Unik innsikt og erfaringer fra familier og barnehageansatte under korona-situasjonen

Da barnehagene ble stengt 13. mars ble hverdagen snudd på hodet for barnefamilier og ansatte i barnehagen. I denne situasjonen fikk man en unik mulighet til å dokumentere og studere hverdagslivet under koronakrisen – en situasjon ingen av oss har opplevd før. Dette gir også dokumentasjonen samfunnet en mulighet til å lære av denne situasjonen, hva som skjedde og hvordan hverdagen ble håndtert.

Bydel Søndre Nordstrand er en samarbeidspartner for REACH og har gitt forskningsmiljøet en unik mulighet til å undersøke hvordan korona-situasjonen påvirker bydelens barnehager og barnefamilier i tiden da barnehagene var stengt. Bydelen er særlig interessant fordi den med sine 40 000 innbyggere representerer et mangfold som er karakteristisk for mange storbyer.

REACH er et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere og fagfolk fra ulike fagfelt og disipliner, som har samarbeidet om å utvikle nettbaserte undersøkelser til barnehageansatte og barnefamilier i perioden 3.-16. april 2020. Det er resultater fra disse undersøkelsene som presenteres i dag.

En undersøkelse ble sendt til alle barnehageansatte (unntatt styrere) i kommunale og private barnehager i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Den andre undersøkelsen gikk til 1500 foreldre med barn i de samme barnehagene. Denne siste undersøkelsen ble oversatt til engelsk, polsk, somali, urdu og arabisk for å nå ut til foreldre og foresatte som ikke har norsk som morsmål. Begge undersøkelsene ble sendt ut via bydelens digitale kommunikasjonsplattformer.

Undersøkelsene var anonyme, dataene eies av OsloMet og analysene er gjennomført av forskere ved OsloMet. Bydelen har bidratt i utforming av spørreskjemaet og i utsendelsen av undersøkelsen.

Notat 1/2020: Barnehageansattes situasjon under koronakrisen

Notatet belyser hvordan barnehageansatte i Bydel Søndre Nordstrand opplevde situasjonen under koronakrisen, og ser spesielt på om ulike grupper ansatte har ulik opplevelse av situasjonen.

Last ned REACH-notat 1/2020

Notat 2/2020: Barnefamilier og trangboddhet under korona

Notatet analyserer hvordan familienes størrelse og økonomi spiller inn på deres opplevelser av tiltakene som ble satt inn under korona-krisen.

Last ned REACH-notat 2/2020

Notatet om Barnehageansattes situasjon under koronakrisen kommer.

Les artikkel hos Utrop og hos forskning.no

Les nyhetssak på OsloMet.no