Forbruk og det grønne skiftet

Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala, Torvald Tangeland, Harald Throne Holst, Gunnar Vittersø, Marie Hebrok, Nina Heidenstrøm og Hanne Torjussen

Sammendrag

Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. De fire notatene omhandler henholdsvis Forbruk og det grønne skiftet Forbrukernes digitale hverdag Forbrukernes utfordringer i dagligvaremarkedet Bolig i et forbrukerperspektiv Det sistnevnte notatet er utarbeidet ved NIBR ved OsloMet i samarbeid med SIFO.

Klikk her for å lese hele notatet (oda.oslomet.no).