Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt Framtidens barnehage

Appreciative inquiry i LPL

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse HiOAs nye videreutdanning Læringsmiljø og pedagogisk ledels (LPL) (30 studiepoeng) startet i dag. Videreutdanningen er et deltidsstudium på masternivå for pedagogiske ledere og barnehagelærere. Tilbudet skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Pedagogisk ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner […]

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

HiOAs nye videreutdanning Læringsmiljø og pedagogisk ledels (LPL) (30 studiepoeng) startet i dag. Videreutdanningen er et deltidsstudium på masternivå for pedagogiske ledere og barnehagelærere. Tilbudet skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og samfunnsmandat. Pedagogisk ledelse som fenomen utforskes gjennom litteraturstudier, praktisk utforsking på egen arbeidsplass og diskusjoner og refleksjoner over temaet med medstudenter og lærere. Målgruppen for studiet er pedagogiske ledere og barnehagelærere. 31 studenter deltar studieåret 2016-17. I løpet av studietiden skal studentene gjennomføre et utviklingsarbeid på eget arbeidssted.

2
Pål Tanggard, LENT (foto: khh)

Appreciative inquiry (AI)

Som et forslag til verktøy i dette utviklingsarbeidet ble studentene i dag presentert for metoden appreciative inquiry ved Pål Tanggard, LENT. LENT er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. «Vi trives best i spenningsfeltet mellom nyeste teori og siste praksis, og kombinerer disse i møte med kunders behov og ønske» (ref. LENTs nettsider).

AI kan kort beskrives som en metode for å kunne fokusere på det positive i en organisasjon, f.eks. barnehagen. Vi har mange historier om organisasjonen vi jobber i. Hva ønsker vi å fokusere på. Og, – når fungerer vi som mest optimalt?

aiprosessen
AI-prosessen (etter Tanggard, 2016)

AI og aksjonsforskning

Tanggard (2016:157) skriver dette om AI: » .. er en form for aksjonsforskning som har fått mer og mer oppmerksomhet innenfor organisasjonsutviklingsfeltet i den senere tid. AI er en tilnærming til organisasjonsutviklingsarbeid der vi leter etter og tar utgangspunkt i det som fungerer aller best, lærer av dette og søker å skape en ønsket framtid ved å ta i bruk menneskers og organisasjoners styrker». Grunnleggeren av AI er David Cooperrider.

3
Forskjeller mellom aksjonsforskning og en AI-tilnærming til et utviklingsarbeid i barnehagen. Kilde: Tanggard (2016:159) [skjermdump/khh].

5D-modellen

«5D-modellen er en aksjonsforskningsmodell som bygger på AI. Modellen gir en forståelse av hvordan du kan tenke oppbygging av en prosess som bruker AI-tilnærming» (Tanggard, 2016:15).

1
5D-modellens sentrale elementer (illustrasjon: Pål Tanggard)

Anerkjennende intervju

En leders viktigste verktøy er å stille spørsmål. Det ligger mye makt i å stille spørsmål. Svarene vi får gjør at vi blir kjent med hverandre – og at virkeligheten kan forandres. Det er viktig å lete etter de gode, positive spørsmålene. Vanligvis når vi evaluerer nevner vi kun det som er bra, mens vi legger mye energi i de som ikke fungerer. I appreciative inquiry prøver vi å gjøre dette annerledes.

A-en handler om evne til å legge merke til det beste i folk og organisasjonen.

I-en  (verbet inquiry) handler om å undersøke eller studere noe nærmere gjennom å stille positive spørsmål.

Studentene fikk i oppgave å gjennomføre et anerkjennende intervju. Dette sentrerte om:

  • Om deg selv og det du verdsetter, f.eks. Hva er det du setter mest pris på ved den jobben du har nå? og Fortell om en ting du er stolt over å ha fått til den siste tiden
  • Beste erfaringer med å skape et godt læringsmiljø og gjøre hverandre gode, f.eks. Hva var det som gjorde at dette ble så vellykket? og Hva er det viktigste vi kan lære av dette eksemplet?
  • Drøm, f.eks. Hvordan har dette studiet endret deg (nye kunnskaper, ferdigheter, holdninger) som person og leder i barnehagen? og Hva kan du gjøre allerede nå for å få til noe av dette?

Relevant litteratur:
Tanggard, P. (2016). Prosesslederboka – lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: Kommuneforlaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *