REACH-seminar 14.11.19: Slå følge med en robot med Marit Haldar

«Det kan være en fordel å ikke være teknolog for å studere teknologien», åpnet Marit Haldar med på REACH-seminaret 14. november. Hun leder forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology), som blant annet følger roboten AV1 fra No Isolation, som gjør det mulig for langtidssyke barn å delta i skolehverdagen.


Bakteppet for WATT er den storstilte satsningen på digitalisering og innovasjon i velferdsstaten (Nasjonalt velferdsteknologiprogram) som skal skje gjennom implementering av ny teknologi. WATT følger ulike velferdsteknologier rettet mot sosialt isolerte mennesker, deriblant langtidssyke barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre mennesker, innvandrere og flyktninger – for å nevne noen.

For å se på om disse teknologiene har en effekt, kombinerer forskerne i WATT ulike metoder for å studere utviklingen, implementeringen og bruken av velferdsteknologi. I implementeringen av dyr teknologi, er samfunnet og de som har investert i ny teknologi gjerne opptatt av om teknologien har den ønskede effekten. Men spørsmålet «gir den effekt?» kan være både vanskelig og banalt – vanskelig fordi det er så mange forhold som virker inn på effekten, og banalt fordi svaret nesten alltid vil være «Selvfølgelig virker det».

Gjennom innblikket i WATT-prosjektets forskning, fikk nærmere 40 tilhørere innblikk i kompleksiteten som åpner seg når man begynner å se på hvilken effekt implementeringen av velferdsteknologi har på ulike områder.

Haldar viste også hvordan forskningen i WATT kan gi nyttige innsikter også for barnehager, som er REACH sitt hovedfokus, ikke minst i metodene som er brukt for å følge teknologien. På samme måte kan man følge ulike tiltak som settes inn for å oppfylle barns rett på kjærlighet, omsorg og en trygg oppvekst.

Haldar avsluttet med å gi tilhørerne innblikk i noen uventede positive konsekvenser av den velferdsteknologien som WATT studerer, der teknologien blir en formidler av omsorg, varme og tilstedeværelse i vanskelige situasjoner.

Flere av tilhørerne stilte spørsmål om rettighetene knyttet til personvern, hvem som eier teknologien og muligheten til å bruke teknologien til å inkludere familier som ikke har norsk som morsmål.

Se hele Marit Haldar sin presentasjon

Les mer om WATT på deres nettside

Les om AV1 og KOPM Pro