Ulldagen 2022

13. oktober 2022, kl. 10.00–16.30.
Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo.

Ulldagen er en møteplass for aktører i hele verdikjeden for ull fra sauebønder til industriaktører til forskning og annen bruk av ull. Ulldagen arrangeres av Norilia og Norsk Industri.

Programmet starter klokken 10 med demonstrasjon av saueklipping på plassen foran Næringslivets Hus.

09.30Registrering og kaffe
10.00Velkommen til Ulldagen!  
 Innledning til dagen:En hyllest til sauen! Anna Blix er biolog og forfatter og har latt seg fascinere av den norske sauens historie, hvor viktig den har vært for landet vårt opp gjennom historien og hva vi nå kan være i ferd med å miste, og vil dele noen av disse tankene og perspektivene med oss Saueklipping!Vi har fått med oss leder for Nortura Klyppeteam, Eirik Kolbjørnshus, og saueklipper Ruth Jane Rossevatn, som forklarer og viser oss om saueklipping, saueraser og ulike typer ull i Norge
11.30Lunsj
12.00Fremtidsutsikter for ull  
 Tilgang på norsk kvalitetsull har vært mye diskutert det siste året. Hvordan vil utviklingen bli fremover? Temaet vil bli belyst og diskutert gjennom innlegg fra landbruket og industriens side samt fra politisk hold.Natural fibres and upcoming EU textile legislation, Dalena White, General Secretary in International Wool Textile Organization (IWTO)Både av hensynet til miljø, forbrukere og ullindustri må retningen på EUs miljøarbeid korrigeres, – men hvordan? Ingun Grimstad Klepp, professor og forsker i klær og bærekraft, OsloMet/SIFO
13.30Pause
14.00Innovasjon og utvikling
 +Lab – en brobygger mellom næringslivet og FoUmiljøene v/Anita Cecilie Drabløs daglig leder +LabPål Olimb, Alfa Sko skal snakke om utviklingen av den tekniske vinterstøvelen Stad som er laget av norsk ull vevet hos Gudbrandsdalens UldvarefabrikKari Wastelayer® Trøye i 30% Resirkulert Merinoull. Hvordan har det gått og hvilke utfordringer har man støtt på? Rebecca Johansson, ESG Manager, Active BrandsSirkulærprosjekt Ull er videreført og har gitt lovende resultater siden siste Ulldag og vi får en oppdatering. Kjersti Kviseth, konsulent Design2025Regenerated Wool Project. Update and next step, Issam Yousef Monsóre, R&D Manager, Helly Hansen
15:15Pause
15.30Forskning forteller
 Hva består egentlig ullfiberen av? Og hvor raskt brytes en ullfiber ned? Marion Tviland, leder for Ullavdelingen i Norilia, vil bruke forsøk gjort på NORSØK av råull, ullpellets og ullduker som utgangspunkt for å gi oss svarHvordan bidrar sauens beiting til fellesgoder som biologisk mangfold, redusert oppvarming i atmosfæren og lagring av karbon? Margaret Eide Hillestad, Prosjektleder hos Agri Analyse vil belyse temaet med utgangspunkt i forskningsprosjekt med beitende husdyr i Oppdal
16:15Oppsummering og avslutning
16.30 Middag på Tatakii Asian rett over gaten

Les mer og meld deg på her (norskindustri.no).

LCAs and the Great Data Gap

Seminar 6th October, 2022, 7:50 PM-8:10 PM EDT

At the WEAR Conference 6th-7th October, 2022.
Virtual/In-person at Beanfield Centre, Toronto.

LCAs and the Great Data Gap

The fashion industry is facing a critical issue when it comes to data. The majority of brands rely on lifecycle assessments (LCAs) which use global averages to …

A conversation between:

Ingun Grimstad Klepp
Professor – Clothing and Sustainability, Consumption Research Norway, Oslo Metropolitan University

Ani Wells
Communications Lead, Transformers Foundation

Karine Kicak
Associate Director Sustainable Product & Consumption, Anthesis

Vidhura Ralapanawe
Executive VP, Epic Group

WEAR Conference

WEAR is Canada’s premier forum hosted by Fashion Takes Action, that aims to inspire and accelerate sustainability within the global fashion industry. This year’s theme, Impact with Intention, recognizes that it’s not enough to simply set a goal. Intention provides us with purpose, inspiration and motivation to achieve measurable impact.

Once again, WEAR is bringing global brand owners, retailers, academics, manufacturers, NGO’s, innovators, and policymakers together, to accelerate our collectiv

e efforts toward progress and a more conscious fashion future.

Use this link to link for more information and to sign up for the conference (fashiontakesaction.com).

CHANGE-seminar i København

Fredag 30. september, kl. 14:00-17:00.
Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10, København.

You are hereby invited to participate in a seminar hosted by the research project

CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption


The seminar has the purpose of developing a deeper understanding of wardrobe research, and the new understandings this research area can bring in terms of methodologies, policy-making, historical research on clothing, and of education.

Programme:


2-2.15: What is Wardrobe Research and what kinds of futures does it suggest? by PL, Professor, PhD Ingun Grimstad Klepp from OsloMet/SIFO.
2.15-2.30: Preliminary insights of Wardrobe Research and occasions by Associate Professor, PhD Irene Maldini from Lusófona University in Lisbon, PhD fellow Vilde Haugrønning from OsloMet/SIFO and Fashion designer Lucrecia de León from Universidad de la República
2.30-4 Workshop: WHAT CAN WE LEARN FROM WARDROBE RESEARCH by Kate Fletcher, Professor, PhD and Else Skjold, Associate Professor, PhD – both at the Royal Danish Academy


Participants will be invited to take part in the following tracks:

  1. wardrobes and politics/regulation
  2. wardrobe methodology
  3. historical aspects of wardrobe research
  4. wardrobe methods in education


4-4.45: Presentation and discussion of reflections, ideas, visions etc.


The seminar will take place at the Royal Danish Academy, Philip de Langes Allé 10, 1435 Copenhagen K in Building 53, Auditorium 6 on Friday the 30th of September 2022 at 2-5pm.


Online participation is possible but registration is necessary.

Please rsvp before the 26th of September to nbr@kglakademi.dk

Kva er det mest berekraftige materiale for framtida?

Foredrag 29. september 2022, kl. 18:00 – 20:00.
Sunnmøre museum – Ålesund.

Professor i klede og berekraft ved SIFO, OsloMet, Ingun Grimstad Klepp svarar: Gløym ny teknologi, det er i historia vi finn berekraftige vegar framover!

I tusenvis av år har menneska vore varme, vakre og velkledde utan å legge press på klima og økosystem. Vi har hatt klede som har vore så sterke og vellaga at dei har vart i generasjonar. Tekstilavfall fants knappast historisk då alt var brukt til siste trevl. Klima -og miljøbelastning er ikkje ein rød tråd i motehistoria, men eit unntak som høyrer til vår tid. Det er difor gode grunnar til å sjå seg tilbake for å hente kunnskap og inspirasjon for den store omstillinga tekstilbransjen ikkje lenger kan vegre seg for.

I Noreg er vi heldige og har sau med ull som liknar mykje på saueulla frå vikingtida og før, og ein oppegåande og tradisjonsrik industri som kan teke ulla frå sauen sin kropp til vår.

Framtida er å gå kledd i varige og varme klede som tek tid, ferdigheiter og kunnskap å skape. Vi må raskast mogleg redde dei små handverkarane, lærlingordningane og alt anna som støttar liten, langsam og lokal produksjon, og stikke kjeppar i hjula på Fast Fashion, båe privat og politisk.

Les mer om arrangementet her (vitimusea.no)

Å lappe sammen og gi klær ni liv

Lunsjforedrag, 22. september kl. 11.00-11.45.
OsloMet – Pilestredet 48, Biblioteket P48, 2. etasje.

I dette foredraget får du inspirasjon til å gi klærne dine nytt liv i tillegg til å forstå debatten omkring miljø og klær bedre.

Hvordan kan du få klærne dine til å vare? Både aktivister, kunstnere og politikere omfavner reparasjon for tiden. I foredraget forklarer Ingun Grimstad Klepp både hvordan du kan gi dine klær ni liv, men også hvordan politikken rundt reparasjon feiler.

Ingun Grimstad Klepp er professor ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og har gitt ut en rekke bøker om klesforskning. Dette foredraget tar utgangspunkt i hennes og Tone Skårdal Tobiassons bok fra 2021: «Lettfiks: Klær med ni liv».

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ta med lunsjen din, vi står for kaffe og te. Velkommen!

Les mer om arrangementet her (oslomet.no).

Klær på ESA Sociology of Consumption-konferansen

Forrige uke var SIFO vertskap for en konferanse for det europeiske nettverket for forbrukssosiologi, en del av The European Sociological Association (ESA). Tema for konferansen var «Consumption, justice and futures: Where do we go from here? (oslomet.no)«. Det var 146 deltakere fra hele Europa, og de fleste fra SIFOs klesforskningsgruppe deltok også.

Klesgruppas Vilde Haugrønning presenterte arbeidet sitt i CHANGE og diskuterte foreløpige funn og metodeutvikling på bakgrunn av pilotstudien som er gjennomført i Norge, Uruguay og Portugal. Tittelen på presentasjonen var «Occasions and clothing volumes: wardrobe pilots in Norway, Portugal and Uruguay». Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

Klær som en del av tematikken

Konferansen bidro til ny faglig innsikt og som et av de store forbruksområdene, ble klær nevnt i mange kontekster. I form av mote, ble klær naturligvis brukt som et eksempel på hvordan forbrukere påvirkes til å ønske variasjon og fornyelse i Sophie Dubuisson-Quelliers keynote-presentasjon: «Why do we consume so much? Exploring the lock-ins of affluent consumption».

Julie Madons presentasjon «To make or not to make objects last? Consumers between prosumption and the desire for simplicity», lå tett opp til tematikken i vårt Lasting-prosjekt og tok for seg flere produktgrupper. Et viktig poeng fra presentasjonen var hvor subjektivt det kan være å si at noe er brukt opp – noen godtar hull i sko fordi de fortsatt er brukbare, mens andre ville kastet dem ved minste synlig tegn på slitasje. Du kan lese sammendraget fra presentasjonen her (confrool.org).

I samme sesjon presenterte Victoire Sessego «Do-It-Yourself practices throughout generations: the effects of digitalisation». Hun påpekte at selv om presentasjonen hennes var en del av en sesjon om bærekraftig forbruk så ble DIY-praksisene til hennes informanter på mange måter svært lite bærekraftige. Du kan lese sammendraget fra presentasjonen her (confrool.org).

Klær som hovedtema

I tillegg til disse presentasjonen og andre som inkluderte klær og tekstil som en del av fokuset, var det også flere spennende presentasjoner som dreide seg spesifikt om klær.

Reka Ines Tölg presenterte fra sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Lund om hvordan ansvaret for å vedlikeholde klær og forlenge plaggs liv fordeles og forflyttes mellom forbrukere og produsenter. Tittelen på presentasjonen var «Consume with care and responsibility! The material-semiotic making and distribution of responsibilities in green marketing». Spesielt la vi i klesgruppa merke til fortellingen om plagg som skjøre som blir formidlet til forbrukeren av flere klesprodusenter og hvordan dette legger ansvaret over på forbrukeren dersom noe går i stykker. Vi spør oss om ikke heller produsenten selv burde lage klærne i bedre kvalitet i utgangspunktet? Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

I samme sesjon presenterte Gabriella Wulff fra Universitetet i Göteborg sitt arbeid om praksiser knyttet til salg: «The Future of Discounting Practices? Materials, meanings, and competences in the Swedish Fashion Retail Sector». Fra vårt perspektiv er det spesielt interessant hvordan bransjen selv ser på praksiser rundt prisreduksjoner som et nødvendig onde i en forretningsmodell basert på stordriftsfordelene av å bestille store kvanta. Allikevel forsøker de å forhindre, og “aktivere” plagg på forskjellige måte for å unngå å selge dem til reduserte priser. Funnene påpeker andre sider ved overproduksjonen som foregår i bransjen. Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

Også forbruk av bruktklær ble diskutert da Ariela Mortara snakket om brukere av Vinted-appen i Italia i presentasjonen «Second-hand clothing between savings and sustainability: Vinted case history». Du kan lese sammendrag via denne lenken (conftool.org).

