Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Høringskast rammeplan for barnehagen – digitale forpliktelser

Lang ventetid Etter lang ventetid og utsettelser foreligger endelig høringsutkastet Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det ble offentliggjort i formiddag. Høringsfristen på den reviderte rammeplanen er 20.januar 2017. De aktuelle dokumentene finnes på Kunnskapsdepartementet her. Se også pressemeldingen. Digitale medier og verktøy i barnehagen – mer forpliktende formuleringer Jeg merker meg at det foreliggende […]

Lang ventetid

Etter lang ventetid og utsettelser foreligger endelig høringsutkastet Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det ble offentliggjort i formiddag. Høringsfristen på den reviderte rammeplanen er 20.januar 2017. De aktuelle dokumentene finnes på Kunnskapsdepartementet her. Se også pressemeldingen.

horing
Høringsutkast Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [skjermdump fra KDs nettsider/khh].

Digitale medier og verktøy i barnehagen – mer forpliktende formuleringer

Jeg merker meg at det foreliggende høringsutkastet har tatt inn mer forpliktende formuleringer knyttet til barnas og de ansattes bruk av digitale verktøy. Dette er en stor forbedring fra den foreliggende rammeplanen som sier at «Barn bør (min understrekning) få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap»

Barnehagens digitale praksis

Avsnittet Barnehagens digitale praksis er plassert under forskriftens kapittel 4, Barnehagens arbeidsmåter. Her kan vi lese:

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg. Barnehagen skal snakke med barna om prinsipper for digital dømmekraft.

Barnehagen skal utøve digital dømmekraft i bruk av digitalt innhold. I bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.

Personalet i barnehagen skal:
– utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
–  legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
–  vurdere relevans og delta i barnas mediebruk
–  utforske bruk av digitale verktøy sammen med barna

(fra Forskriftens kapittel 4, Barnehagens digitale praksis).

Foreliggende rammeplanutkast er kondensert adskillig sammenliknet med 3.utkastet til rammeplan som lenge har ligget på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

«Skal» – ikke «bør»

Det kan se ut som om man vil tydeliggjøre personalets ansvar for å bruke digitale verktøy i arbeid med barn (ref. «Personalet i barnehagen skal …». Personalet skal både utøve, tilrettelegge for, vurdere og utforske bruk av digitale verktøy sammen med barna. Dette betyr en oppvurdering av arbeid med digitale verktøy i barnehagen, og det betyr også at personalet ikke kan velge dette bort. For Barnehagelærerutdanningen vil dette ha konsekvenser knyttet til opplæringen vi gir kommende barnehagelærere.  Se også mitt blogg-innlegg Barnehagelærerutdanningens digitale tilstand.

Jeg er spesielt fornøyd med at utøvelse av digital dømmekraft er godt tydeliggjort i høringsutkastet. Det er ellers interessant å merke seg høringsutkastets gjennomgående bruk av skal når diditale verktøy omtales, dette i motsetning til 2011-planens «bør». «Barnehagen skal …», Personalet […] skal…».

Fagområdene

I innledningen til kapittel 5, Barnehagens fagområder, står det:

Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

Kunst, kultur og kreativitet

Under fagområdet Kunst, kultur og kreativitet står det:

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

–  bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Natur, miljø og teknologi 

Under fagområdet Natur, miljø og teknologi står det at barnehagen skal legge til rette for at barna […]  gjør erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Under samme fagområde merker vi oss at personalet skal:

– utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

Antall, rom og form

Begrepet teknologi opptrer også under fagområdet  Antall, rom og form, der det står at fagområdet handler om å utforske, oppdage og skape strukturer og sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.

Et godt utgangspunkt for høringsprosessen

Utdanningsforbundet ved lederen, Steffen Handal, melder at departementets forslag til ny rammeplan for barnehagen er et godt utgangspunkt for høringsprosessen. Overordnet oppsummerer han det slik:

– Forslaget inneholder mye bra og noe ikke fullt så bra. Og det er positivt med en høringsperiode med mange diskusjoner om barnehagens innhold og arbeidsmåter, dette legger forslaget godt til rette for.

Debatter i sosiale medier

Revisjonen diskuteres i sosiale medier, f.eks. på Facebook-siden Barnehageopprør 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *