Woolbed

Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala og Tone Skårdal Tobiasson

Sammendrag


Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som sengetekstil. Barrierer for bruk av ull i nattøy og sengetøy blant norske og svenske forbrukere er analysert basert på web survey, intervjuer der informantene også kjente på en rekke ulike stoffer, og en brukertest av sengetøy og nattøy i ull. Muligheten for et sengetøy i ull ble møtt med positiv nysgjerrighet av de aller fleste informanter. Et viktig funn er koblet til hvordan endring finner sted. I Norge er bruken av ull, og da spesielt på mindre barn og i forbindelse med utendørsaktiviteter om vinteren en norm, en standard forbrukeren bevisst må velge bort. I Sverige derimot er valget av ull, nettopp et valg noen gjør og da ofte med en sterkere ideologisk begrunnelse. Markedet for kroppsnær ull vokser i Sverige og forskjellene mellom de to land kan dermed forventes å minke. Barrierer knyttet til hygiene, varmeregulering, struktur og mykhet er viktige i forbrukernes tanker omkring ull som sengetekstil. De har lite erfaringer med tynnere vevde stoffer og vanskeligere for både å gjenkjenne slike stoffer som ull og se for seg hvordan de vil virke i bruk.

Klikk her for å lese hele rapporten på engelsk (oslomet.no)