STRIKKEFESTIVALEN

16.- 18. september 2022

Gamlebyen i Fredrikstad

Ingun og Tone holder foredraget «Alt kan repareres» lørdag 17. september i Kommandantgårdens Parolesal.

«Forfatterne bak bøkene Lettstelt, Lettkledd og Lettfiks – klær med ni liv, snakker om det siste: Hvordan gi klærne våre ni liv.
Synlig reparasjon tar av, fikselaug popper opp som paddehatter og stoppesoppen er årets ‘må ha’.
Forbrukere har fått nok av den globale moteindustriens eierskap til vår selvfølelse og garderobene våre møtes nå av en tsunami av nye ideer for hvordan vi skal ta tilbake makten over klærne. I sentrum står kunnskap, kreativitet og gleden over nye muligheter for samvær, deling, fiksing, håndverk, bytting og ikke minst et liv utenfor det som defineres som marked.
Hvordan kan en fremtid se ut som tar tilbake det vi før tok for gitt: At klær og tekstiler skulle vare og var noe vi var glade i og stolte av?»

Klikk her for detaljer og påmelding til dette og andre foredrag på festivalen (strikkefestivalen.no)

Fullt program Strikkefestivalen

Fredag 16. september

08:00 – 19:00 Festivalkontoret er åpent. Tøihussalen. Billetter, kurs og restplasser.
10:00 – 18:00 Strikkekafe «Pinner & Prek». Fri adgang. Bombardersalen. Vin- og ølservering. Festivalutstiller: Sidsel J. Høivik.
10:00 – 13:00 Kurs. Kommandantgården. Se kurs på strikkefestivalen.no
11:00 – 19:00 Markedsplassene, Tøihussalen og Månesalen. Fri adgang.
11:00 – 12:00 Foredrag «Strikk & Stev». Kim Rysstad. Parolesalen. Kr 150.
11:00 – 12:00 Foredrag «Rauma Ullvarefabrikk», Erling Digernes, Bryggerhuset. Friadgang.
12:00 – 13:00 Foredrag «Rauma Ullvarefabrikk», Erling Digernes, Bryggerhuset. Friadgang.
12:00 – 12:50 Guidede turer i Gamlebyen. Oppmøte på turistkontoret. Kr 100.
13:00 – 14:00 Foredrag «Kan man spise seg frisk?». Maitii Österberg. Parolesalen. Fri adgang.
14:30 – 16:00 Foredrag «Ingunn Brikeland og fargene». Ingunn Birkeland. Parolesalen. Kr 150.
15:00 – 18:00 Kurs. Kommandantgården. Se kurs på strikkefestivalen.no.
16:30 – 17:30 Foredrag «Strikketerapi», Neeta Myrseth Parmar. Parolesalen. Fri adgang.
18:00 – 19:15 Strikk & Syng. Renate Gjerløw Larsen og Terje Tjelle. Allsang. Bombardersalen.Kaffe og kake inkludert. Kr 150.
20:00 – 21:00 Strikk & Bok. «Strikketøis-betragtninger». Torill Stokkan. Kaffe og kake inkludert. Kr 150.

Lørdag 17. september

08:00 – 19:00 Festivalkontoret er åpent. Tøihussalen. Billetter, kurs og restplasser.
10:00 – 18:00 Strikkekafe «Pinner & Prek». Fri adgang. Bombardersalen. Vin- og ølservering. Festivalutstiller: Sidsel J. Høivik.
10:00 – 13:00 Kurs. Kommandantgården. Se kurs på strikkefestivalen.no
10:00 – 18:00 Markedsplassene, Tøihussalen og Månesalen. Fri adgang
10:30 – 12:00 Foredrag. «Alt kan repareres». Ingun G. Klepp og Tone S. Tobiasson. Parolesalen. Kr 150.
11:00 – 15:00 Strikke- og håndverksaktiviteter for barn og unge. Åpent hus, ingen påmelding. Fredrikstad Husflidslag, Artellerigården, Smedjegt 88. Fri adgang.
12:00 – 12:50 Guidede turer i Gamlebyen. Oppmøte på turistkontoret. Kr 100.
12:30 – 14:00 Foredrag. «HÉST». Anne-Kari Bøhaugen, Monica Sundt Utne og Märtha Louise. Parolesalen. Kr 150.
14:00 – 15:30 Strikk & Lyrikk. Torill Stokkand. Bryggerhuset. Kaffe og kake inkl. Kr 150.
14:30 – 15:30 Foredrag. «Inspirasjon til strikk». Inga Semmingsen. Parolesalen. Kr 150.
14:30 – 15:00 Boksignering «HÉST». Anne-Kari Bøhaugen, Monica Sundt Utne og Märtha Louise. Markedsplass 25.
15:00 – 18:00 Kurs. Kommandantgården. Se kurs på strikkefestivalen.no
16:30 – 17:30 Strikk & Nyt. Ulla Käll. Vakre gitartoner og gode ord. Parolesalen. Kaffe og kake inkludert. Kr 150.
19:30 – 23:00 Hyggekveld med quiz og premier. Bombardersalen. Enkelt måltid og kaffe m/tilbehør. Salg av mineralvann, øl/vin. For alle. Kr 390/350.

Søndag 18. september

09:00 – 16:00 Festivalkontoret er åpent. Tøihussalen. Billetter, kurs og restplasser.
10:00 – 16:00 Strikkekafe «Pinner & Prek». Fri adgang. Bombardersalen. Vin- og ølservering. Festivalutstiller: Sidsel J. Høivik.
10:00 – 13:00 Kurs. Kommandantgården. Se strikkefestivalen.no
10:00 – 16:00 Markedsplassene, Tøihussalen og Månesalen. Fri adgang.
11:00 – 12:00 Strikkegudstjeneste «To pinner i Kors». Østre Fredrikstad kirke, Gamlebyen. Fri adgang.
11:00 – 12:00 Foredrag. «Historien om Gamlebyen». Trond Svandal. Parolesalen. Fri adgang.
11:00 – 15:00 Strikke- og håndverksaktiviteter for barn og unge. Artellerigården, Smedjegt 88. Åpent hus, ingen påmelding. Fri adgang.
12:30 – 13:30 Foredrag. «Strikk til mannen». Tor Tveite. Parolesalen. Kr 150.
13:30 – 15:00 Arrangement. Per Spook samtaler med Nina Granlund Sæther. Østre Fredrikstad kirke. Kr 200.
14:00 – 15:00 Foredrag «Kunsthekling – Irish lace». Katya Bukhantsova. Parolesalen. Kr 150.
16:00 Festivalen slutt.

Klikk her for mer informasjon om festivalen og påmelding til de forskjellige arrangementene (strikkefestivalen.no)

Fagdagane i bunad og folkedrakt

12.-13. september 2022 på Fagernes

Fagdagane i bunad og folkedrakt finner veien tilbake til Fagernes 12. og 13. september 2022. Årets tema er Tekstil, Rekonstruksjon, Bærekraft. Gjennom foredrag og innlegg ønsker vi å undersøke: Hvordan er bunaden mer bærekraftig enn andre klær i garderoben?

Det er en glede å kunne ønske velkommen til to dager med inspirasjon, interessante foredrag, kurs og festmiddag. Det faglige står i høysetet på fagdagane, men det gjør også det sosiale samværet. Fagdagane er for alle som jobber med, eller er interessert i folkedrakt og bunad.

Mandag 12. september

12.00 Lunsj
13.00 Velkommen
13.10 Lise Skoug Obel: Rekonstruksjon av historiske stoff
13.50 Varemesse
15.20 Speaker Corner x 3
16.20–17.00 Helga Reidun Bergebakken Næsset, Norsk Folkedraktforums hodeplaggprosjekt: Er hodeplagg til bunaden viktig?
18.00 Festmiddag

Tirsdag 13. september

09.00 Utdanning: Hjerleid, og Irene Bakke ved Edvard Munch videregående skole
09.40 Spørsmål
09.50 Kathrine Gregersen, Vestagder Husflid / Norges Husflidslag: «Fiks det!»
10.30 Ingunn Grimstad Klepp og Tone Tobiassen: «Politiske strategier for bærekraft sett med stakken på»
11.20 Politikersamtale om bunad, tekstil og bærekraft, med rom for diskusjon /spørsmål
12.20 Lunsj

Fagdagane er et samarbeid mellom Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk Folkedraktforum, og Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Fagdagane er for alle som jobber med, eller er interessert i folkedrakt og bunad.

Klikk her for mer informasjon og påmelding (husfliden.no).

Klesforskningen på Arendalsuka

For første gang deltar klesforskningen på Arendalsuka og vi gleder oss over at tekstil endelig løftes opp i politikken.

Ingun vil delta på flere arrangementer, blant annet sammen med våre prosjektpartnere i NF&TA, og funn fra Wasted Textiles prosjektet vil også bli presentert:

Tirsdag 16.08.2022

10:00 – 10:50 Sirkulære skatter: Tekstiler inn i en sirkulær økonomi – Arendalsuka

13:00 – 17:00 Ultrafast and Global vs Slow and Local: Kampen om klesindustriens fremtid – Arendalsuka

Onsdag 17.08.2022

14:30 – 15:30 Hvor bærekraftig er nå egentlig bunaden? – Arendalsuka

16:00 – 17:00: Status for nordmenns gjenbruk: presentasjon av ny rapport – Arendalsuka

Fleece to Fashion Conference 2022

Creativity, Authenticity and Sustainability in Knitted Textiles

Thursday 8th to Friday 9th September, University of Glasgow

This conference brings together academics and creatives to present and discuss historical and contemporary knitwear processes and practices.

The 2 keynote speakers are:

Stana Nenadic, Professor of Social and Cultural History, University of Edinburgh (Thursday 8th September)

Natalie Warner, Designer/Teacher/Writer (Friday 9th September)

Running in tandem with the conference will be a market hall offering yarns, knitted accessories, knitting kits, hand-dyed yarns, and knitting sundries.

All are welcome!

Ingun, Tone and Hanne will be speaking on Day 1:

14.15 – 15.30 Panel 3: Wool, Landscape and Sustainability

100% Wool – PLEED’s Campaign for the Reappraisal of Local Wool
(Gieneke Arnolli and Johanna Van Benthem, Pleed)

Knitting a New Future: Patterns and design embracing nature, indigenous breeds and artisanal processed yarns
(Tone Skårdal Tobiasson – Journalist and Author; Ingun Grimstad Klepp – Oslo Metropolitan University; and Hanne Torjusen)

‘Irish wool’s too hard’?: The influence of place-based knitting cultures on sheep rearing and wool production in Ireland and Shetland
(Siun Carden, Research Fellow, University of the Highlands and Islands)

Click here for more information and registration (gla.ac.uk).

This conference brings together academics and creatives to present and discuss historical and contemporary knitwear processes and practices.

The 2 keynote speakers are:

Stana Nenadic, Professor of Social and Cultural History, University of Edinburgh (Thursday 8th September)

Natalie Warner, Designer/Teacher/Writer (Friday 9th September)

Running in tandem with the conference will be a market hall offering yarns, knitted accessories, knitting kits, hand-dyed yarns, and knitting sundries.

All are welcome!

Ingun, Tone and Hanne will be speaking on Day 1:

14.15 – 15.30 Panel 3: Wool, Landscape and Sustainability

100% Wool – PLEED’s Campaign for the Reappraisal of Local Wool
(Gieneke Arnolli and Johanna Van Benthem, Pleed)

Knitting a New Future: Patterns and design embracing nature, indigenous breeds and artisanal processed yarns
(Tone Skårdal Tobiasson – Journalist and Author; Ingun Grimstad Klepp – Oslo Metropolitan University; and Hanne Torjusen)

‘Irish wool’s too hard’?: The influence of place-based knitting cultures on sheep rearing and wool production in Ireland and Shetland
(Siun Carden, Research Fellow, University of the Highlands and Islands)

Click here for more information and registration (gla.ac.uk).