Kategorier
løpende faglig aktivitet

Relansering – Velkommen til Kristin Holte Haug’s blogg

Hei verden – og velkommen til bloggen min!

Denne bloggen startet egentlig som en personlig blogg en regnfull ferieuke i nord sommeren 2012. Noen innlegg ble skrevet, men så avtok aktiviteten.

Kort om meg:
Jeg er dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning.

Jeg er opptatt av utdanningsforskning og mitt faglige interesse- og forskningsområde spenner fra digitale medier og verktøy, herunder digital historiefortelling (DH) og hvordan det kan bidra til variasjon i, og optimalisering av læringsprosessen, til forebyggende barnevern i barnehagen. Jeg har skrevet artikler og fagbøker om disse temaene. For eksempel: Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen (Cappelen Damm Akademisk, 2015) og Barnevern for barnehagefolk (Universitetsforlaget, 2022, 2.utg).

2007 – 2017 arbeidet jeg med arbeidsplassbaserte studier og oppdaget det store potensialet arbeidsplassen har som læringsarena. Jeg har vært engasjert i prosjekt om kompetanseutvikling i barnehage, samt Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, barnehage.

2017 – 2019 var jeg ansvarlig redaktør for forskningstidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

2020-2023 var jeg emneleder for videreutdanningen Spesialpedagogikk for barnehagelærere, et 30 studiepoeng emne på masternivå.

Jeg blogger som privatperson.