KriT-konferansen 2. juni

Torsdag 2. juni er det duket for en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen på OsloMet. KriT er et innovasjonsprosjekt, noe som innebærer at vi skal utvikle noe konkret for å vise hva en didaktikk for kritisk tenkning kan være. Vårt første bidrag er KriT-konferansen.

Konferansen er for og med lærere, noe som innebærer at lærere både er målgruppa, men også sentrale bidragsytere gjennom hele dagen. Sentralt i KriT-prosjektet er å utvikle, teste ut og forbedre undervisningsopplegg som bruker bildebøker eller nyheter for å fremme arbeid med kritisk tenkning gjennom hele barneskolen. På konferansen skal nettopp disse gjennomprøvede og forskningsbaserte undervisningsoppleggene presenteres. Det gjøres på to måter.

1: Lærere og forskere gjennomfører sammen fire forskjellige sesjoner der deltakerne både får en teoretisk innføring om den konkrete tilnærmingen til kritisk tenkning, praktisk demonstrasjon og mulighet til å relatere til egen praksis. Første sesjon er «Samtaler som fremmer kritisk tenkning». Her vektlegges betydningen av et dialogisk klasserom, der elevene aktivt lytter til hverandre og bygger videre på tidligere utsagn for i fellesskap å drøfte sentrale spørsmål. Andre sesjon er «Kritisk tenkning i en mangfoldig elevgruppe». Her blir særlig språklig mangfold tematisert, hvilke grep kan man ta for å møte elever så alle kan formidle tankene de har, uansett språkbakgrunn?

Tredje sesjon er «Fiksjon eller fakta som inngang til kritisk tenkning». Denne sesjonen viser skjønnlitterære grep som kan inspirere til spørsmål uten tydelige svar og sammenlikner med hvordan sakprosa kan gi helt andre innganger. Den fjerde sesjonen er «Oppstartsaktiviteter for å komme i gang med kritisk tenkning». I denne tematiseres hvor viktig det er å få elevene engasjert fra første stund, kanskje med en provokasjon, et etisk dilemma, noe overraskende eller urettferdig. Deretter kan en tematisere det elevene opplevde og relatere til kritisk tenkning.

Poster til undervisningsopplegget «Erna bryter loven?»

2: Med utgangspunkt i konkrete undervisningsopplegg har lærere og forskere utarbeidet postere der tilnærmingene blir presenterte. Her brukes både bildebøker og nyheter aktivt. Posterne skal være i foajeen, der publikum kan mingle, spise tapas og snakke med lærerne som har gjennomført oppleggene. De kan bla i bøker, se på nyhetsartikler og samle tips til gode spørsmål. Posterne vi har, har følgende overskrifter:

  • Erna bryter loven?
  • Ferie i verdensrommet?
  • La ulven leve?
  • Romturisme
  • Huskereisa
  • Hva skal vi med humler?
  • Pølsetjuven og barnas rettigheter…

Det er flere dilemmaer som trekkes fram. Er det greit at en statsminister ikke følger egne regler? Eller at noen privatpersoner, som er skikkelig rike, får dra ut i verdensrommet? Eller om du kom fra en familie med tjuver, men selv ikke ville stjele. Da har du et problem, som en virkelig kan tenke kritisk rundt.

Konferansen er gratis og åpen for lærere. Det er fortsatt noen ledige plasser og mulighet til å melde seg på via denne lenken: https://nettskjema.no/a/261847

Å tenke kritisk om… (syklus 3)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i de to første syklusene av datainnsamlingen har vi i syklus 3 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster og materiale vi har brukt i undervisningen i syklus 3.


Tekst og illustrasjon: Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler. Oversatt av: Tove Bakke. Skald forlag.

Nei! sa Veslemonster av Áslaug Jónsdottir, Rakel Helmsdal & Kalle Güettler

Veslemonster er lei av at Storemonster alltid skal bestemme når de leker sammen. Hvem er det egentlig som har makt til å avgjøre hvordan man skal leke? Vil Lillemonster våge å si «nei»? Sentralt i denne bildeboka er å kunne sette seg inn i hvordan det er å være Veslemonster eller Storemonster og å se på maktforholdet mellom de to monstrene. Konflikten i boka handler om å leke sammen, men samtidig om hvem som bestemmer hva en skal leke og hvordan. Hvordan avgjør man hva som er akseptabelt for de som er med på leken?


Tekst og illustrasjon: Marianne Gretteberg Engedal. Det Norske Samlaget.

Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal

Denne boka ble brukt på 2. trinn. Vi møter Kjell som er født inn i en tyvefamilie, men som ikke har lyst til å være tyv. En dag når familien hans stjeler fra hans beste venn, Pølse-Per, blir Kjell nødt til å si fra. Hva kan vi gjøre når vi er uenige, og hvorfor kan det være vanskelig å si nei? Tematikken kretser rundt å ta sine egne valg og tørre å si hva man mener og kan ses i sammenheng med barns rettigheter.


Tekst: Anne Osvaldsdatter Bjørkli. Illustrasjon: Sissel Horndal. Margbok.

Huskereisa av Anne Osvaldsdatter Bjørkli

Julia holdes alltid utenfor jentegjengen. Hva er det de andre jentene gjør? Hvem er det som er lederen av jentegjengen? Hvorfor er Julia utkledd som kylling? Boka gir muligheter for å se flere perspektiver på lek og utenforskap. Gjennom bildene i boka blir leseren fortalt en historie som ikke blir direkte fortalt i teksten. Leseren får her ulike perspektiver på jentenes posisjon i historien som underveis også forandres, og dermed forandres også maktposisjonene som de ulike jentene har.


SpaceX – Romturisme av newsforkids.net og Supernytt

Snart kan alle dra på tur i verdensrommet – eller kan vi egentlig det? I dette undervisningsopplegget presenteres elevene for to forskjellige nyhetssaker om oppskytingen av SpaceX i 2021, hvor fire ikke-astronauter dro ut i verdensrommet. Elevene på 6. og 7. trinn møtte to mediekilder som vinkler saken ulikt og fikk muligheten til å arbeide med argumenter for og imot romturisme. Opplegget berører sammenhengsforståelse, perspektivering og maktforståelse. 


KriT har fått ny logo!

KriT-prosjektet har fått ny logo. I løpet av kort tid vil utseendet på bloggen også oppdateres til å passe med den nye profilen.

KriT-logoen

Tanken bak logoen er at den skal representere og symbolisere noe av det vi anser som sentralt når det gjelder kritisk tenkning.

I den nye logoen ser vi to barn som klatrer opp på KriT-bokstavene. Når man klatrer opp i høyden, ser man verden på en annen måte, fra et annet perspektiv. Å se ting fra nye perspektiver er helt sentralt når man tenker kritisk. Vi ønsker å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning, nettopp for å hjelpe elever til å se ting fra andre perspektiver.

Videre ser vi i logoen at barna snakker og tenker sammen og dermed hjelper hverandre med å klatre opp på toppen av KriT-bokstavene. Dette bildet er med fordi språket et av de viktigste verktøyene for å oppleve og engasjere seg med andre(s) perspektiver. Språket og dialogen er et medium for å tenke sammen.

Alt dette er nok i utgangspunktet helt naturlig for barn. Barn liker å klatre, prate og er nysgjerrige på verden. Håpet er at KriT-prosjektet skal lede fram til noen didaktiske grep som gir elever mulighet til å tilegne seg verktøy for å gjøre dette på en mer effektiv måte, slik at de kan gå videre og stadig erobre nye dimensjoner ved livet.

Konferanse 2. juni om kritisk tenking i barneskolen

Torsdag 2. juni 2022 blir det en heldagskonferanse om kritisk tenkning i barneskolen. Konferansen arrangeres på OsloMet – storbyuniversitetet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo Kommune. På programmet står presentasjon av helt ny forskning fra klasserom i Oslo, fra 1. – 7. trinn. Vi vil få innsikt i hvordan barnebøker kan bli brukt til å stimulere til kritisk tenkning, med konkrete eksempler og tips. I tillegg vil det være eksempler på hvordan nyheter er brukt for å sette i gang kritisk tenkning, både dagsaktuelle nyheter og de som har mer varig nyhetsinteresse.

Konferansen er for og med lærere. Lærere som har vært med på KriT, innovasjonsprosjektet Kritisk tenkning i barneskolen, vil sammen med forskere fra OsloMet legge fram funn og idéer, relevante for lærere i skolen. Alle lærere har gratis adgang, så lenge de har registrert seg på forhånd. Vi vil servere lunsj og legge til rette for mingling for å kunne stille spørsmål, få utdypinger og inspirasjon fra både bidragsytere og deltakere. Det vil være muligheter til å bla i bøker og nyhetssaker som er brukt i prosjektet, og se hvordan flere av disse er blitt brukt.

Vi ser fram til en dag viet kritisk tenkning på barnetrinnet og håper mange lærere, skoleledere og andre interesserte setter av dagen allerede nå.

Forberedelser til syklus 3

Denne høsten er det tid for syklus 3 i KriT. I løpet av de neste ukene skal vi igjen ut i klasserommet for å observere og filme undervisningsøkter, med mål om å komme enda nærmere et svar på hva en didaktikk for kritisk tenkning kan innebære. Så langt har vi kommet fram til noen tentative svar på dette. Alt dette er eksempler på elementer i undervisningen som det skal forskes mer på, men som danner en bakgrunn for hvordan vi går fram i planleggingen av undervisningsøkter i syklus 3. Det kan for eksempel se ut til at det er lurt å legge opp til inngangsaktiviteter som vekker undring samt ha planlagte stopp i undervisningen, der man har forberedt spørsmål som kan bidra til å få fram flere perspektiver og la elevene se om de finner ulike løsninger.

«Nei! sa Veslemonster» av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir. Oversatt av Tove Bakke. Skald.

De siste ukene har vi planlagt undervisningsøkter sammen med lærerne i lys av de funnene og erfaringene vi har gjort oss fra de foregående syklusene. I grupper bestående av lærere og forskere har vi diskutert hva slags nyhet eller litteratur vi tar utgangspunkt i, hvilke temaer vi skal berøre, og hvordan vi skal legge til rette for at elevene får øve på kritisk tenkning rundt disse temaene i relasjon til det aktuelle undervisningsmateriellet.

I en av undervisningsøkene på 1. trinn skal vi for eksempel bruke bildeboka «Nei! sa Veslemonster» som utgangspunkt for kritisk tenkning rundt temaene vennskap, følelser, konflikt og å tørre å stå opp for seg selv. Boken handler om at det banker på døra til Veslemonster. Det er Storemonster som kommer på besøk, men Storemonster er ikke alltid snill med Veslemonster. Han skal alltid bestemme. Og han lyver. Og han hermer. Skal Veslemonster tørre å si NEI denne gangen?

Vi ser fram til å komme ut i klasserommene i løpet av de neste ukene for å observere de mange undervisningsoppleggene vi har planlagt i samarbeid med lærerne. Vi er sikre på at dette vil hjelpe oss å komme enda nærmere et svar på hva kritisk tenkning kan innebære!

Å tenke kritisk om… (syklus 2)

I KriT forsøker vi å finne ut av hvordan man kan stimulere til kritisk tenkning på barnetrinnet med utgangspunkt i bildebøker og nyheter. På samme måte som i første syklus av datainnsamlingen har vi i syklus 2 også testet ut forskjellig undervisningsmateriell, knyttet til ulike temaer og tilpasset de ulike trinnene. Her følger noen eksempler på tekster vi har brukt i undervisningen i syklus 2.


Tekst: Henrik Hovland. Illustrasjon: Torill Kove. Cappelen Damm.

Johannes Jensen føler seg annerledes av Henrik Hovland

Denne bildeboka ble brukt på 1. trinn. Krokodillen Johannes Jensen føler seg annerledes når han pusser tennene, når han sitter på bussen, når han er på jobben. Hvorfor i alle dager gjør han det? Kan han gjøre noe med det, og bør han det? Boka åpner for tanker om følelser, dimensjoner ved mangfold, og refleksjoner rundt normalt/unormalt.


Tekst og Illustrasjon: Charlotte Milner. DK Children.
Tekst: Synnøve Borge. Illustrasjon: Lise Myhre. Gyldendal.

The Bee Book av Charlotte Mildner og Steinhumle av Synnøve Borge og Lise Myhre

Disse to bøkene ble brukt på 4.trinn i et undervisningsopplegg om pollinering og humlenes rolle i økosystemet. The bee book er en faktabok og det ble brukt oppslag fra boka om pollinering og om hvilke matvarer pollinerende innsekter har betydning for. Steinhumle kombinerer en fortelling om et humlesamfunn og fakta-oppslag om humler. Bøkene åpner for refleksjon om bienes rolle i naturen og sammenhenger i økosystemet.


Statsministeren brøt koronaregler av Aftenposten Junior

Under Covid-19 er det få barn som har fått lov å feire bursdagen sin med venner og familie på grunn av strenge samværsregler. Vi ønsket å utfordre elevenes tanker rundt dette med regler og hvem som bestemmer de reglene som vi skal følge. For å starte denne diskusjonen og vekke elevenes engasjement tok vi utgangspunkt i en notis i Aftenposten junior, der overskriften var: Statsministeren brøt korona-regler. 


