Kategorier
kronologisk faglig historikk (tabell)

Faglige aktiviteter 1999 – 2015

Nedenfor en oversikt over mine faglige aktiviteter i perioden 2002 – 2015. Tabellen er klippet fra de ansattes web-sider på www.hioa.no da disse er besluttet faset ut i 2015. Noe formatering kan ha gått tapt, og noen lenker vil ikke være lesbare. Jeg har som mål å rydde i /flytte materialet, men fordi dette omfatter arbeider over 16 år, vil det ta noen tid.

Oppdatert oversikt over mine forskningsresultater skal også finnes i CRISTIN.

 

Okt. 15 Innlevering av sluttrapport om prosjektet «Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter (BLOAK)» til Utdanningsdirektoratet.
Aug. 15 Oppstart av prosjektet «WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling. Et pilotprosjekt ved HiOA».
17.3.
15
Boklansering: Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

bekreftelse 2015-boken

se min fortelling_med teddy_high
Febr. 15  Publisert populærvitenskapelig artikkel: «Se fortellingen min!» i Første Steg nr. 1/2015.
2015
10-11.11.14 Nasjonal konferanse. Digital historiefortelling. Oslo: HiOA

bekreftelse DH-konf Oslo_2014

01.11.14 Foredrag på ØSTLANDSKE LÆRERSTEVNE 31.oktober – 1.november 2014). «Se min forteling. Digital historiefortelling i barnehagen». Sammen med Grete Jamissen.
02.10.14 Publisert artikkel: Towards the Digital Storytelling University (Jamissen, G. og Haug, K.H. 2014). I: Gregori-Signes, C. og Brìdigò Corachàn, A. (ed.). Appraising Digital Storytelling across Educational Contexts. English in the World Series (general ed. Antonia Sàchez Macamo). Valencia: Universitat València (PUV).
Aug 14 Gjennomført PhD-modulen PHUV926, Yrkesdidaktisk forskning, med godkjent eksamensartikkel «Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring».

phd-kurs-karakterutskrift

2014
31.12.13 Publisert artikkel om norsk barnehage i Sør-Koreansk tidsskrift. Haug, Kristin Holte; Storø, Jan. Kindergarten – a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy 2013;Volum 7.(2) s. 1-13. [ICEP].
26.11.13 BARNEHAGE ER EN VIKTIG INTEGRERINGSARENA. Debattinnlegg i Aftenposten 26.11. 2013.
08.11.13 Oppstart BLOGGEN HELHETLIG KOMPETANSEUTVIKLING. Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving.
10.07.13 LITE KONKRETE FRA HØYRESIDEN. Hovedinnlegg i Dagsavisen 10.juli 2013. Sammen med Theo Koritzinsky.
24.06.13 PROSJEKTBESKRIVELSE «Digital historiefortelling (DH) i et arbeidsplassbasert utdanningsprogram – redskap for dokumentasjon og refleksjon.
09.05.13 Presentasjon av paper på konferansen CREATE, ACT, CHANGE. 5. international Digital Storytelling Conference, Ankara 8.-10.mai. Sammen med Grete Jamissen. «This is our story» – Children’s democratic participation in daily kindergarten life through Digital Storytelling.
19.03.13 Debattinnlegg «BARNEHAGETANTE» ER GAMMELDAGS i Aftenposten 19.3.2013.
barnehagetante er gammeldags
18.03.13 Presentasjon av DH-prosjektet på Bjerke bydels HJEMMESIDE.
Haug, Kristin Holte (2013). «Kan du tenke deg noe mer meningsfylt enn å jobbe sammen med barn?» Multimedieprodukt / Digital historiefortelling lagt i forbindelse med ny barnehagelærer-utdanning ved HiOA.

 

13.03.13 Aksept av paper «This is our story”- children’s democratic participation in daily kindergarten life through Digital Storytelling» til konferansen CREATE, ACT, CHANGE: 5th International Digital Storytelling, Ankara 8.-10.mai 2013.
11.03.13  BOKANMELDELSE 4 av Digitalt fortalte historier. I: Pedagogisk bokorm nr. 1 – 2013
27.01.13 «TUNGE TAK OG TUNGE TAP». Digital historiefortelling om livet på Ytre Senja tidlig på 1900-tallet. ALTERNATIVT AVSPILLINGSSTED. Publisert på Norsk kulturråd, DIGITALTFORTALT.NO
11.01.13 BOKANMELDELSE 3 av Digitalt fortalte historier. I: Utdanning nr. 1, 11.januar 2013.
10.01.13 Publisering av 3-delt artikkel i Child Research Net CRN – Cybrary (Japan). Haug, Kristin Holte og Jan Storø 2012: KINDERGARTENS IN NORWAY – FROM CARE FOR THE FEW TO AN UNIVERSAL RIGHT FOR ALL CHILDREN (3 PARTS).
2013
Des 12 Publisering av artikkel: Digitale læringsplattformer (LMS): Støttende stillas – eller? I: Otterstad, Ann Merete og Nina Rossholt (red) (2012). BARNEHAGELÆRERUTDANNINGENS KOMPLEKSITET. BEVEGELSER I FAGLIG PERSPEKTIV. Oslo: Universitetsforlaget.  bokforside_ross_otter
Des 12 Furu, Anne; Haug, Kristin Holte. Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør en forskjell. HiOA Rapport 2012 nr. 11. Redaktører: Anne Furu og Kristin Holte Haug. Medredaktører: Gunn Karlsen og Kristin Tverberg (de to sistnevnte er tilsatt i Oslo kommune). Oslo: HiOA 2012 (ISBN 978-82-93208-17-4) 87 s.
08.12.12 THE ESCAPE Publisering av digital historiefortelling i forbindelse med studiebesøk ved CDS
1-12.12.12 Studietur til Berkeley. Workshop ved Center for digital storytelling (CDS).
22.11.12 Presentasjon «Digitalt fortalte historier i læringsarbeidet på HiOA», på HiOAs Kulturlunsj. Med Grete Jamissen og Carsten Ohlmann.
21.-22.09.12 Deltakelse med stand «We want stories» på Forskningsdagene 2012. Se STEMNINGSRAPPORT.
Sept 12 BOKANMELDELSE 2 av Digitalt fortalte historier. I: Første Steg 2012/3
Sept 12 Prosjektoppstart «DIGITAL HISTORIEFORTELLING I ET ARBEIDSPLASSBASERT UTDANNINGSPROGRAM. REDSKAP FOR DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON».
Juni 12 BOKANMELDELSE 1 av Digitalt fortalte historier. I: Synkron. Magasin for innovativ utdanning. Norsk forbund for fjernundervisning og fleksiel utdanning (NFF) 1-2:2012.
25.05.12 Artikkel publisert i FØRSTE STEG 2/2012. Haug, Kristin Holte, Anita Olcay og Larissa Sjarbaini (2012): «Vi må komme over det… ellers blir vi ikke førskolelærere…»
26.04.12 Kronikk i Dagsavisen 26.04.12. DEN OFFENTLIGE OMSORGSSVIKTEN.
23.04.12 Presentasjon av boken Digitalt fortalte historier på HIOA-VEVEN.
12.04.12 Boklansering!
DIGITALT FORTALTE HISTORIER. REFLEKSJON FOR LÆRING. Red: Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann. Se (og lik) bokens FACEBOOK-SIDE.
STEMNINGSRAPPORT fra boklanseringen på Halvbroren 12.04.12
 Digitalt_fortalte_historier_omslagsforside
23.03.12 Presentasjon av paper: Institutionalizing Digital Storytelling (DS) in higher education – how to build sustainable structures? til Relato Digital Storytelling. International conference 21st – 23rd March 2012 Universitat de Valencia, Valencia, Spain [sammen med Grete Jamissen].
09.03.12 Presentasjon av paper: The (in)competence of teachers’ use of ICT in higher education til NERA 2012. Sammen med Latrissa Sjarbaini. Inngår som del av symposiet Teachers’ use of ICT in higher education: a slow ride into the future (C. Asting, T.Bøe, L.Habib, K.H.Haug, M.Johannesen, L.Massou, N.Tvenge, L.Sjarbaini, A.Swanberg).  Aarhus University, Copenhagen, Denmark. 8. -10. mars 2012.
27.02.12 Artikkel publisert i Første steg 1/2012. Haug, Kristin Holte, Anita Olcay og Larissa Sjarbaini (2012): «En metode for bevisstgjøring, eierskap og synliggjøring».
2012
04.11.11 «Samarbeid mellom førskolelærerutdanning og profesjon – muligheter og utfordringer.» Kurs 11F på Østlandske lærerstevne 2011. Sammen med: Anne Furu, Marit Granholt og Marit Spurkland.
14.09.11 Debattinnlegg i Klassekampen 14.9.11. holtehaug_debattinnlegg_klassekampen_140911
13.06.11 Debattinnlegg i Dagbladet 13.06.2011.TANTER OG ONKLER tanter_og_onkler_dagbladet_130611
06.06.11 SUNN MAT SKAPER KOSTHOLDSBEVISSTE BARN. Artikkel i Første Steg 2/2011. Skrevet sammen med ABF1-studentene Asma Butt og Zebun Nisa.
27.05.11 Haug, Kristin Holte og Theo Koritzinsky (2011). ISOLERT FRA FELLESSKAPET. Hovedinnlegg i Dagsavisen 27.mai 2011.
18.05.11 Debattinnlegg i Aftenposten 18.mai 2011: BARNEHAGE – IKKE BARE BARNEPASS. KristinHHaug_debattinnlegg_Aftenposten_180511
04.05.11 Presentasjon av GOLEM INTERKULTHIO-NYTT
28.03.11 BOKANMELDELSE. Pedagogisk bokorm 1/11
21.03.11 PRESENTASJON av TECMEUS-prosjektets IKT-kartlegging på HiO-nytt.
15.02.11 PRESENTASJON (Goro Skou og Kristin Holte Haug) av konferansen CREATE SHARE LISTEN på HiO-nytt.
09.02.11 ANMELDELSE i utdanning.no av boken STUDENT I DAG – FØRSKOLELÆRER I MORGEN
08.02.11 DET SKU’ BO FOLK I HUSAN. Digital historie produsert i Workshop, Lillehammer 3.-4.2.11 ledet av Joe Lambert, CDS. Publisert på DIGITALTFORTALT.NO [underliggende nettside til NORSK KULTURRÅDABM-UTVIKLING]
07.02.11 Debattinnlegg LA STUDENTER BRUKE DATAMASKIN UNDER EKSAMEN på utdanning.no

pc-examen

06.02.11 Presentasjon av paper Digital storytelling (DS) in Early Childhood Education: A tool for learning? på 4th International Conference on Digital Storytelling; CREATE SHARE LISTEN. Lillehammer 05.-07.02.2011. DIGITAL FORTELLING: Digital storytelling in Early Childhood Education – A tool for learning? [lengde 03:34, avspilles i Windows Media Player]. IRRAMS digitale historie [lengde: 01:27].
01.02.11 LÆRINGSMILJØPRISEN 2010 tildelt Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning.
19.01.11 Presentasjon av boken STUDENT I DAG – FØRSKOLELÆRER I MORGENHIO-VEVEN.
18.01.11 Boklansering!
Furu, Anne, Marit Granholt, Kristin Holte Haug og Marit Spurkland (2011). STUDENT I DAG – FØRSKOLELÆRER I MORGEN. Bergen: Fagbokforlaget.bekreftelse 2011-boken
 bokside
2011
des. 2010 Veiledet bachelorstudenter fram mot publisering av artikkel. Andreassen, m.fl. 2010: VOKSNES DEFINISJONSMAKT MÅ IKKE FÅ KVELE BARNS KREATIVITET. Første Steg 4/2010.
01.12.10 Haug, Kristin Holte 2010: Exit kontantstøtten – Sats på kvalitet i barnehagen. TROMS FOLKEBLAD 1.12.2010. Debattinnlegget med kommentarer: Exit kontantstøtten_Troms Folkeblad 1.12.2010
15.09.10 Haug, Kristin Holte 2010: Digital storytelling in Early Childhood Education: A tool for learning? Aksept, paper til CREATE – SHARE – LISTEN, 4th International Conference on Digital Storytelling, Lillehammer, Norway – February 5. – 7. 2011.
Prosjekt TECMEUS (TEChnology and MEdia USe in Higher Education) (prosjektdeltaker, prosjektleder: Professor Laurence Habib, PUS).
Prosjekt GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium) (prosjektdeltaker, prosjektleder: Professor Laurence Habib, PUS)
Prosjekt MANGFOLDIGE PRAKSISER (prosjektdeltaker, prosjektledere: Førstelektor Ann-Merete Otterstad og høgskolelektor Mette Tollefsrud.
Prosjekt DIGITAL HISTORIEFORTELLING I ARBEIDSPLASSBASERT FØRSKOLELÆRERUTDANNING [ABF] (prosjektleder).
Prosjekt LMS I ARBEIDSPLASSBASERT FØRSKOLELÆRERUTDANING [ABF]; STØTTENDE STILLAS – ELLER…?
2010
11.09.09 Haug, Kristin Holte 2009: 80.000 asylsøkere til Tromsø? DEBATTINNLEGG i Dagavisen Nordlys 11.9.2009. Nordlys 11.9.2009_80000 asylsøkere.

 

04.06.09 Haug, Kristin Holte 2009: Barnehagebarn trenger digital kompetanse. I: Første Steg 2/2009. Utdanningsforbundet (s.22-23) (2 s.).
11.05.09 Haug, Kristin Holte 2009: Medstudentrespons – et eksempel på en studentaktiv læringsform i Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf). I: FoU i Praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (s.131-141) (10 s.).
21.04.09 Haug, Kristin Holte 2009: KONTANTSTØTTEN I ET VALGÅR I: UTDANNINGSNYTT.NO
10.03.09 Foredrag Jeg vil lære – må jeg skrive? Studenten som en sentral aktør i egen læreprosess, sammen med Eivind Karlsson. STUDIEKVALITETSDAGENE, Høgskolen i Lillehammer (HiL) 10.mars 2009. lillehammer
21.01.09 Prosjektstart Multimediaprosjekt: Digital historiefortelling i ABf 1. PROSJEKTINFORMASJON. INFORMASJON til studentene.
2009

 

05.09.08 Presentasjon av paper: Students’ Approaches to Peer-response: rethinking the basics på EECERA 2008. Stavanger 03.09.08-06.09.08.
06.07.08 Multimediaprodukt. CREATING MEANING THROUGH DIGITAL STORYTELLING. Avspilles i Windows Media Player (.wmv) (16,3MB).
02.05.08 Haug, Kristin Holte og Karlsson, Eivind 2008: Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess. UNIPED 1/2008.
18.04.08 Presentasjon av paper: Studentaktive læringsformer i en Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf)FOU I PRAKSIS. Trondheim 17.-18.april 2008.
02.04.08 Multimediaprodukt. MENINGSSKAPING GJENNOM DIGITAL FORTELLING. Avspilles i Windows Media Player (.wmv) (14,66MB).
10.01.08 Artikkel/reportasje. Innovativ bruk av LMS. I: FORUM FOR FJERNUNDERVISNING/2007
02.01.08 Kronikk FJERN KONTANTSTØTTEN i Klassekampen 02.01.2008.

Kronikk Fjern kontantstøtten Klassekampen 2.1.2008

2008
24.09.07 INNLEGG på Førstelektorprogrammet (05-kullet) – PUS 24.september 2007.
01.09.07 Prosjektstart Bruk av medstudentrespons i Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf1). PROSJEKTBESKRIVELSE.
31.08.07 Presentasjon av paper: Students’ criteria development as part of a formative assessment process – results and challenges EARLI 2007 Developing potentials for learning. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. University of Szeged Eötvös Loránd University Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Hungary. August 28 – September 1, 2007.
01.07.07 Styremedlem, NOKOBIT 2007 (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi).
15.03.07 Presentasjon av paper: Criteria development and peer response – a fundamental part of teaching and learning på NFPF/NERA CONGRESS 2007 Nordic Perspectives of lifelong learning in the new Europe – comparative considerations of the educational space. Faculty of Education, University of Turku, Finland, March 15-17 th 2007.
19.02.07 Antatt paper: Students’ criteria development as part of a formative assessment process antatt på EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28 – September 1, 2007.
06.02.07 PRESENTASJON på HiO-nytt av GOLEM-prosjektet i forbindelse med tildeling av prosjektstøtte fra NORGESUNIVERSITETET.
05.02.07

Students’ Development of Assessment Criteria and Enhancement of Learning Potential. Artikkel (omarbeidet paper presentert på European Conference on Educational Research, University of Geneva, 13-15 September 2006) publisert i EDUCATIONLINE (engelsk database, listed in the British Education Index).

