+lab workshop: hvordan få til enda mer innovasjon- og forskning?

26.april 11.30-16.15, Grünerløkka, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo, Norge

Hvordan kan vi få til flere innovasjon- og forskningsprosjekter?

Bedrifter innen møbel, interiør, tekstil, mote og sport står overfor store utfordringer som global konkurranse og miljøskadelige følger av produksjon og overforbruk. Samtidig byr digitalisering og omstilling til sirkulær økonomi på enorme muligheter.  Vi skal derfor koble bedrifter med forsknings-, utdannings- og andre innovasjonsmiljøer for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger.

Derfor inviterer vi til en workshop for bedrifter sammen med forskning- og innovasjons partnere for å lære av hverandre, og samarbeide om mulige prosjekter, aktiviteter og søknader til virkemiddelapparatet. Her møter du Norges Handelshøyskole(NHH), OsloMet, SIFO, NTNU, SINTEF Digital og  Arkitektur- og designhøyskolen(AHO).

MELD DEG PÅ HER

Lifestyle and Design Cluster vil fortelle om hvordan de jobber med innovasjon og forskning for livsstilsbedriftene i Danmark og hva dette betyr for de danske virksomhetene.

Vi starter dagen med lunsj og mingling og det vil være en kombinasjon av korte innlegg og samarbeid i workshops. Du  kan bli  bedre kjent med flere av FOU-miljøene og kan være med som en aktiv påvirker til prosjekter og samarbeid videre.

11.30 Lunsj og mingling

12:00 Velkommen

12:10 Lifestyle and Design Cluster i Danmark – Hvem er vi, og hvordan var reisen

12:25 OsloMet 

12:35 NHH v/Magne Supphellen

12:45 Ekornes v/Hilde Angelfoss styremedlem Norwegian Rooms

12:55 Idemyldring i grupper

13:25  PAUSE

13:40 NTNU v/Annik Magerholm Fet

13:50 SINTEF Digital v/Bjørn Skjellaug

14:00 Magnor v/Bjørn Waage styreleder Designindustrien

14:10 Idemyldring i grupper

14:40 PAUSE

14:55 AHO

15:05 SIFO v/Ingunn Klepp

15:15 Innvik v/ Bjørn Åge Haugen/styreleder i TEKO

15:25 Idemyldring i grupper

16:55 Oppsummering

16:15 SLUTT

Klikk her for å lese mer og melde deg på arrangementet (plusslab.no).