Intervju med Norsk Barnebokinstitutt

KriT-prosjektet har flere samarbeidspartnere som bidrar med kompetanse og som diskusjonspartnere. En av disse er Norsk Barnebokinstitutt (NBI). I den forbindelse har vi intervjuet Kristin Ørjasæter, direktør og forskningsleder ved NBI, både for å løfte fram hva de arbeider med og for å undersøke koblingen mellom deres interesseområde og det temaet KriT er mest interessert i – nemlig kritisk tenkning.

Vi får høre at NBI blant annet har opparbeidet en stor samling av bildebøker for barn og unge, i tillegg til faglitteratur. I intervjuet får vi vite hvordan man kan få tilgang til dette enorme biblioteket på nærmere 80 000 bind som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. I tillegg driver NBI med undervisning, forskning, og formidling.

Vi snakker også om Bærekraftsbiblioteket, en bokliste med tilhørende aktiviteter som passer for barn i alderen 6-12 år. Bøkene og aktivitetene er relatert til de 17 bærekraftsmålene. Denne boklisten er utarbeidet i samarbeid mellom NBI og FN-sambandet.

Avslutningsvis går vi over til å snakke om samarbeidet mellom KriT og NBI. Her snakker vi også om det svært interessante spørsmålet om hva kritisk tenkning kan sies å være. I denne sammenhengen kommer vi også kort innom spørsmålet om koblingen mellom barnelitteratur og kritisk tenkning.

Veien videre for KriT-bloggen

Andre syklus av datainnsamling i KriT er nå ferdig. Til sammen deltok 15 lærere med sine klasser, fordelt på 4 forskjellige trinn. Vi sitter igjen med opptak fra 12 undervisningsøkter og 7 gruppeintervjuer av lærere. Vi har også samlet inn ca. 80 elevtekster – med flere på vei inn, etter hvert som elevene blir ferdige. Dette gir oss et bredt grunnlag for å videreutvikle en didaktikk for kritisk tenkning, som vi tar med oss inn i syklus 3 av datainnsamlingen planlagt til høsten.

Så langt har denne bloggen hovedsakelig inneholdt nyheter og informasjon om KriT-prosjektet. For det neste året har vi derimot større ambisjoner med denne bloggen. Det første anslaget til dette synes allerede nå, ved at vi har endret layout og struktur på nettsiden. Fra og med nyåret kommer vi til å begynne å legge ut eksempler på undervisningsopplegg, aktiviteter man kan gjennomføre i undervisningen, og forslag til innhold man kan jobbe med som kan brukes i arbeidet med kritisk tenkning på barnetrinnet.

Målet vårt er at dette skal bli en blogg som lærere bruker i sitt daglige arbeid. Den skal være brukervennlig og lett tilgjengelig, samtidig som ressursene skal være relevante for arbeidet med kritisk tenkning. For å nå dette målet jobber vi nå med hvordan eksemplene bør presenteres, hvilken informasjon som bør være med, hvordan det bør lenkes mellom ulike undervisningsopplegg, aktiviteter og innhold, osv. Alt dette gjøres med utgangspunkt i innspill fra lærerne, for å sikre at resultatet blir noe som er nyttig for lærere. Dette gode samarbeidet håper vi å kunne fortsette med videre! Følg med fra vinteren av for resultater fra dette samarbeidet.

Sending på Supernytt om kritisk tenkning

En av samarbeidspartnerne i innovasjonsprosjektet Kritisk tenkning i barneskolen (KriT) er Supernytt, nyhetssendinger for barn produsert av NRK. Gjennom bruk av nyheter ønsker vi i prosjektet å bidra til en didaktikk om kritisk tenkning. Redaksjonen i Supernytt og forskere fra OsloMet har derfor snakket sammen om hva som kan egne seg i en temasending om kritisk tenkning. Nå er temasendingen publisert! 

Temasending om Kritisk tenkning på Supernytt, 21 april 2021 (Skjermdump fra nrksuper.no)

Vi valgte å trekke fram to områder innen kritisk tenkning: å se en sak fra to sider og å skille mellom følelser og fakta. Supernytt har iscenesatt å se en sak fra to sider ved å la to elever se to ulike klipp om plast. Det første klippet viser negative sider ved plast, det andre presenterer plast som et superstoff. Refleksjonene elevene gjør, kan være en modellering for hvordan kritisk tenkning kan gjøres i en sak som ikke har enkle svar. For å vise hvordan en kan skille mellom følelser og fakta, brukes konspirasjonsteorier. Elever presenterer hva de har hørt om konspirasjonsteorier og hvordan de forholder seg til disse. Videre tas det opp hvordan en kan avsløre falske nyheter – er de for gode til å være sanne, så er de kanskje nettopp ikke sanne! 

Å se en sending om kritisk tenkning kan øke bevisstheten om hva kritisk tenkning er. Samtidig er det avgjørende å være aktiv i arbeidet med temasendingen: Om en bruker sendingen med elever bør de også få muligheten til å tenke over hva de mener om for eksempel plast. Kanskje kan en i forkant stille spørsmålene: 

Hva synes du vi skal gjøre med plast i framtiden? 

  1. Forby all bruk av plast. 
  1. Bruke plast som i dag, men resirkulere alt. 
  1. Bytte ut plast der det går, men beholde plast til noe. 

Elevene kan velge det alternativet de mener passer best og argumentere for hvorfor de mener dette. Etter Supernyttsendingen kan en gjøre undersøkelsen igjen. Har meningene endret seg? Be elevene argumentere igjen. 

Lenke til sendingen: https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02042121/sesong-202104/episode-12

NB Supernytt har sine sendinger tilgjengelig på nett for alltid. Det er derfor mulig å bruke temasendingen om kritisk tenkning når det passer.  

Dette innlegget er skrevet av Tuva Bjørkvold

Kickoff! (og litt om veien videre i syklus 2 av prosjektet)

Selv om vi allerede er godt i gang med prosjektet, har pandemien satt sine begrensninger for gjennomføring av fysisk kickoff i KriT-prosjektet. Torsdag 25.3 arrangerte vi derfor en digital kickoff. Deltakere var skolene som er med i prosjektet, forskerne fra OsloMet, og samarbeidspartnerne. Med dette er prosjektet offisielt i gang.

Kickoff-et ble åpnet av Utdanningsetaten v/ Mabel Øhlén og Sigrid Moen som satte KriT inn i en større sammenheng ved å vise til den nye læreplanens (LK20) fokus på både kritisk tenkning og samarbeid for å legge til rette for kompetanseutviklende profesjonsfellesskap. Prosjektleder for KriT, Kirsti Marie Jegstad, fortalte videre om målene for prosjektet, forskningsprosessen, og hva som er status nå. I syklus 1 har vi samlet inn 6,5 time video fra klasseromsundervisning, i tillegg til video fra fokusgrupper i hver klasse. Vi har samlet inn 145 elevtekster, og vi har gjennomført både individuelle intervjuer og gruppeintervjuer av alle deltakende lærere. Skolene presenterte seg også, og fortalte blant annet om hvordan de har arbeidet med tematikken tidligere og hvordan de tenker at deltakelse i prosjektet kan hjelpe dem videre med dette arbeidet.

Videre presenterte Norsk Barnebokinstitutt v/ Kristin Ørjasæter seg. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge. De eier også en stor samling bøker, og er også med på å utvikle Bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbiblioteket er et samarbeidsprosjekt med mål om å finne barnebøker relevant for bærekraftsmålene samt utvikle undervisningsaktiviteter knyttet til disse. NBI bidrar med sin kompetanse på barnelitteratur og litterære samtaler inn i KriT som sparringspartner knyttet til både undervisning og forskning.

KriT samarbeider også med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. NAFO bidrar inn i KriT med perspektiver på flerkulturell opplæring. Senteret v/ Marit Lunde og Lene Østli foreleste for prosjektdeltakerne om inkluderende undervisning. Her legges det fokus på å ta i bruk de ressursene elevene allerede har og en anerkjennelse av at alle har samme grunnleggende behov i undervisningen. Spennet mellom å gi elevene identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse er viktig å reflektere over som lærer. Flere praktiske råd til lærere ble gitt.

Til slutt presenterte NRK Super v/Frank Sivertsen seg. NRK Super er med i prosjektet med mål om å lære så mye som mulig fra samarbeidet, slik at de kan videreutvikle sitt mandat om å lære barn og unge at nyheter er gøy gjennom nyhetssendinger om viktige, substansielle nyheter. Vi fikk også se et nyhetsklipp om kritisk tenkning som er produsert for bruk i KriT.

I syklus 2 befinner vi oss nå i fase H2 (se figur til høyre), hvor vi utvikler undervisningsressurser i samarbeid mellom lærerne og forskerne. Disse skal vi prøve ut i månedene som kommer i fase H3, før vi tar med oss erfaringene inn i tredje og siste syklus som er planlagt til høsten. Syklus 2 av prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av månedene etter påske. I syklus 2 deltar til sammen 15 lærere, fordelt på 4 forskjellige trinn.