Husmoren var hovedforbruker

Ingun Grimstad Klepp

Bokkapittel i Forbrukersosiologi (fagbokforlaget.no).