Klær på ESA Sociology of Consumption-konferansen

Forrige uke var SIFO vertskap for en konferanse for det europeiske nettverket for forbrukssosiologi, en del av The European Sociological Association (ESA). Tema for konferansen var «Consumption, justice and futures: Where do we go from here? (oslomet.no)«. Det var 146 deltakere fra hele Europa, og de fleste fra SIFOs klesforskningsgruppe deltok også.

Klesgruppas Vilde Haugrønning presenterte arbeidet sitt i CHANGE og diskuterte foreløpige funn og metodeutvikling på bakgrunn av pilotstudien som er gjennomført i Norge, Uruguay og Portugal. Tittelen på presentasjonen var «Occasions and clothing volumes: wardrobe pilots in Norway, Portugal and Uruguay». Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

Klær som en del av tematikken

Konferansen bidro til ny faglig innsikt og som et av de store forbruksområdene, ble klær nevnt i mange kontekster. I form av mote, ble klær naturligvis brukt som et eksempel på hvordan forbrukere påvirkes til å ønske variasjon og fornyelse i Sophie Dubuisson-Quelliers keynote-presentasjon: «Why do we consume so much? Exploring the lock-ins of affluent consumption».

Julie Madons presentasjon «To make or not to make objects last? Consumers between prosumption and the desire for simplicity», lå tett opp til tematikken i vårt Lasting-prosjekt og tok for seg flere produktgrupper. Et viktig poeng fra presentasjonen var hvor subjektivt det kan være å si at noe er brukt opp – noen godtar hull i sko fordi de fortsatt er brukbare, mens andre ville kastet dem ved minste synlig tegn på slitasje. Du kan lese sammendraget fra presentasjonen her (confrool.org).

I samme sesjon presenterte Victoire Sessego «Do-It-Yourself practices throughout generations: the effects of digitalisation». Hun påpekte at selv om presentasjonen hennes var en del av en sesjon om bærekraftig forbruk så ble DIY-praksisene til hennes informanter på mange måter svært lite bærekraftige. Du kan lese sammendraget fra presentasjonen her (confrool.org).

Klær som hovedtema

I tillegg til disse presentasjonen og andre som inkluderte klær og tekstil som en del av fokuset, var det også flere spennende presentasjoner som dreide seg spesifikt om klær.

Reka Ines Tölg presenterte fra sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Lund om hvordan ansvaret for å vedlikeholde klær og forlenge plaggs liv fordeles og forflyttes mellom forbrukere og produsenter. Tittelen på presentasjonen var «Consume with care and responsibility! The material-semiotic making and distribution of responsibilities in green marketing». Spesielt la vi i klesgruppa merke til fortellingen om plagg som skjøre som blir formidlet til forbrukeren av flere klesprodusenter og hvordan dette legger ansvaret over på forbrukeren dersom noe går i stykker. Vi spør oss om ikke heller produsenten selv burde lage klærne i bedre kvalitet i utgangspunktet? Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

I samme sesjon presenterte Gabriella Wulff fra Universitetet i Göteborg sitt arbeid om praksiser knyttet til salg: «The Future of Discounting Practices? Materials, meanings, and competences in the Swedish Fashion Retail Sector». Fra vårt perspektiv er det spesielt interessant hvordan bransjen selv ser på praksiser rundt prisreduksjoner som et nødvendig onde i en forretningsmodell basert på stordriftsfordelene av å bestille store kvanta. Allikevel forsøker de å forhindre, og “aktivere” plagg på forskjellige måte for å unngå å selge dem til reduserte priser. Funnene påpeker andre sider ved overproduksjonen som foregår i bransjen. Du kan lese sammendrag på denne lenken (conftool.org).

Også forbruk av bruktklær ble diskutert da Ariela Mortara snakket om brukere av Vinted-appen i Italia i presentasjonen «Second-hand clothing between savings and sustainability: Vinted case history». Du kan lese sammendrag via denne lenken (conftool.org).

Lansering av Lettfiks – Klær med ni liv

Boklansering: 14. oktober 2021, 17:30 – 20:00
Sted: Kulturhuset, Oslo

Vi har den store glede å invitere til lansering av siste bok i trilogien om klær og miljø: Lettfiks. Den handler om hvordan du kan få klær til å vare og gi dem nye liv, gjennom tilpasning, omsøm og reparasjon og ved å gjenbruke og resirkulere klær i eget hushold.Boka er skrevet av SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp og journalist Tone Skårdal Tobiasson.

Program:

Betraktninger fra en leser: Runar Døving

Dialog mellom aktører som gir tekstiler livsforlengende behandling og de to forfatterne:
Julie Skarland, Eva Kittelsen fra My Visible Mend og Jo Egil Tobiassen fra Northern Playground i samtale med Ingun og Tone

Panelsamtale: Hvordan kan livsforlengende tiltak for klær styrkes politisk?
Med Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet

Spørsmålsrunde: Vi åpner for at folk i salen eller de som er med på stream kan stille spørsmål både til aktørene og paneldeltakerne.

Antrekk: Reparert! Finn fram ditt beste omsydde, reparerte eller tilpassede plagg og medbrakt sytøy.

Velkommen!

Meld deg på gjennom Facebook arrangementet her (facebook.com).

Det blir også streaming fra SIFOs Facebook-side!

Grønne klær – gjør det sjæl!

Foredrag: Lørdag 18.09.2021 kl. 11:00 – 12:30
Sted: Kommandantgårdens Parolesal, Gamlebyen Fredrikstad

De tre bøkene som professor i klær og bærekraft Klepp og journalist Tobiasson har kommet med de siste årene (Lettstelt, Lettkledd og Lettfiks) handler alle om klær og miljø, garn og garderober. I dette foredraget vil de dra noen historiske linjer og ta oss med inn i en ‘vekkelsesbølge’ som omfavner håndarbeid og synlig reparasjon, og å ta bedre vare på klærne. Flere har fått øynene opp for at klær kan være både verdifulle, vakre og derfor vil de to snakke om hvordan vi selv kan bidra til en «grønn garderobe» gjennom riktig stell, bedre valg og en dose omsorg og kjærlighet med nål og tråd, strikkegarn og strikkepinner.

Mer informasjon om programmet for Strikkefestivalen og påmelding til foredraget finner du her (strikkefestivalen.no).

Product lifetime in European and Norwegian policies

Nina Heidenstrøm, Pål Strandbakken, Vilde Haugrønning og Kirsi Laitala

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er å få en bedre forståelse av hvordan produktlevetid har blitt posisjonert i politikken de siste tjue årene. Ved bruk av dokumentanalyse undersøker vi forekomsten og kontekstualiseringen av produktlevetid i EUs sirkulærøkonomipolitikk, norske partiprogrammer og offisielle dokumenter, dokumenter fra norske miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoners politikk og produktpolitikk. Samlet finner vi at det er lite fokus på produktlevetid mellom 2000-2015, menat det har vært en stor økning i fokus de siste fem årene. Imidlertid er det fremdeles lang vei å gå i arbeidet med å utvikle tiltak som faktisk adresserer produktlevetid.

Klikk her for å lese hele rapporten på engelsk (oda.oslomet.no).