23.01.07 Student-active formative assessment methods: Written peer-response and student developed assessment criteria. A case study. Publisert: The MEDAL Casebook, MEDAL (Making a Difference: Educational Development to enhance Academic Literacy). MEDAL Consortium (samarbeid mellom University of York, Roehampton University, Northumbria University, Durham University, York St. John College).
2007 – 2011 Medlem av IKT-utvalget, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier.Kristin Holte Haug_NOTAT_FLU_IKT-utvalget_vår08
2007
01.12.06 Opprykk til førstelektor
27.10.06 Søknad om opprykk til førstelektor. DOKUMENTASJON faglige arbeider.
13.09.06 Presentasjon av paper: Students’ Development of Assessment Criteria and Enhancement of Learning Potential. Konferansen EERA/ECER06, Geneve, Sveits 13.9.-16.9.2006.
01.09.06 Presentasjon av paper: Students as important participants in developing criteria for formative assessment. Konferansen Assessment 2006. Assessment for excellence. Third Biennial Joint Northumbria/EARLI SIG Assessment Conference, Durham, England 30.8.06-1.9.2006.
01.08.06 Data også i barnehagen. HOVEDINNLEGG i Aftenposten Aften 1.8.2006.
03.07.06 Medstudentrespons og studenters kriterieutvikling innenfor et lærestøttesystem (LMS) PROSJEKTBESKRIVELSE.
01.07.06 OMTALE av GOLEM-PROSJEKTET på HiO-nytt.
26.06.06 Publisering av artikkel: Studenters deltakelse i utvikling av kriterier for medstudentrespons. I: UNIPED, Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, 2/2006.
09.06.06 Publisering av artikkel Utydelige kvalitetsmål for digital kompetanse i barnehagen. I: Første steg. Tidsskrift for førskolelærere. 2/2006.
23.05.06 Foredrag Writing Groups and Criteria Development i forbindelse med lærerutveksling, Istanbul, Tyrkia, BOSPOROS UNIVERSITETET (Bogazici University), 22.5.-25.5. 2006.
01.05.06 Publisering av artikkel: SKRIVEGRUPPER I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN – HVILKE MULIGHETER FOR LÆRING BLE SKAPT? I: Kulturella møteplatser i tid och rum. Rapport nr. 18/2006 Åbo Akademien (Finland), Pedagogiska fakulteten.
30.03.06 Deltakelse/parallesesjonsleder på konferansen KLIKK DER! Se omtale på HIO-NYTT.
23.03.06 Publisering av REISEREPORTASJE på HiO-veven fra språkkursopphold ved UNIVERSITY OF YORK, NORWEGIAN STUDY CENTRE, England 5.-17.03.2006..
21.02.06 Publisering av kronikk: DIGITAL KOMPETANSEBYGGING – MÅ BLI LIKE VANLIG SOM LEK I SANDKASSEN. I: FØRSTE STEG. Tidsskrift for førskolelærere. 1/2006.
2006
13.10.05 Utsendelse av SPØRRESKJEMA, Studenters deltakelse i kriterieutvikling for medstudentrespons.
07.09.05 Presentasjon av paper STUDENTS’ USE OF VIDEO-TRIGGERS IN A DATA-BASED DISCUSSION-BOARDECER2005 (European Congress on Educational Research) 7.-10.september 2005, Dublin, Irland. Publisering av paper i EDUCATIONLINE (engelsk database, listed in the British Education Index).
09.08.05 OMTALE av HiO-rapporten Fragmenter i HiO-nytt.
15.07.05 Publisering av artikkel: STUDENTBRUK AV VIDEOTRIGGERE OG DISKUSJONSFORUM. I: Høivik (red.): FRAGMENTER. MODELL OG EKSEMPLER PÅ BRUKERSTYRT E-LÆRING. HiO-rapport 2005/22.
20.06.05 Publisering av samlerapport for skrivegruppeprosjektet: Jeg vil lære – må jeg skrive? HiO-rapport 2005/20.hioa-rapport-05
20.05.05 Publisering av ARTIKKEL: Use of Writing Groups in Early Childhood Education: Which impact did peer-responses have on the students’ learning-potential?. I: Bjarnø (red.): New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. HiO-report 2005/15.
06.04.05 PRESENTASJON på HiO-nytt av mitt arbeid i førstelektorprogrammet.
10.03.05 Use of Writing Groups in Early Childhood Education: Which impact did peer-responses have on the students’ learning potential? PAPER (kort) presented at the CONFERENCE: A Nordic Dimension in Education and Research – Myth or Reality? Oslo, March 10-12, 2005
04.02.05 Studenters deltakelse i medstudentrespons og kriterieutvikling. ABSTRACT til konferansen Utvikling av god praksis. Oslo, Gardermoen 18. og 19. april 2005.
01.02.05 Studenters deltakelse i medstudentrespons og kriterieutvikling i Class Fronter. PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjektet inngår i GOLEM (Generating student learning using an Online Learning Environment as a Medium) – prosjektet. SØKNAD om sentrale midler.
06.01.05 ICT and learning: The use of Video-triggers in a Data-based Discussion-forum. ABSTRACT antatt på ECER-konferansen 2005 Dublin.
2005
01.12.04 Studenters deltakelse i utvikling av kriterier for medstudentrespons. OPPGAVE levert til kurset: MAPPEVURDERING – AV OG FOR LÆRING.
15.09.04 PRESENTASJON av skrivegruppeprosjektet på konferansen: Kvalitet, kvantitet och kommunikation
i den nordiska lärarutbildningen. Den åttonde nordiska lärarutbildningskongressen 15-18 september 2004 i Vasa.
21.06.04 INTERVJU med 1.lektorstipendiatene Nora Hagstrøm, Siri Tessem og Kirsten Klæbo.
23.03.04 Læringsmiljøsystemer – lærerstudentenes læring og skolens behov ARTIKKEL i tidsskriftet Bedre Skole 1/2004.
22.03.04 INFORMASJON om Herme til studentene på studiet Aesthetics of Daily Life.
19.03.04 OVERSIKT over innsamlet (og bearbeidet data) pr. mars 2004.
13.03.04 Språkkursopphold ved UNIVERSITY OF SUNDERLAND, England i perioden 29.02.-13.03.04
26.02.04 HIO-NYTT skriver om Aesthetics of Daily Life.
19.02.04 Applikasjonen HERME (databasebasert diskusjonsløsning med integrert video) publiseres på nettsiden AESTHETICS OF DAILY LIFE.
10.02.04 Bibliotekstøtte: Muligheter, referansesintervjuet. REFERAT.
06.02.04 FORARBEID til essaysamlingen med arbeidstittel: E-læring – E som i editor (H.Høivik)
02.02.04 Feltmetodikk. REFERAT.
01.02.04 FRAMDRIFTS-/MIDTVEISRAPPORT.
jan-mai 04 Deltakelse i skrivekurset E-læring – E som i editor.
22.01.04 Fokus på arbeidsformer i en førskolelærerutdanning i endring. ARTIKKEL i NORSK PEDAGOGISK TIDSSKRIFT 5/6 2003.
13.-27.01.04 3-DAGERSSEMINAR: Bruk av digitale triggere (video, bilde, lyd) i internettstøttet undervisning. Samarbeid med Brian Ellingham, HF.
15.01.04 Intervju med kollega om erfaringene med skrivegruppeprosjektet. INTERVJUGUIDE.
07.01.04 EVALUERING av Skrivegrupper i Faggruppeperioden høstsemesteret 2003.
2004
15.12.03 SEMINAR om bruk av digitale triggere (video, bilde, lyd) i internettstøttet undervisning.
19.11.03 Presentasjon av skrivegruppeprosjektet for Grunnkurs i høgskolepedagogikk, PUS.
17. og 18.11.03 Kursdeltakelse. The Scholarship of Educational Development
23.10.03 Forslag til TEMAOPPGAVE KABAL.
20.10.03 EVALUERING av første faggruppeperiode. Samarbeid med Karen Marie Eid Kaarby og Studieledelsen ved førskolelærerutdanninga.
13.10.03 EVALUERING av Introduksjonsperioden. Samarbeid med Karen Marie Eid Kaarby og Studieledelsen ved førskolelærerutdanninga.
12.10.03 NARRATIVE til 1.lektorkurset The Scholarship of Educational Development 17. og 18. november 2003.
09.09.03 Definerte BEHOV i forhold til utvikling av samtekst-applikasjon.
08.09.03 Integreringsseminar oppstart.
02.09.03 Opprettelse av PEDIT-NETTSTED (uttestingsområde)
02.09.03 Oppstart Kabal/PedIT.
17.06.03 Førskolelærerutdanningen skal endres. INNLEGG i tidsskriftet BARNEHAGEFOLK 2/2003.
03.06.03 NOTAT til 1.lektorsamlingen 03.06.03 om prosjektets nåværende utfordringer.
22.04.03 ILLUSTRASJON av skrivegruppemetodikken ved video, stills og tekst.
22.04.03 SPØRRESKJEMA til 1.årsstudentene vår 2003.
24.03.03 Ny studiemodell Flu – NOTAT V Forslag til kombinasjon av fagspesifikk og tverrfaglig vurdering i Faggruppe 2.
13.03.03 Ny studiemodell Flu – NOTAT IV fra samfunnsfagseksjonen til Fagplangruppe 2, heltid (fagene: drama, fysisk fostring, pedagogikk og samfunnsfag).
06.03.03 Ny studiemodell Flu – NOTAT III til plangruppa for Faggruppeperioden vedrørende avvikling av studiekrav, formativ og summativ vurdering.
03.-04.03 Integrasjonsseminar på Sundvollen. Tema: Veiledning og rapportering.
20.02.03 Ny studiemodell Flu – NOTAT II til plangruppa for Introduksjonsperioden i forbindelse med studiestart høsten 2003
06.02.03 ESSAY (revidert utgave): Skrivegrupper og implikasjoner for førskolelærerutdanningen. INTERNETTPRESENTASJON.
31.01.03 Ny studiemodell Flu – NOTAT I til samfunnsfagseksjonens fagplanarbeid og til prosjektgruppa «Prosjekt Ny lærerutdanning». Forslag til arbeidsmåte i kombinasjon med portfolio og vurdering (eksamen) i samfunnsfag – ny studiemodell for FLU
29.01.03 NOTAT til integreringsseminaret 31.jan.03.
21.01.03 REPETISJON OG PRESISERING til studentene av skrivegruppemetodikken.
2003
04.12.02 HØRINGSUTTALELSE i forbindelse med Prosjekt Ny lærerutdanning, Flu.
02.12.02 Revidert prosjektbeskrivelse, PROSJEKT 1 Skrivegrupper i førskolelærerutdanningen. På hvilken måte kan Skrivegrupper – med Luvit som praktisk hjelpemiddel – påvirke førskolelærerstudentenes engasjement og aktivitetsnivå?
uke 49 og 50 Dybdeintervju av studenter. BREV TIL STUDENTENE. INTERVJUGUIDE.
08.10.02 Collaborative Writing as Means to Enhance Student Responsibility. PRESENTASJON på PUS-seminar 08.oct.2002
06.09.02 Utsendelse av elektronisk SPØRREUNDERSØKELSE til de to prosjektklassene(1.årstrinn, Flu).
uke 34 og 35 Innføringskurs i LUVIT for 1.årsstudentene. Luvit-manualer I og II.
20.08.02 Studiestart Flu, 1.årstrinn. Informasjon om skrivegruppeprosjektet.
19.08.02 PLAN for høstsemesteret.
19.08.02 Utsendelse av SPØRREUNDERSØKELSE om HiO-ansattes LUVIT-bruk.
08.08.02 Utarbeidelse av INSTRUKSJON til studentene om deltakelse i skrivegrupper.
07.08.02 Utkast til SPØRREUNDERSØKELSE for førskolelærerstudentene semesterstart høst 2002. Problemstilling: Hvilken betydning har deltakelse i skrivegrupper i samfunnsfag for førskolestudentenes læring?
26.05.02 100 % sykdomsforfall i perioden 01.04-26.05.
01.04.02 50 % sykdomsforfall i perioden 26.02.-01.04.
25.03.02 Utkast til SPØRREUNDERSØKELSE. Overordnet problemstilling: Bruk av LUVIT ved HiO – et lærerperspektiv. Et samarbeid mellom Vibeke Bjarnø, grunnkursdeltaker Anita Nordsteien og undertegnede.
15.03.02. Forslag til ARBEIDSKRAV i samfunnsfag studieåret 2002-03.
11.03.-12.03.02 2-dagers seminar om Aksjonsforskning. Med bl.a Olav Eikeland, Arbeidsforskningsinstituttet, AFI.
03.03.02 Institusjonell forankring av prosjekt I. Forslag til 3 OPPGAVETYPER til ny organisering av samfunnsfagundervisningen studieåret 2002-03.
27.02.02 INNLEGG på Grunnkursmodulen IT og læring.
25.02.02 Integreringsseminar IV
11.02.-12.02.02 2-dagers seminar om Virksomhetsteori. Med bl.a. Jakko Virkunnen, CENTER FOR ACTIVITY THEORY AND DEVELOPMENTAL WORK RESEARCH , University of Helsinki.
28.01.02 Integreringsseminar III
14.01.02 Integreringsseminar II
10.01.02 Integreringsseminar I
Omtale i HIO-NYTT.
09.01.02 IIS
08.01.02 PLATTFORMER OG EDITORER
07.01.02 Semesterstart klasse E. En student gjør meg oppmerksom på at prosjektmøtet mandager kolliderer med pedagogikkundervisningen. Følgende OPPSLAG går ut til studentene over den elektroniske oppslagstavla.
04.01.02 Oppstart i førstelektorprogrammet ved HiO. PEDIT3
2002
31.12.01 Nettsted: HIO – EN LÆRENDE ORGANISASJON? Refleksjoner om kunnskapsbedriften HiO med utgangspunkt i prosjektet Oppvekst i Storby. Samarbeid med Brian Ellingham, Ergoterapiutdanningen.
18.12.01 REFERAT fra veiledning.
Høst -01 Prosjektsøknad utformes:
PROSJEKT 1Skrivegrupper i førskolelærerutdanningen. På hvilken måte kan Skrivegrupper – med Luvit som praktisk hjelpemiddel – påvirke førskolelærerstudentenes engasjement og aktivitetsnivå?
PROSJEKT 2 – Bevisstgjøring og konstruksjon av holdninger på en virtuell læringsarena
1999 Kronikk i Dagbladet 12.august 1999. KONTANTSTØTTEN I VALGKAMPEN. Sammen med Mette Vaagan Slåtten.