferdig slagside som bidrar til økte forskjeller mellom småbarnsfamilier. I tillegg diskriminerer den personer født og oppvokst i Norge. Dette skriver kollega Theo Koritzinsky og jeg om i debattinnlegg i Dagsavisen 25. februar 2021.

Skjermdump/Dagsavisen 25.2.2021

Jeg har over to tiår skrevet om den norske kontantstøtteordningen:

2 svar til “En urettferdig og diskriminerende statlig ordning”

Hei, Jeg og min familie blir rammet av dette. Min kone innvandret til Norge i desember 2016. Når vi fikk barn, ble vi nektet kontanktstøtte pga botidskrav ikke var oppfylt. Som du nevner i saken, så mener du det er diskriminering. Det er jeg helt enig i. Kan da kravet om 5 års botidskrav være lovlig når en av foreldrene er norsk og oppfyller vilkårene. I praksis mister den ene foreldrene rettigheter på grunn av sin ektefelle/Samboer. Diskrimineringsloven sier at det er ulovlig å diskriminere direkte og indirekte. Diskrimineringsloven åpner for å diskriminering i noen unntak.

a) har et saklig formål
b) er nødvendig for å oppnå formålet og
c) ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Hadia Tajik mener at konsekvensen om at norske borgere blir nektet kontantstøtte er utilsiktede virkninger av loven og var verken belyst i dokumentene fra regjeringen eller tema i debatten
Kilde: https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/10/09/195338729/flertall-kan-nok-en-gang-endre-kontantstotten

Jeg har vanskeligheter med å se at vilkårene for diskriminering er oppfylt. Når kontantstøtten rammer en hel gruppe familier som den ikke var ment å gjøre. Samt som du skrive at den ikke har en effekt.

Jeg er ingen jurist. Men syntes kravet til kontantstøtten er diskriminerende. Kan kontantstøtteloven med botidskravet være ulovlig, når man ser på diskrimineringsloven?

Hei Ole Johnny Wahlstrøm,
Jeg beklager altfor sent svar. Takk for din viktige kommentar. Jeg følger argumentasjonen din. Med omlag 12 000 kontantstøttemottakere (pr. mai 2022) kan det virke som om myndighetene ikke prioriterer å endre denne åpenbare utrettferdigheten.
Beste hilsen fra Kristin Holte Haug

Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *