Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Barnehagemonitor 2015 – barnehagenorges digitale tilstand

Senter for IKT i utdanningen la i dag fram Barnehagemonitor 2015. Kl. 08 ble deltakerne møtt med frokost og mingling i senterets lokaler før programmet startet. Det er to år siden den første monitoren for barnehager ble lansert, Barnehagemonitor 2013. Dagens monitor er gjennomført av Helle Jacobsen (Prosjektleder), Trine Kofoed (Seniorrådgiver) og Massimo Loi (Forsker). […]

Senter for IKT i utdanningen la i dag fram Barnehagemonitor 2015. Kl. 08 ble deltakerne møtt med frokost og mingling i senterets lokaler før programmet startet.

Det er to år siden den første monitoren for barnehager ble lansert, Barnehagemonitor 2013. Dagens monitor er gjennomført av Helle Jacobsen (Prosjektleder), Trine Kofoed (Seniorrådgiver) og Massimo Loi (Forsker).

 

hovedfunn
Skjermdump/khh fra Helle Jacobsens gjennomgang av hovedfunnene.

Noe er bedre, mye er ved det samme

Hovedfunn i dagens monitor kan oppsummeres slik: Noe er bedre, men mye er ved det samme, sammenliknet med status i 2013.

Mindre begrensninger for pedagogisk bruk av digitale verktøy

Monitoren oppsummering med at man i all hovedsak ser at rammebetingelsene for å bruke digitale verktøy pedagogisk i barnehagen er bedre på plass i 2015 enn i 2013. Likevel fant forskerne at mangel på kompetanse i nettopp pedagogisk bruk oppgis av flest som meget eller ganske begrensende, tett fulgt av mangel på økonomiske ressurser.

Andelen som sier de har nettbrett i barnehagen er mer enn doblet siden 2013

Ikke uventet har bruken av nettbrett «tatt av» fordi dette er barnas verktøy, lette som berøringsskjermene er å operere for små barnefingre. Nettbrettene brukes bl.a. til aktiviteter som å tegne og lage digitale fortellinger – altså utstyr som bidrar til at barna kan opptre som produsenter mer enn konsumenter. Samtidig oppgir en betydelig andel av de spurte at de sjelden eller aldri bruker nettbrett (selv om de er tilgjengelige i barnehagen). Jeg reiste spørsmål om hvorvidt man også har systemer for kjøp av Apper. Gavekort-løsninger er «kronglete», viser det seg. Studenter og barnehageansatte har rapportert til høgskolen, barnehagelærerutdanningen, at de ikke har tilgang til å laste ned apper, alternativt bruker man sin private konto (og penger) til å laste ned ønskede apper. Jeg stiller meg kritisk til at barnehageeier – eller andre – skal definere hvilke apper pedagogen skal bruke fordi jeg mener det kan begrense pedagogens faglige vurderinger og selvråderett. Marianne Undheim informerer her om systemet MDM for bestilling av apper.

x

Fortsatt stort kompetansebehov

Har det foregått en satsning på utstyr og Internett i barnehagene, mens tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen? Fortsatt ønsker de fleste å lære mer om hvordan de skal bruke de digitale verktøyene i barnehagens pedagogiske arbeid. Andelen her er uendret fra 2013!

Det trengs et krafttak for digital dømmekraft

Monitoren avdekker kompetansebehovknyttet til bruk av digitale verktøy for å produsere og bearbeide digital iformasjon. Ca. halvparten av respondentener kjenner ikke til opphavsrettsrett med tanke på gjenbruk og videre bruk av andres åndsverk (innhold). En like stor andel trenger hjelp til å vurdere Internett-kilders troverdighet.

Skjermfrie barnehager?

Monitoren viser at det fortsatt råder uenighet mtp. ulemper med barns bruk av digitale verktøy – om slike verktøy hører hjemme i barnehagen eller ikke. Respondentenes svar fordeler seg jevnt på de ulike negative påstandene, imidlertid mener flest at bruk av teknologi virker passiviserende, dog mener få at digitale verktøy går på bekostning av å være ute.

De som mener at digitale verktøy medfører ulemper og at dette ikke hører til i barnehagen, oppgir at de har lavere kompetanse enn de som er positive til de samme utsagnene.

Om undersøkelsen

Ansatte i 2655 barnehager fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen (55 % offentlige og 45 % private barnehager). Både pedagogiske ledere og assistenter svarte. Blant assistentene var svarprosenten lav, kun 7 %, mens svarprosenten blant de pedagogiske lederne var 19. Dette gir en svarprosent for barnehagene på 21.

Takk til IKT-sentret som har gjennomført dette arbeidet. Monitoren er et viktig diskusjonsgrunnlag både i barnehagelærerutdanningene og i barnehagene. For alle policy makers er dette et viktig dokument når barnehagenorges digitale framtid skal meisles ut – i ny rammeplan for barnehagen.

Les Barnehagemonitor 2015.

Se også mitt blogg-innlegg om Marianne Undheims masteroppgave. Marianne var en av de som presenterte på dagens lansering. Vi fikk også en presentasjon fra prosjekt om digitale mverktøy og medier gjennomført i barnehager i Oslo kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *