REACH-seminar 20.06.18: Forskning på barnehager i Oslo-regionen

20. juni 2018 arrangerte REACH seminar om forskning på barnehager i Oslo-regionen. Målet med seminaret var å identifisere og drøfte mulige forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som kan komme barn i barnehager i Oslo-regionen til gode.


Foto: Benjamin A. Ward / REACH OsloMet

Som forsknings- og utdanningsinstitusjon skal REACH svare på samfunnets kunnskapsbehov – og forholde oss til gjeldende strategier som angår forskning – og høyere utdanning. Som profesjonsutdanninger skal vi utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt.

REACH sin visjon er å levere kunnskap som tar ansvar for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. REACH bygger på et tverrfakultært og senterovergripende samarbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet og har vært virksomt siden januar 2017.

Barnehagen er helt sentral i velferdsstatens oppbygging. REACH sitt primære nedslagsfelt er barnehager som en pedagogisk arena og et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Våre ambisjoner er å iverksette forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekt som treffer mangfoldet av barn og familier i barnehagen. REACH-prosjektet støtter opp om gode barnehager og inkluderende fellesskap, men også tilstøtende strukturer som kan bidra til utenforskap. Dette er en oppgave OsloMet, i kraft av vår beliggenhet har et særskilt ansvar for.

På seminaret deltok prorektor Nina Waaler ved OsloMet som ønsket velkommen, prosjektleder for REACH, Mette Tollefsrud, Statssekretær Rebekka Borsch fra Kunnskapsdepartementet, som tok for seg nasjonale satsninger og barnehagen i et storbyperspektiv og Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, som snakket om Barn i by – barn i barnehage. Finnes det en storbyutfordring 

Deretter var professor Marit Haldar og professor Leif Hernes fra OsloMet, begge involvert i REACH bedt om å se på hva vi allerede vet og på mulige innovasjoner og satsninger fra REACH.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *