Kategorier
dagsaktuelt Kontantstøtten

En urettferdig og diskriminerende statlig ordning

Endring i kontantstøttereglene i 2017 med innføring av 5 års botidskrav for personer utenfor EU/EØS har en urettferdig slagside som bidrar til økte forskjeller mellom småbarnsfamilier. I tillegg diskriminerer den personer født og oppvokst i Norge. Dette skriver kollega Theo Koritzinsky og jeg om i debattinnlegg i Dagsavisen 25. februar 2021.

Skjermdump/Dagsavisen 25.2.2021

Jeg har over to tiår skrevet om den norske kontantstøtteordningen:

Kategorier
løpende faglie aktivitet NBF

Relansering av Nordisk barnehageforskning

Et drøyt år er gått siden jeg gikk av som ansvarlig redaktør i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning (NBF) i desember 2019. Det har ikke vært noen utgivelser eller annen faglig aktivitet fra 1.1.2020 og fram til januar 2021 i dette viktige tidsskriftet som Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet har driftet i over 10 år. Det er derfor gledelig at NBF nå relanseres.

Skjermdump fra UiS 27.1.21. https://www.uis.no/nb/relanserer-tidsskriftet-nordisk-barnehageforskning

Det nye vertskapet er Elin Eriksen Ødegaard, BARNKunne (HVL) og Elin Reikerås, FILIORUM – Senter for barnehageforskning (UiS). Jeg ønsker dem lykke til videre med dette viktige arbeidet.

Se artikkel fra Universitetet i Stavanger om relanseringen, Relanserer tidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

Kategorier
dagsaktuelt løpende faglig aktivitet

Hva skjer med omstridt avtale mellom OsloMet og NHC GRoup?

Det har nå gått over to måneder siden 23 vitenskapelig ansatte skrev innlegget Oppfordrer ledelsen til å tre ut av omstridt avtale på #Khrono, Her uttrykte vi vår bekymring og uro knyttet til at en samarbeidsavtale med et konsern som NHC Group svekker vår uavhengig og troverdighet som universitet og som profesjonsutdannere. Etter at debattinnlegget ble publisert har det vært øredøvende stille. Kan noen svare på hvor dette arbeidet står?

NCH Group er en av Nordens største velferdsaktører, og eier blant annet Norlandiabarnehagene.

«I tillegg til at avtalen svekker vår troverdighet som profesjonsuniversitet, mener vi avtalen er problematisk ut fra det forskningsetiske prinsippet om frihet og uavhengighet»

Debattinnlegg i Khrono 4.11.2020 https://khrono.no/oppfordrer-ledelsen-til-a-tre-ut-av-omstridt-avtale/529122
Kategorier
dagsaktuelt Fengsels- og friomsorgsetaten

Når skal fengsels- og friomsorgsetaten ta lærdom?

Jeg var også aspirant da det som ikke skulle skje skjedde. Med aleneansvar for korridoren med 10-12 straffedømte, som med ulåste celledører kunne bevege seg fritt på avdelingen, ble jeg brutalt overfalt.

Denne artikkelen skrev jeg som en reaksjon på reportasjen om Tariq Arshads (25) møte med en fengselshverdag som holdt på å knekke ham (NFF-Magasinet 3/2020).

Les hele artikkelen «Når skal fengsels- og friomsorgsetaten ta lærdom?» i bildet nedenfor (publisert i NFF-magasinet 4/2020/LOMedia).

Bilde av oppslaget i NFF-magasinet 4/2020

Det krever styrke og mot å fullføre etatsutdanningen etter slike brutale møter både med fengselshverdagen og systemet. Mange forlater etaten etter kort tid, meg selv inkludert.

Etaten bør […] vurdere hvilken kompetanse den går glipp av ved slik mangelfull ivaretakelsen av sine aspiranter.
Kategorier
løpende faglig aktivitet NBF

Tidsskrifter ved OsloMet kveles

Ved årsskiftet sluttet jeg som redaktør av Nordisk barnehageforskning (NBF), men jeg er fortsatt engasjert i tidsskriftets framtid, og har derfor medvirket til denne kronikken på Khrono 16.mai 2020.

Dekanvedtak ved Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet kveler vitenskapelige publiseringskanaler, mener innleggsforfatterne.

OsloMet Foto: Runhild Heggem

Kategorier
Barnevern dagsaktuelt

Små barn er så totalt prisgitt oss voksne

Små barn er prisgitt voksne

21.11.2019 ble jeg intervjuet av #Barnehage.no om hvorfor man trenger en bok om barnevern i barnehagen. Jeg snakker bl.a. om at barn er prisgitt oss voksne, at barnehagepersonalet og andre voksne må være barnas advokater.  Det betyr at vi både må ville og kunne hjelpe sårbare barn. – All den djevelskapen som voksne folk kan finne på å gjøre med unger. Særlig når vi snakker om seksuelle overgrep.  Det å ødelegge unger.  Det er veldig opprørende.

Skjermdump fra Barnehage.no. Bilder: Universitetsforlaget og Privat

Les hele intervjuet her.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Ingen barndom i reprise

Barnevernet er med jevne mellomrom ute i hardt vær. Det handler ofte om at barnevernet enten griper for mye inn, eller for lite, og for sent inn. Høstens kritikk har dreid seg mye om menneskerettighetsdomstolens (EMD) kjennelse i saken der norske myndigheter tillot tvungen adopsjon og ikke respekterte morens og barnets rett til familieliv. Les mitt hovedinnlegg i Dagsavisen 4.11.2019.                

Foto: Dagsavisen/ISTOCK. Skjermdump fra Dagsavisen 4.11.19.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning Barnevern dagsaktuelt

Barnevern for barnehagefolk

«Barnevern for barnehagefolk. Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen» (Universitetsforlaget, 2019) er, som tittelen angir, en innføringsbok for barnehagelærerstudenter og alle andre som arbeider i barnehage. Jeg skrev denne boken fordi jeg etter over 20 år som lærer i barnehagelærerutdanningen så et tydelig behov for en slik innføringsbok, etterspurt av både studenter og barnehageansatte.

Anmeldelse av boken i Første Steg

Barnehagefolk har en unik mulighet til å oppdage barns signaler om at de ikke har det bra, og sørge for at de får hjelp i tide. De ansatte ønsker å se, men vet ikke alltid hva de skal se etter eller hvordan de skal gå fram ved bekymring for et barn.

Å skynde seg langsomt (presentasjon av boken på OsloMet).

Haug, Kristin Holte (2019). Barnevern for barnehagefolk. ISBN: 978-82-15-03039-5. 344 s. Universitetsforlaget.

Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Barns personvern i media

Barns personvern i fokus

I går ble jeg oppringt av journalist Nina Abrahamsen i  Budstikka, lokalavisen for  Asker og Bærum, for en kommentar fra barnehagelærerutdanningen om bilder av barn på nett og barns personvern. Dagens oppslag er en del av avisens serie om barn og bruk av Internett. Se også (i samme avis): Barnas privatliv er satt på spill.

Faglig skjønn

Mitt innspill fokuserer på å lytte til barna og bruke faglig skjønn.  Jeg mener at barn alltid skal spørres om lov til at det tas bilder av dem. Vi er jo høflige og spør voksne, men spør vi alltid barna? Vern om barnets privatliv bør legges til grunn i all dokumentasjon. I så måte er det Sem barnehage gjør forbilledlig. Her læres barna opp til å snu seg bort fra kamera.

Budstikkas artikkel. Skjermdump 9.2.17 [khh].

Barnehagelærerutdanningens ansvar

I intervjuet er jeg også opptatt av at barnehagelærerutdanningen må kjenne sitt ansvar og forberede studentene bedre på temaet. En tretimers-bolk i løpet av bachelorløpet er neppe nok.

– Det er for lite, utdanningsinstitusjonene må ta sitt ansvar og skolere studentene i dette, uttaler Haug.

