Kategorier
Barnevern Bokutgivelse løpende faglig aktivitet

Barnevern for barnehagefolk, 2. utgave

Andre utgave av Barnevern for barnehagefolk, Innføring om arbeid i barnevern i barnehagen, er utgitt.

Bokens målgruppe

Barnevern for barnehagefolk er skrevet for studenter, barnehagelærere og andre yrkesgrupper i norske barnehager som trenger barnevernfaglig påfyll. Dere har en unik mulighet til å se og høre, dere ønsker å se, men vet ikke alltid hva dere skal se etter eller hvordan dere skal gå fram. Barndommen kommer ikke i reprise.

Barnevern for barnehagefolk (2. utg.).

Barn vokser det ikke av seg

Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av ugunstige omsorgsbetingelser, men setter varige spor. Å se og høre betyr å lytte til barnets signaliserer og ta innover seg barnets smerte og styrke. For å hjelpe disse barna kreves kunnskap og handlingskompetanse.

Revisjon

Den reviderte boken inneholder oppdatert forskning, statistikk og lovverk. Det er også viet plass til Barnevernsreformen og dens mål om å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats, med betydning for hele oppvekstsektoren. Barnehagen er en viktig del av laget rundt barnet.

Se den digitale historiefortellingen Forvandlingen (2:25).

Copyright: Kristin Holte Haug/Universitetsforlaget. Illustrasjon: Jon Haug.
Kategorier
Digital historiefortelling

Boklansering Se min fortelling

I dag tirsdag, 17.3.15, lanseres boken Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen.

Sted og tid: Halvbroren bokhandel, Akersgata 47/49, Cappelen Damm Akademisk forlag kl 1630-1815.

hioa_gj_khh_170315
Skjermdump [khh]. Foto: Kari Aamli

Se blogginnlegg Se min fortelling

Se bokanmeldelse.

Kategorier
Digital historiefortelling løpende faglig aktivitet

Se fortellingen min!

Publisering av populærvitenskapelig artikkel: «Se fortellingen min» i Første Steg nr. 1/2015.

I dette nummeret har jeg fått 4 sider (s. 36-39) til å presentere prosjektet Digital historiefortelling i et arbeidsplassbasert utdanningsprogram – redskap for dokumentasjon og refleksjon (Haug og Jamissen 2012).f_steg1-15

Fra ingressen:

Digital historiefortelling – DH – er en relativt ny arbeidsmåte i barnehagesammenheng, framholder artikkelforfatteren. Hun mener blant annet at når studenter, barnehageansatte og barn arbeider sammen om utvikling av DH, kan det bidra til tettere bånd mellom barnehagelærerutdanningen og yrkesfeltet.

Les hele artikkelen her.