KriT-sangen «Tenke kritisk»

I forbindelse med konferansen om kritisk tenkning i barneskolen ble det laget en sang som bærer i seg kjernen av KriT-prosjektet. Inspirert av Trong Viggo Torgersens klassiker «Tenke sjæl», framheves det i refrenget at en skal tenke sammen. Å tenke kritisk gjør en godt i fellesskap. Det er mange måter å gjøre det på, og i vårt prosjekt har det særlig vært noen tilnærminger som har vært sentrale. De står i teksten under, så bare vær med og syng:


Tenke kritisk sammen, finne flere perspektiv.
Se på maktstrukturer, søke kildenes motiv.
Bygge argumenter, ikke være subjektiv.
Relevant på veien, for å tenke sjæl!

Av Trond Viggo Torgersen, Georg Keller og Tuva Bjørkvold


Å tenke kritisk om… (syklus 3)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i de to første syklusene av datainnsamlingen har vi i syklus 3 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster og materiale vi har brukt i undervisningen i syklus 3.


Tekst og illustrasjon: Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler. Oversatt av: Tove Bakke. Skald forlag.

Nei! sa Veslemonster av Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler

Veslemonster er lei av at Storemonster alltid skal bestemme når de leker sammen. Hvem er det egentlig som har makt til å avgjøre hvordan man skal leke? Vil Lillemonster våge å si «nei»? Sentralt i denne bildeboka er å kunne sette seg inn i hvordan det er å være Veslemonster eller Storemonster og å se på maktforholdet mellom de to monstrene. Konflikten i boka handler om å leke sammen, men samtidig om hvem som bestemmer hva en skal leke og hvordan. Hvordan avgjør man hva som er akseptabelt for de som er med på leken?


Tekst og illustrasjon: Marianne Gretteberg Engedal. Det Norske Samlaget.

Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal

Denne boka ble brukt på 2. trinn. Vi møter Kjell som er født inn i en tyvefamilie, men som ikke har lyst til å være tyv. En dag når familien hans stjeler fra hans beste venn, Pølse-Per, blir Kjell nødt til å si fra. Hva kan vi gjøre når vi er uenige, og hvorfor kan det være vanskelig å si nei? Tematikken kretser rundt å ta sine egne valg og tørre å si hva man mener og kan ses i sammenheng med barns rettigheter.


Tekst: Anne Osvaldsdatter Bjørkli. Illustrasjon: Sissel Horndal. Margbok.

Huskereisa av Anne Osvaldsdatter Bjørkli

Julia holdes alltid utenfor jentegjengen. Hva er det de andre jentene gjør? Hvem er det som er lederen av jentegjengen? Hvorfor er Julia utkledd som kylling? Boka gir muligheter for å se flere perspektiver på lek og utenforskap. Gjennom bildene i boka blir leseren fortalt en historie som ikke blir direkte fortalt i teksten. Leseren får her ulike perspektiver på jentenes posisjon i historien som underveis også forandres, og dermed forandres også maktposisjonene som de ulike jentene har.


SpaceX – Romturisme av newsforkids.net og Supernytt

Snart kan alle dra på tur i verdensrommet – eller kan vi egentlig det? I dette undervisningsopplegget presenteres elevene for to forskjellige nyhetssaker om oppskytingen av SpaceX i 2021, hvor fire ikke-astronauter dro ut i verdensrommet. Elevene på 6. og 7. trinn møtte to mediekilder som vinkler saken ulikt og fikk muligheten til å arbeide med argumenter for og imot romturisme. Opplegget berører sammenhengsforståelse, perspektivering og maktforståelse. 


Forberedelser til syklus 3

Denne høsten er det tid for syklus 3 i KriT. I løpet av de neste ukene skal vi igjen ut i klasserommet for å observere og filme undervisningsøkter, med mål om å komme enda nærmere et svar på hva en didaktikk for kritisk tenkning kan innebære. Så langt har vi kommet fram til noen tentative svar på dette. Alt dette er eksempler på elementer i undervisningen som det skal forskes mer på, men som danner en bakgrunn for hvordan vi går fram i planleggingen av undervisningsøkter i syklus 3. Det kan for eksempel se ut til at det er lurt å legge opp til inngangsaktiviteter som vekker undring samt ha planlagte stopp i undervisningen, der man har forberedt spørsmål som kan bidra til å få fram flere perspektiver og la elevene se om de finner ulike løsninger.

«Nei! sa Veslemonster» av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir. Oversatt av Tove Bakke. Skald.

De siste ukene har vi planlagt undervisningsøkter sammen med lærerne i lys av de funnene og erfaringene vi har gjort oss fra de foregående syklusene. I grupper bestående av lærere og forskere har vi diskutert hva slags nyhet eller litteratur vi tar utgangspunkt i, hvilke temaer vi skal berøre, og hvordan vi skal legge til rette for at elevene får øve på kritisk tenkning rundt disse temaene i relasjon til det aktuelle undervisningsmateriellet.

I en av undervisningsøkene på 1. trinn skal vi for eksempel bruke bildeboka «Nei! sa Veslemonster» som utgangspunkt for kritisk tenkning rundt temaene vennskap, følelser, konflikt og å tørre å stå opp for seg selv. Boken handler om at det banker på døra til Veslemonster. Det er Storemonster som kommer på besøk, men Storemonster er ikke alltid snill med Veslemonster. Han skal alltid bestemme. Og han lyver. Og han hermer. Skal Veslemonster tørre å si NEI denne gangen?

Vi ser fram til å komme ut i klasserommene i løpet av de neste ukene for å observere de mange undervisningsoppleggene vi har planlagt i samarbeid med lærerne. Vi er sikre på at dette vil hjelpe oss å komme enda nærmere et svar på hva kritisk tenkning kan innebære!

Å tenke kritisk om… (syklus 2)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i første syklus av datainnsamlingen har vi i syklus 2 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster vi har brukt i undervisningen i syklus 2.


Tekst: Henrik Hovland. Illustrasjon: Torill Kove. Cappelen Damm.

Johannes Jensen føler seg annerledes av Henrik Hovland

Denne bildeboka ble brukt på 1. trinn. Krokodillen Johannes Jensen føler seg annerledes når han pusser tennene, når han sitter på bussen, når han er på jobben. Hvorfor i alle dager gjør han det? Kan han gjøre noe med det, og bør han det? Boka åpner for tanker om følelser, dimensjoner ved mangfold, og refleksjoner rundt normalt/unormalt.


Tekst og Illustrasjon: Charlotte Milner. DK Children.
Tekst: Synnøve Borge. Illustrasjon: Lise Myhre. Gyldendal.

The Bee Book av Charlotte Mildner og Steinhumle av Synnøve Borge og Lise Myhre

Disse to bøkene ble brukt på 4.trinn i et undervisningsopplegg om pollinering og humlenes rolle i økosystemet. The bee book er en faktabok og det ble brukt oppslag fra boka om pollinering og om hvilke matvarer pollinerende innsekter har betydning for. Steinhumle kombinerer en fortelling om et humlesamfunn og fakta-oppslag om humler. Bøkene åpner for refleksjon om bienes rolle i naturen og sammenhenger i økosystemet.


Statsministeren brøt koronaregler av Aftenposten Junior

Under Covid-19 er det få barn som har fått lov å feire bursdagen sin med venner og familie på grunn av strenge samværsregler. Vi ønsket å utfordre elevenes tanker rundt dette med regler og hvem som bestemmer de reglene som vi skal følge. For å starte denne diskusjonen og vekke elevenes engasjement tok vi utgangspunkt i en notis i Aftenposten junior, der overskriften var: Statsministeren brøt korona-regler. 


Sending på Supernytt om kritisk tenkning

En av samarbeidspartnerne i innovasjonsprosjektet Kritisk tenkning i barneskolen (KriT) er Supernytt, nyhetssendinger for barn produsert av NRK. Gjennom bruk av nyheter ønsker vi i prosjektet å bidra til en didaktikk om kritisk tenkning. Redaksjonen i Supernytt og forskere fra OsloMet har derfor snakket sammen om hva som kan egne seg i en temasending om kritisk tenkning. Nå er temasendingen publisert! 

Temasending om Kritisk tenkning på Supernytt, 21 april 2021 (Skjermdump fra nrksuper.no)

Vi valgte å trekke fram to områder innen kritisk tenkning: å se en sak fra to sider og å skille mellom følelser og fakta. Supernytt har iscenesatt å se en sak fra to sider ved å la to elever se to ulike klipp om plast. Det første klippet viser negative sider ved plast, det andre presenterer plast som et superstoff. Refleksjonene elevene gjør, kan være en modellering for hvordan kritisk tenkning kan gjøres i en sak som ikke har enkle svar. For å vise hvordan en kan skille mellom følelser og fakta, brukes konspirasjonsteorier. Elever presenterer hva de har hørt om konspirasjonsteorier og hvordan de forholder seg til disse. Videre tas det opp hvordan en kan avsløre falske nyheter – er de for gode til å være sanne, så er de kanskje nettopp ikke sanne! 

Å se en sending om kritisk tenkning kan øke bevisstheten om hva kritisk tenkning er. Samtidig er det avgjørende å være aktiv i arbeidet med temasendingen: Om en bruker sendingen med elever bør de også få muligheten til å tenke over hva de mener om for eksempel plast. Kanskje kan en i forkant stille spørsmålene: 

Hva synes du vi skal gjøre med plast i framtiden? 

  1. Forby all bruk av plast. 
  1. Bruke plast som i dag, men resirkulere alt. 
  1. Bytte ut plast der det går, men beholde plast til noe. 

Elevene kan velge det alternativet de mener passer best og argumentere for hvorfor de mener dette. Etter Supernyttsendingen kan en gjøre undersøkelsen igjen. Har meningene endret seg? Be elevene argumentere igjen. 

Lenke til sendingen: https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02042121/sesong-202104/episode-12

NB Supernytt har sine sendinger tilgjengelig på nett for alltid. Det er derfor mulig å bruke temasendingen om kritisk tenkning når det passer.  

Dette innlegget er skrevet av Tuva Bjørkvold

Å tenke kritisk om…

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. I løpet av første runde med datainnsamling har vi testet ut forskjellig materiell, tilpasset de forskjellige trinnene. Dette materiellet tenkte vi at, på forskjellige måter, kunne stimulere til kritisk tenkning om forskjellige tematikker som oppleves nært for eleven.


Tekst: Mark Sommerset. Illustrasjon: Rowan Sommerset. Oversatt av: Gry Aavik. Cappelen Damm.

Bæ Bæ, Lure Lam av Mark og Rowan Sommerset

Denne bildeboka ble brukt på 1. trinn. Boka handler om en spesielt rampete sau som lurer en naiv kalkun til å gjøre ting man helst ikke vil gjøre. Boka åpner for tanker om rett og galt, intensjoner bak handlinger, og følelser.


Tekst og illustrasjon: Kaja Dahle Nyhus. Cappelen Damm.

Verden sa ja av Kaja Dahle Nyhus

Denne bildeboka ble brukt på 3. trinn. Den er en slags faktabok om menneskets utviklingshistorie, fra vi krøp opp på land som fisker til vi reiser fra verden for å bosette oss på andre planeter. Hele veien har vi sagt JA til utvikling, forbruk og oppfinnelser, men har det bare vært positivt for menneskeheten? Boka tematiserer at det er på tide å si … . Hva tror du vi må si snart?


Tekst og illustrasjon: Jon Klassen. Oversatt av: Johanne Hille-Walle. Mangschou.

Vi fant en hatt av Jon Klassen

Denne bildeboka ble brukt på 4. trinn. Boka handler om en situasjon der to skilpadder finner en hatt. Denne hatten vil begge to gjerne vil ha, på sin vandring gjennom ørkenen. Utfordringen de står ovenfor – at de er 2 skilpadder, men det er bare 1 hatt – tenkte vi kunne åpne opp for ulike tanker og resonnement. Den verbale teksten, sammen med det visuelle, gir ulike rom og muligheter for undring og kritisk tenkning.


Utbygging av lokalt strandområde

På 6. trinn brukte vi nyheter i forsøket på å stimulere kritisk tenkning. Vi tok utgangspunkt i en lokal nyhet som vi håpet ville sette i gang spontane følelser hos elevene. Saken handlet om badestranda deres, om hva det vil si for lokalmiljøet og biologien i området dersom det ble bygget en større båthavn med flere båter. Saken kunne også åpne for kritisk tenkning rundt demokratiske prosesser.