– Den ansatte som bruker tid på fotografering, skriving og trykk på send-knappen, mister verdifulle øyeblikk med barnet, mener Haug, som påpeker at barns rett til privatliv både har en juridisk og en etisk side.

– Alt kan ikke lovreguleres, så vi må lære studentene faglig skjønn, sier forskeren, som har arbeidet med temaet i 20 år.

Les hele artikkelen til Budstikka her.

Kategorier
dagsaktuelt

Et krystallklart budskap: Lytt til barna!

Safer Internet Day

I forbindelse med diverse arrangementer i forbindelse med Safer Internet Day arrangerte Datatilsynet og Senter for IKT i utdaningen frokostseminaret Barns rett til personvern – om bilder av barn på nett. 7. februar er den internasjonale Safer Internet Day, en dag dedikert til barn og unges bruk av Internett. Dagen markeres hvert år i over 100 land.

Hovedbudskapet

Hovedbudskapet denne formiddagen var: Tenk deg om og lytt til barna hva gjelder eksponering av barna i tekst og bilder på Internett. Det gjelder foreldre som blogger om barna sine og viser poden fram på Facebook, og det gjelder pedagoger i barnehagen. Hvilke fortellinger fortelles om barnet på barnehagens Facebook-vegg, på intranett og via applikasjoner som forer foreldrene med smått og stort fra barnehagedagen?  Se også blogg-posten App uten nærhet – vit når skjermen skal skrus av.

Veiledningsheftet i beste mening i ny utgave (2017) skjermdump [khh].

Barnets privatliv står på spill

Jeg har arbeidet med dette temaet i 20 år, og merker i dag en større bevissthet blant både barnehagelærerstudenter og utøvere av yrket. Samtidig forskrekkes jeg med jevne mellomrom av hva folk både utenfor og innenfor barnehagesektoren får seg til å vise fram av barnebilder, f.eks. på åpne Facebook-sider med 5-600 «venner». Og Datatilsynet  refser med jevne mellomrom barnehager for å håndtere for dårlig sikkerhet tilknyttet barns personvern. Det er ikke greit for barnet å få livet sitt dokumentert nær sagt fra unnfangelsesøyeblikket. Det er ikke greit for tenåringen, som skal definere sin egen digitale identitet, når den allerede er definert av foreldrene gjennom en årrekke. Det er heller ikke greit for barn å bli mobbet for lite flatterende bilder av en som verserer blant jevnaldrende.

De færreste av oss ville vel henge bilde av barnet/barnebarnet vårt i badekaret på nærbutikkens oppslagstavle. Men mange nøler ikke med å publisere tilsvarende bilder på Facebook, som ved et enkelt tastetrykk kan nå potensielt millioner av brukere.

Les også Karoline Tømtes blogg: Bilder på nett – til barnets beste? hvor hun fremhever følgende stikkord til hva man bør vurdere før deling av barnebilder:

Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foreldre.

Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.

Mengde: Del færrest mulig bilder.

Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.

Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.

Spør alltid barna: Bruk spørsmål som «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.

Programmet

  • Velkommen ved Trond Ingebretsen, direktør Senter for IKT i utdanningen
  • Åpning ved Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
  • God praksis med bilder i barnehagen, Mona Nicolaysen, barnehagepedagog
  • En angrende mammabloggers refleksjoner, Mariann Johansen, blogger
  • Barn og personvern, Sara Eline Grønvold, jurist og forfatter
  • Oppsummerende refleksjoner ved Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet
  • Premierevisning av nye filmer og nytt veiledningshefte

Seminaret samlet en full Wergeland-sal på Litteraturhuset i Oslo. Engasjementet kan tyde på at barnehagesektorens behov for kunnskap er stort.

dubestemmer.no

Nettstedet http://www.dubestemmer.no/ er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Senter for IKT i utdanningen og Datatilynet står bak nettstedet. Her finnes mange og gode råd og tips både til foreldre og til pedagoger. På frokostseminaret var det premiere på to informasjonsfilmer, Det er du som bestemmer og Luciafeiring.

I beste mening

Veiledningsheftet I beste mening, om bruk av bilder av barn foreligger i ny innpakning.