REACH-seminar 9.10.19: Migrasjonens betydning for profesjonsutøvelse med Jonas Debesay

På REACH-seminar onsdag 9. oktober innledet Jonas Debesay fra Fakultet for helsevitenskap til diskusjon om temaet Migrasjonens betydning for profesjonsutøvelse. Innlegget hadde bakgrunn i den nylige utgitte antologien “Migrasjon, helse og profesjon”, der Debesay er en av redaktørene.

Portrett Jonas DebesayPå seminaret viste Debesay hvorfor alle profesjonsutøvere må ha kunnskap om migrasjon og kulturell variasjon for å kunne møte befolkningen på en respektfull og anerkjennende måte som inngir tillit. Uten oppdatert kunnskap står profesjonsutøveren i fare for å bli påvirket av sensasjonelle nyhetsoppslag som ofte diskrediterer «de andres» kultur. Profesjonsutøvere må forstå maktforholdet mellom minoritet og majoritet.

Etter presentasjonen (pdf) ble det en interessant diskusjon som handlet om «rasisme» kan brukes som et begrep når det omhandler barn og unge.

Som en oppfølging av diskusjonen passer dette innlegget hentet fra The Gurdian If we can’t call racism by its name, diversity will remain a meaningless buzzword.