Alle tekstilfibrene er oppdaterte på Store Norske Leksikon!

Lett tilgjengelig og god kunnskap om tekstiler er mangelvare. Derfor har det vært høyt prioritert både fra SNL (snl.no) og fra oss på SIFO å bygge opp gode artikler i leksikonet om de fibrene tekstiler er spunnet av. Sammen med fagansvarlig for tekstil Ingun Grimstad Klepp, har to redaktører arbeidet med dette. Guro Djupvik og fra 2022 har Kjersti Kanestrøm Lie (snl.no) overtatt arbeidet. I debatter rundt klær og miljø spiller fiber en viktig rolle. Dette er ikke fordi produksjonen av fiber utgjør noen stor andel miljøbelastninger i produksjonen av klær. Fiberproduksjonen så lite som rundt 15 %, mens farging og etterbehandling er det som forurenser mest. Grunnen til at fiber diskuteres så mye er at dette er det eneste forbrukere har rett til å få vite om innholdet i klærne de kjøper. En annen viktig grunn er at fiber betyr mye for klærnes egenskaper.

Kjersti Kanestrøm Lie, Ingun og Guro Djupvik.

Polyester er i dag den helt dominerende tekstilfiberen med ca halvparten av den globale produksjonen. De syntetiske tekstilene (altså plast) utgjør over 60% av den årlige produksjonen og er raskt økende. Bomull er den nest største fiberen og den største av naturfibrene. Den nest største naturfiberne er jute. Jute og andre sterke plantefiber kan bli viktigere fremover om arbeidet med å stoppe plastforurensing vinner frem. En del land har allerede forbud mot engangsplast.

SNL er Norges største plattform for forskningsformidling og leses av svært mange. Rekord er 3,2 millioner unike brukere på en måned! Det er imponerende.  Artiklene om tekstiler som omfatter både fiber og stoffbetegnelser har i dag 511 oppslagsord. Den av disse artiklene som leses mest er polyester med 11953 sidevisninger de siste 365 dager. Mange av de andre fibrene var blitt «slått opp på» mellom 20000 og 3000 ganger. Det er slett ikke lite. Vi håper likevel de kan leses mer nå som de er oppdatere og har mange fine bilder og lenker. De kan selvsagt bli mye bedre, og her kan alle bidra. Om dere har synspunkter, korrigeringer eller tilføyelser er det bare å legge inn meldinger – eller enda bedre: bilder. Vi er heldige som har et felles nasjonalt leksikon og dere er alle hjertelig velkommen til å bidra til å gjøre det enda bedre!

Tekstilenes historie er fascinerende og gir innsikt i fremveksten av global handel, kolonialisme og den industrielle revolusjon. Vi anbefaler artiklene om bomulls historie (snl.no). Å skrive om bomull er spesielt vanskelig fordi det eksisterer en serie med svært livskraftige myter vi blant annet har diskutert i en kronikk (forskersonen.no). Vi håper at arbeidet med fiber i SNL skal bidra med en større forståelse for tekstiler. 

På SIFO er det særlig prosjektet Wasted Textiles som omhandler fiber, sammen med flere prosjekter om ull. I Wasted Textiles ser vi nærmere bestemt på hvordan vi kan forhindre fortsatt vekst i bruken av syntetiske tekstiler. SIFO har også gjennomført en undersøkelse av holdninger og oppfatninger om tekstilfiber som snart vil publiseres – så det er ny kunnskap i vente!