Kategorier
dagsaktuelt

MAKVIS

Takk til lærer Marianne Glesaaen som i dagens debattinnlegg i Aftenposten (side 3) minner meg på «gammel» lærdom fra pedagogikkstudiene, nemlig: prinsippet MAKVIS.

MAKVIS

MAKVIS var en huskeregel lærere tok med seg ut i skolen og den skulle være retningsgivende for den enkelte undervisningsøkt, helt ned på timenivå. MAKVIS står for:

  • Motivasjon
  • Aktivisering
  • Konkretisering
  • Variasjon
  • Individualisering
  • Samarbeid

Glesaaen setter V(ariasjon) i parentes – og skriver i debattinnlegget at den (som mange ville tenke) ikke står for Vurdering, men altså: Variasjon. I min studietid skulle vi ha med alle 6 elementene.

MAKVIS
Tabellen er hentet fra: https://ledelsesfag.wikispaces.com/Den+didaktiske+reasjonsmodellen

Skolen føles meningsløs

Glesaaen viser til at en skolehverdag som mangler variasjon gir elever (og studenter) en forutsigbarhet som kan virke dempende på engasjement, motivasjon og elevaktivitet, slik Line Larssen (14) beskriver i sin vinnerkronikk «Jeg ønsker å glede meg til skolen!» i Aftenposten 22.januar 16.

Hvor motiverende er det for elevene å få beskjed i starten av timen om å ta opp boken, «Nå skal vi ha samfunnsfag», spør Glesaaen. Skoleeleven Line Larsen skriver blant annet: «For meg føles skolen mer og mer meningsløs. Jeg møter opp kun for å være til stede, og akkurat det samme gjør lærerne.»

Ingen sur plikt

Hvor ble det av variasjonen, f.eks. i arbeidsmåter, spør Glesaaen videre, og konkluderer med at det går an å finne på mye spennende, bare man anstrenger seg litt. Det er ikke snakk om at læreren skal agere som standupkomikere i klasserommet, men være kreative i hvilke tilnærminger som kan få opp elevenes motivasjon.

At noen lærere oppfører seg som om det er en sur plikt å være i klasserommet, og elevene som forstyrrende elementer, gir dårlige vilkår for de lærendes motivasjon.

Høyere utdanning

Vi bør børstes støvet av MAKVIS også i høyere utdanning. Bytt ut elev med student i tabellen over, og jeg tror vi ville erfare studentaktivitet og motivasjon som går langt utover om temaet det undervises i er eksamensrelatert eller ei. Se også mitt blogg-innlegg «Bruk Flipped Classroom – få mer tid med studentene».