Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Stephen Billett – Arbeidsplassen som læringsarena

Betydningen av erfaringslæring/læring i praksis

Læring i og av praksis har vært og er fortsatt en vesentlig del av menneskets læring. Erfaringer arbeidstakere gjør er viktig for yrkesutøvelsen der og da, og de bidrar til å utvikle faget. Men dette er prosesser som ikke går av seg selv, men krever bevissthet om bl.a. organisering og deling. Billett sier:

How those experiences are organized, made accessible, supported and engaged with shapes their effectiveness. To optimise that learning, the use of practice curriculum, practice pedagogies and individuals effortfully engaging what they know, can do and value are necessary.

Arbeidsplassen: en legitim læringsarena

Stephen Billett  konkluderte med følgende

  • Arbeidsplassen er en legitim læringsarena
  • Læring på arbeidsplassen bør utnyttes bedre
  • Det er nødvendig å utvikle egne læreplaner og pedagogisk tilnærming
  • Arbeidstakeren/studenten må posisjoneres som en interdependent learners – not independent learners – uansett om de er engasjert med hverandre, teksten, teknologien eller andre redskaper
billett2
So what? Stephen Billett’s konklusjon (klikk for større bilde). Foto: khh

Systematisk tilnærming

Billett presenterte tabeller der han hadde systematisert ulike, sentrale elementer å ta i betraktning når man arbeider med læring i praksis:

Table 1 (Workplace curriculum practices

Table 2 (Workplace pedagogic practices)

Table 3 (Personal epistemological practices)

Kommer bomull fra dyr eller planter?

billett1
Kommer bomull fra et dyr eller fra en plante? Billets plansje presentert i foredrag 27.11.15 på HiOA. Foto: khh

I en tid man kun kjente til materialet ull – og vi visste jo hvor ulla kom fra – kunne man ikke uten videre vite at  bomull ikke kom fra dyr, men fra en plante. Kan dette være et bilde på ulike kunnskapsformer i høyere utdanning, at erfaringslæring og «skolsk» læring komme fra ulike kilder, men at de er like verdifulle i et høyere utdanningsløp/profesjonsutdanning?

En produktiv forsker

Stephen Billett er en svært produktiv forsker og dyktig foreleser. Aktuelle referanser

Et bidrag til HiOAs universitetsprosess

Billett’s foredrag på HiOA kan også ses som et verdifullt bidrag inn i prosessen om HiOAs framtidige universitetsstatus, hvor flere, bl.a. professor og representant i HiOA-styret, Anton Havnes, er bekymret for en ensidig satsing på forskning.