Kategorier
Digital historiefortelling digitaliseringsprosjektet ved HiOA løpende faglig aktivitet

WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling

Rapporten WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling Rapport fra et pilotprosjekt ved HiOA 2015-2016 er nå ferdigstilt og publisert. I dette pilotprosjektet som har pågått i perioden april 2015 – juli 2016, har WeVideo, et helhetlig nettbasert og plattformuavhengig videoredigeringsverktøy, som inkluderer funksjoner for administrasjon, lagring og publisering, blitt testet som et potensielt fellesverktøy.  Prosjektet […]

Rapporten WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling Rapport fra et pilotprosjekt ved HiOA 2015-2016 er nå ferdigstilt og publisert.

I dette pilotprosjektet som har pågått i perioden april 2015 – juli 2016, har WeVideo, et helhetlig nettbasert og plattformuavhengig videoredigeringsverktøy, som inkluderer funksjoner for administrasjon, lagring og publisering, blitt testet som et potensielt fellesverktøy. 

Prosjektet ble ledet av Grete Jamissen, Medieseksjonen, Irene Lona, Seksjon for eksamen ogstudieadministrative systemer og undertegnede.

wv
WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling

Resultater – konklusjoner og anbefalinger

Studenter og medarbeidere i pilotprosjektet har opplevd kvaliteter og potensial som gjør at vi i prosjektgruppen vil anbefale en videreføring i 2016 – 2017, eventuelt kombinert med utprøving avalternative videoredigeringsløsninger og på flere bruksområder. Et nytt prosjekt bør også ta opp diskusjon om eierskap og ansvarsplassering i framtidig institusjonalisert bruk.

En eventuell bredere implementering av et institusjonalisert videoredigeringsverktøy måsees i sammenheng med HiOAs digitaliseringsprosjekt, slik som nytt digitalt læringsmiljø(LMS), digital vurdering, teknisk og pedagogisk kompetanseenhet og virksomhetsarkitekturog inngå i HiOAs strategi for porteføljestyring. WeVideo har velegnet funksjonalitet forvideoredigering, men det er registrert utfordringer i robusthet ved bruk i større grupper.Nåværende versjon av programmet dekker heller ikke, uten en del tilpasninger, de definertebehovene for kvalitet og sikkerhet i administrasjon av videoer og rettigheter. Vi vil derfor ikke, utfra erfaringene i pilotprosjektet, foreslå en implementering av WeVideo i stor skalapå det nåværende tidspunktet (fra rappoertens sammendrag).

Formål og mål

Formålet var å vurdere om WeVideo er egnet til å løse erfarte og spesifikke utfordringerbeskrevet som i) behov for en felles redigeringsplattform kan kombineres med det utstyretstudenter og ansatte allerede bruker, ii) en robust løsning for lagring, publisering oggjenfinning av ferdige videoer og iii) administrasjon av rettigheter knyttet til videoene.

Målet var:

  • å gjennomføre en utprøving på tre relevante områder i løpet av studieåret2015-2016 og
  • foreslå en framtidig organisering WeVideo i en driftssituasjon, inkludertfaglig, teknisk, økonomisk og driftsmessig ansvarsfordeling.

Tre utprøvingsområder

Prosjektet har hatt tre utprøvingsområder, alle knyttet til digital historiefortelling (DH), og med antatt overføringsverdi til andre områder for videoproduksjon:  

  • Digitalepraksisfortellinger i en enhet med mye erfaring med digital historiefortelling: Fakultet forlærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning,
  • Digitale praksisfortellinger hos en nybegynner: Fakultet for helsefag. Bachelor i sykepleie og
  • Digital historiefortelling i forskningsformidling

HiOAs Digitaliseringsprosjekt

Pilotprosjektet/rapporten tar bl.a. opp problemstillinger knyttet til HiOAs Digitaliseringsprosjekt.

Du kan lese rapporten  WeVideo og digital historiefortelling for læring og formidling Rapport fra et pilotprosjekt ved HiOA 2015-2016 her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *