Kategorier
dagsaktuelt

Vi må kreve mer av studenter og ansatte

Arbeidet for kvalitet i høyere utdanning er på er tvingende nødvendig og har på ingen måte blitt mindre viktig, sa kunnskapsminister Røe Isaksen i møte med universitets- og høyskoleledere i forbindelse med Kontaktkonferansen i januar 16.

Still krav til både studenter og ansatte

Det er grunn til å hilse velkommen ministerens tanker om å stille større krav til studentene. Slik jeg ser det må vi også stille større krav til oss selv som lærere og forskere i høyere utdanning, bl.a. ved å bruke varierte undervisningsformer og -formater, formater som kan tilrettelegge for studentaktive læringsformer.

isaksen
Røe Isaksen under Kontaktkonferansen 2016 [skjermdump/khh fra regjeringen.no]

Årlig møteplass

I denne årlige møteplassen mellom departementet og UH-sektoren sto utdanningskvalitet på kunnskapsministerens agenda. Vi har lagt et år bak oss hvor omstilling, struktur og sammenslåing har vært i fokus. Nå er tiden inne for å gi undervisningskvalitet oppmerksomhet, sa kunnskapsministeren.

Fem områder

Ministeren lanserer 5 områder det må jobbes med framover:

  1. Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne.
  2. Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer
  3. Vi må skape en kvalitetskultur
  4. Vi må integrere studentene i det akademiske fellesskapet
  5. Vi må sikre samspill med arbeidslivet.

Les hele talen til kunnskapsministeren her.

Røe Isaksen inviterte institusjonene til å gi skriftlige innspill til stortingsmeldingen om utdanningskvalitet, planlagt lagt fram våren 2017.