Temamøte: Varsling – verdifullt, men vondt og vanskeleg?

Varsling og fleire varslingssakar har vore høgt på dagsordenen gjennom fleire år. Varsling er konfliktfylt, og det har også vore ein heftig debatt om korleis varsling kan og skal fungere.

Vi inviterar til temamøte tirsdag 13. november 2018, kl. 14.15–16.15, i Pilestredet 46, 3. etasje, KK-lounge.

Verdier og vern i lovverk

Varslarane tar ein høg risiko, og mange meiner varsling er nyttelaust. Likevel – varsling er ein verdi både for verksemdene og for samfunnet, så korleis gjer vi det?

Eit regjeringsoppnemnd utval, «varslingsutvalet», leverte i vår innstillinga NOU 2018-6 – Varsling – verdier og vern.

Aktuelle spørsmål:

  • Kva er varsling?
  • Kva er skilnaden på ein klage og eit varsel?
  • Kva inneberer varslarvernet i praksis?
  • Både varslarane og verksemdene/leiinga må høyrast. Korleis skal rettstryggleiken sikrast for alle parter?
  • Kan eit varslingsombod vere til hjelp?

Panel

Innleiing ved leiar i varslingsutvalet, Anne Cathrine Frøstrup.

Anne-Kari Bratten, administrerande direktør i Spekter

Kjetil Rekdal, forbundsstyremedlem i Politiets Fellesforbund og i Unio.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *