Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Høringskast rammeplan for barnehagen – digitale forpliktelser

Lang ventetid

Etter lang ventetid og utsettelser foreligger endelig høringsutkastet Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Det ble offentliggjort i formiddag. Høringsfristen på den reviderte rammeplanen er 20.januar 2017. De aktuelle dokumentene finnes på Kunnskapsdepartementet her. Se også pressemeldingen.

horing
Høringsutkast Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [skjermdump fra KDs nettsider/khh].

Digitale medier og verktøy i barnehagen – mer forpliktende formuleringer

Jeg merker meg at det foreliggende høringsutkastet har tatt inn mer forpliktende formuleringer knyttet til barnas og de ansattes bruk av digitale verktøy. Dette er en stor forbedring fra den foreliggende rammeplanen som sier at «Barn bør (min understrekning) få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap»

Barnehagens digitale praksis

Avsnittet Barnehagens digitale praksis er plassert under forskriftens kapittel 4, Barnehagens arbeidsmåter. Her kan vi lese: